Zmenšiť textZväčšiť text

Riešenie migračných výzviev v obci Malá Lehota

 01.12.2023

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Žiadateľ: Obec Malá Lehota
Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Malá Lehota
Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108
Kód žiadosti o NFP: NFP302090DGY2
Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 200,00 €
Požadovaná výška NFP: 5 200,00 €
 


Zoznam aktualít: