Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúrne dedičstvo

Obec Malá Lehota, ĽH Malá Lehota v spolupráci s Cechom slovenských gajdošov realizuje v období 7/2019 – 4/2020 projekt s finančnou podporou FPU:

Rozvíjame gajdošskú kultúru v obci Malá Lehota

Hlavným zámerom projektu je postupné rozvíjanie gajdošskej kultúry v obci Malá Lehota prostredníctvom umeleckého zoskupenia ĽH Malá Lehota, ktoré zastrešuje obec s jasným cieľom uchovať túto pôvodnú tradíciu živú, pre ďalšie generácie. ĽH Malá Lehota je tradičné hudobné zoskupenie, hrajú na viacerých nástrojoch, zastúpené sú však aj gajdy. Hlavnými

projektovými aktivitami sú: nákup gájd, krojov a technického materiálu, uvedenie nového predstavenia Ľudovej hudby Malá Lehota, reprízy predstavení, budovanie a rozširovanie publika, zorganizovanie spoločného výukového sústredenia v hre na gajdy pod odborným vedením. Cieľovou skupinou projektu sú všetky vekové kategórie: deti, mládež, dospelí i seniori.

Rozvíjame gajdošskú kultúru v obci Malá Lehota

Malebná obec Malá Lehota sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji v okrese Žarnovica, zo severu obklopená pohorím Pohronského Inovca. Patrí do kolísky gajdošskej kultúry na Slovensku. V tejto oblasti žilo veľa gajdošov. Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa tancovalo skoro v každom dome práve pri gajdách. Bol to nástroj pre každú príležitosť ako boli svadby, krštenia, rodinné oslavy a všetky dedinské zábavy. Malá Lehota vždy bola, je a bude obcou s touto nádhernou tradíciou, preto je našou snahou gajdošskú kultúru rozvíjať a odovzdávať budúcim generáciám.

Typické, tradičné gajdy pre oblasť Pohronského Inovca

O projekte:

V roku 2019 podporil Fond na podporu umenia projekt obce pod názvom: „Rozvíjame gajdošskú kultúru v obci Malá Lehota“. Jeho hlavným cieľom a zámermi sú postupné rozvíjanie gajdošskej kultúry prostredníctvom umeleckého zoskupenia Ľudová hudba Malá Lehota, ktoré obec zastrešuje s jasným cieľom uchovať túto pôvodnú tradíciu živú. Je v záujme obce i ĽH Malá Lehota aby sa stav gajdošov omladzoval a dopĺňal. Z poskytnutej finančnej dotácie boli pre tieto účely zakúpené 2 ks tradičných gájd, krojové oblečenie a ich súčasti pre ĽH, uskutočnilo sa sústredenie pod odborným dohľadom lektorov, majstrov Cechu slovenských gajdošov. CSG je odborným garantom tohto projektu. ĽH Malá Lehota obohatila svoj hudobný repertoár o tradičné piesne, ktoré hrali a spievali miestni pôvodní gajdoši. Postupne sa tak prezentujú na rôznych domácich a susedných kultúrnych podujatiach pod názvom „Keď gajdoši z Malej Lehoty hrajú“.

Cech slovenských gajdošov

Cieľom združenia je udržiavať, dokumentovať, propagovať a rozvíjať tradície, vedomosti, remeselné a umelecké zdatnosti a obľubu výroby hudobných nástrojov a hry na hudobné nástroje, ako aj sociálne a kultúrne javy s nimi spojené, s dôrazom na gajdy a gajdošskú kultúru na Slovensku. Organizácia vznikla v roku 1996, má svoje reguly, insígnie a cechovú izbu. V cechu sú tri spoločenstvá, ktoré majú svoj status. Základný pilier cechu tvoria cechmajstri po nich tovariši a nakoniec učni. V roku 2015 bola slovenská gajdošská kultúra zapísaná do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Trojhlasné gajdy s dvojitou melodickou píšťalou a nafukovacou trubicou.

Najväčšie geografické rozšírenie týchto gájd možno lokalizovať popri najhomogénnejšom gajdošskom ohnisku, totiž mikroregióne Pohronského Inovca s troma susediacim obcami Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany, kde sa gajdošská tradícia zachovala dodnes.

V roku 2018 udelil CSG obci Malá Lehota ocenenie „Gajdošská obec“ 
Ľudová hudba Malá Lehota

Vznikla v roku 2014. Odvtedy začala hrávať v tom zložení ako hrá aj v súčasnosti. Jej členovia však boli hudobne činní už aj viac rokov predtým, či už samostatne, alebo v iných hudobných zoskupeniach. Má päť členov, ktorí hrávajú gajdošskú hudbu, ale aj klasickú ľudovú hudbu s inými hudobnými nástrojmi. Nástrojové zloženie v prevedení s gajdami je takéto: - pastierska šesťdierová píšťala, spev: Vladimír Baranec; - bunkoš (ozembuch), spev: Ľubomír Udička; - gajdy: Jaroslav Rajnoha; - heligonka, (príp. druhé gajdy): Andrej Zimerman; -bubon: Tibor Šály. Piesňový repertoár sa gajdošské zoskupenie snaží čerpať predovšetkým zo starých pôvodných gajdošských piesní, ktoré sa v minulosti v Malej Lehote na fašiangy a pri rôznych iných príležitostiach hrávali. Vychádza zo starých nahrávok lehotských gajdošov i spevákov gajdošských piesní, ktorí už dnes nežijú, ale aj priamo z podaní súčasných jednotlivcov, ktorí si tieto piesne pamätajú. Snaží sa tak uchovávať pôvodné gajdošské tradície. Piesňový repertoár však niekedy dopĺňa aj inými piesňami zo svojho regiónu. V tomto nástrojovom zoskupení hráva ĽH Malá Lehota na hudobno-spoločenských akciách rôzneho charakteru ako sú napr.: gajdošské prehliadky a festivaly, regionálne folklórne prehliadky a podujatia, oslavy a výročia obcí, hudobný doprovod v rámci rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a pod.

„Keď gajdoši z Malej Lehoty hrajú“

Tento projekt z verejných zdrojov podporil: