Zmenšiť textZväčšiť text

OZNÁMENIE o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce Dušana Pacalaja

 15.06.2024

OZNÁMENIE

o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce Malá Lehota Dušana Pacalaja

Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote dňa 15.05.2024 Uznesením č. 24/2024 - A, B, C, D, E, F, G, H

vyhlásilo miestne referendum o odvolaní starostu obce

na základe petície oprávnených voličov.

Dátum a čas referenda sa určuje: 15. júna 2024 (sobota) v čase od 07:00-22:00

Miesto konania referenda: Kultúrny dom Malá Lehota  (referendová miestnosť)

Pričom sa určuje celé územie obce ako jeden okrsok. 

Určuje sa referendová otázka: „Ste za odvolanie Dušana Pacalaja z funkcie starostu obce Malá Lehota?“

Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob úpravy hlasovacieho lístka tak, že

pri otázke sa uvedú dve odpovede:

„ ÁNO“ a „NIE“.

Oprávnený volič obce Malá Lehota na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď , ktorou chce na otázku odpovedať.

Na hlasovacom lístku budem okrem dňa konania referenda, referendovej otázky a odpovedí na referendové otázky aj poučenie o spôsobe hlasovania.

Každý hlasovací lístok bude opatrený odtlačkom okrúhlej pečiatky obce Malá Lehota.


Zoznam aktualít: