Zmenšiť textZväčšiť text

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v obci Malá Lehota, VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V OBCI MALÁ LEHOTA z 29.10.2022

 30.10.2022

Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov

704

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

305

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

   305

Účasť voličov

43,32 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva

293

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 

272

Kandidáti zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote:

1.

Milan Kišš

nezávislý kandidát

203 hlasov

2.

Eva Hasprová

HLAS – sociálna demokracia

183 hlasov

3.

Štefan Debnár

SMER -sociálna demokracia

173 hlasov

4.

Mgr. Dana Trubianska

HLAS – sociálna demokracia

162 hlasov

5.

Juraj Pacalaj

nezávislý kandidát

149 hlasov

6.

Ľubomír Udička

nezávislý kandidát

141 hlasov

7.

Milan Hurňanský

nezávislý kandidát

122 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote:

1.

Andrej Zimerman

SMER -sociálna demokracia

92 hlasov

2.

Zuzana Kozáková

nezávislá kandidátka

82 hlasov

3.

Veronika Krnáčová

nezávislá kandidátka

66 hlasov

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu Obce Malá Lehota, podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.

Dušan Pacalaj

Nezávislý kandidát

 272 hlasov

Za starostu Obce Malá Lehota na volebné obdobie 2022 - 2026 bol zvolený:

Dušan Pacalaj s počtom hlasov 272.

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V OBCI MALÁ LEHOTA z 29.10.2022

Výsledky za Obec Malá Lehota

Počet zapísaných voličov 704

Počet vydaných  a odovzdaných obálok 305

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 258

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 232

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Kamil Danko - 166 hlasov,
 • Branislav Jaďuď, Mgr., MVDr., MBA  - 125 hlasov,
 • Vladislav Lalka, JUDr. - 28 hlasov,
 • Anton Mihálik - 12 hlasov,
 • Peter Michálik, RNDr. - 31 hlasov,
 • Ivan Pokrívka - 1 hlas,
 • Marián Šurjanský, PhDr. - 32 hlasov,
 • Ján Tomáš, Ing. - 14 hlasov,
 • Rudolf Vallo, Mgr. - 25 hlasov,
 • Lucia Žarnovičanová – 30 hlasov.

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Michal Albert, PhDr., PhD. - 10 hlasov,
 • Maroš Čupka, Bc., DiS. art. - 10 hlasov,
 • Rudolf Huliak, Ing. - 27 hlasov,
 • Marek Kotleba, Mgr. - 46 hlasov,
 • Ondrej Lunter, Mgr. - 48 hlasov,
 • Marek Modranský, Mgr. – 0 hlasov,
 • Adrián Polóny, PhDr. - 67 hlasov,
 • Jozef Sásik, Ing. - 3 hlasov,
 • Miroslav Suja, PaedDr., Mgr. - 21 hlasov,

Zoznam aktualít: