Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

PLASTY:

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,

polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...

Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...

SKLO:

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla

Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...

Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...

KOVY:

Určené pre odpady z obalov z kovov

Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...

Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY:

Určené pre tetrapaky

Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...

Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD - všetky nádoby

Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu

  • BIO odpad
  • Plasty
   04. JANUÁR 2023
   |
   01. FEBRUÁR 2023
   |
   01. MAREC 2023
   |
   12. APRÍL 2023
   |
   10. MÁJ 2023
   |
   07. JÚN 2023
   |
   10. JÚL 2023
   |
   31. JÚL 2023
   |
   02. AUGUST 2023
   |
   30. AUGUST 2023
   |
   13. SEPTEMBER 2023
   |
   11. OKTÓBER 2023
   |
   08. NOVEMBER 2023
   |
   06. DECEMBER 2023 |
  • Papier
   15. FEBRUÁR 2023
   |
   21. JÚN 2023
   |
   16. AUGUST 2023
   |
   20. DECEMBER 2023 |
  • Sklo
   18. JANUÁR 2023
   |
   24. MÁJ 2023
   |
   19. JÚL 2023
   |
   22. NOVEMBER 2023
   |
  • Komunál
   11. JANUÁR 2023
   |
   25. JANUÁR 2023
   |
   08. FEBRUÁR 2023
   |
   22. FEBRUÁR 2023
   |
   08. MAREC 2023
   |
   22. MAREC 2023
   |
   05. APRÍL 2023
   |
   19. APRÍL 2023
   |
   03. MÁJ 2023
   |
   17. MÁJ 2023
   |
   31. MÁJ 2023
   |
   14. JÚN 2023
   |
   28. JÚN 2023
   |
   12. JÚL 2023
   |
   26. JÚL 2023
   |
   09. AUGUST 2023
   |
   23. AUGUST 2023
   |
   06. SEPTEMBER 2023
   |
   20. SEPTEMBER 2023
   |
   04. OKTÓBER 2023
   |
   18. OKTÓBER 2023
   |
   03. NOVEMBER 2023
   |
   15. NOVEMBER 2023
   |
   29. NOVEMBER 2023 dnes |
   13. DECEMBER 2023 |
   29. DECEMBER 2023 |
  • Kov
   04. JANUÁR 2023
   |
   01. FEBRUÁR 2023
   |
   01. MAREC 2023
   |
   12. APRÍL 2023
   |
   10. MÁJ 2023
   |
   07. JÚN 2023
   |
   10. JÚL 2023
   |
   31. JÚL 2023
   |
   02. AUGUST 2023
   |
   30. AUGUST 2023
   |
   13. SEPTEMBER 2023
   |
   11. OKTÓBER 2023
   |
   08. NOVEMBER 2023
   |
   06. DECEMBER 2023 |
  • Nebezpečný, nemocničný odpad
  • Veľkoobjemový zber
  • Elektroodpad
  • Zber olejov
  • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
  • Zber starého nábytku