Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

PLASTY:

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,

polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...

Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...

SKLO:

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla

Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...

Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...

KOVY:

Určené pre odpady z obalov z kovov

Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...

Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY:

Určené pre tetrapaky

Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...

Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD - všetky nádoby

Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu

  • nový článok
  • Plasty
   22. JANUÁR 2024
   |
   26. FEBRUÁR 2024
   |
   18. MAREC 2024
   |
   15. APRÍL 2024
   |
   20. MÁJ 2024
   |
   17. JÚN 2024
   |
   08. JÚL 2024
   |
   31. JÚL 2024 |
   09. AUGUST 2024 |
   28. AUGUST 2024 |
   23. SEPTEMBER 2024 |
   21. OKTÓBER 2024 |
   25. NOVEMBER 2024 |
   16. DECEMBER 2024 |
  • Papier
   14. FEBRUÁR 2024
   |
   28. JÚN 2024
   |
   23. AUGUST 2024 |
   13. DECEMBER 2024 |
  • Sklo
   17. JANUÁR 2024
   |
   22. MÁJ 2024
   |
   22. JÚL 2024 |
   11. NOVEMBER 2024 |
  • Komunál
   10. JANUÁR 2024
   |
   24. JANUÁR 2024
   |
   07. FEBRUÁR 2024
   |
   21. FEBRUÁR 2024
   |
   06. MAREC 2024
   |
   20. MAREC 2024
   |
   03. APRÍL 2024
   |
   17. APRÍL 2024
   |
   03. MÁJ 2024
   |
   15. MÁJ 2024
   |
   29. MÁJ 2024
   |
   12. JÚN 2024
   |
   26. JÚN 2024
   |
   10. JÚL 2024
   |
   24. JÚL 2024 |
   07. AUGUST 2024 |
   21. AUGUST 2024 |
   04. SEPTEMBER 2024 |
   18. SEPTEMBER 2024 |
   02. OKTÓBER 2024 |
   16. OKTÓBER 2024 |
   30. OKTÓBER 2024 |
   13. NOVEMBER 2024 |
   27. NOVEMBER 2024 |
   11. DECEMBER 2024 |
   23. DECEMBER 2024 |
  • Kov
  • Nebezpečný, nemocničný odpad
  • Veľkoobjemový zber
  • Elektroodpad