Zmenšiť textZväčšiť text

Kamerový systém

V rámci zvýšenia prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov v obci Malá Lehota (ďalej "obec") bol v roku 2018 vypracovaný projekt s názvom: „Zvyšovanie bezpečnosti v obci Malá Lehota“ (ďalej "projekt"). Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola realizácia nového kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce.

Na základe výzvy bol projekt podaný na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej "ministerstvo"). V roku 2018 bola žiadosť o dotáciu na projekt schválená ministerstvom

a podporená dotáciou v sume: 10 000,00 EUR.

Projekt bol v roku 2019 zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 12 230,00 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 2 230,00 EUR.

Nový kamerový systém v obci monitoruje nasledovné ulice resp. lokality:

1. OcÚ centrum Malá Lehota

2. OcÚ príjazd Malá Lehota

3. ZŠ vstup Malá Lehota

4. ZŠ telocvičňa Malá Lehota

5. ZŠ ihrisko Malá Lehota

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"