Zmenšiť textZväčšiť text

Vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom medveďa hnedého

 22.03.2024

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 20.3.2024 bolo vydané uznesenie Vlády SR č. 177/2024 k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest
a obcí a v ich bezprostrednom okolí.

V prípade spozorovania pohybu vo vašom katastrálnom území, vás žiadame o okamžité nahlásenie na tiesňovú linku 158, 112.

Zároveň vám oznamujeme, že od 21.3. do 26.3.2024 je vyčlenená hliadka z ORPZ Žiar nad Hronom pre okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, ktorá je oprávnená a povinná zasiahnuť pri ohrození, života, zdravia a majetku medveďom.

Ďakujeme vám za zodpovedný prístup.

Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia


Zoznam aktualít: