Zmenšiť textZväčšiť text

Wifi pre Teba

 16.11.2023

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF3

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Malá Lehota, Obecný rad č. 383, 966 42 Malá Lehota

Miesto realizácie: Obec Malá Lehota

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

1. Obecný úrad (48,49987304 ; 18,57033312)

2. Obecný úrad (48,50004099 ; 18,57046187)

3. Škola (48,49867158 ; 18,56973499)

4. Škola (48,4984974 ; 18,56993616)

5. Telocvičňa (48,49894528 ; 18,57087761)

6. Školská jedáleň (48,49835343 ; 18,5693112)

7. Budova bývalej školy (48,49810638 ; 18,56828123)

8. Budova pošty (48,49849917 ; 18,56886595)

9. Stĺp (48,50136327 ; 18,5711807)

10. Kultúrny dom (48,50003744 ; 18,57016683)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti je projekt dokončený a prebiehajú úkony v procese žiadosti o platbu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

 

 


Zoznam aktualít: