Zmenšiť textZväčšiť text

Jarné upratovanie obce - Poupratuj si svoj štál

 12.05.2023

Jarné čistenie obce sa uskutoční dňa 20. mája 2023, to je v sobotu.
Koordinovať jarné čistenie budú poslanci Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote.
Akcia bude prebiehať nasledovne:
* Rajnohov štál, Pod horou, Debnárov štál a Tomov štál - stretnutie o 08:30 hod. pri autobusovej zastávke u Debnárov - koordinátor Juraj Pacalaj
* Štefelov štál, bytovky, Domčekov štál, Lások - stretnutie o 08:30 hod. pri autobusovej zastávke u Blaškov - koordinátor Milan Hurňanský
* Blaškov štál, Blatina, Nová ulica - stretnutie o 08:30 hod. pri obecnom úrade - koordinátor Mgr. Dana Trubianska
* Za jarkom, Gabajovci, Šmikňa - stretnutie o 08:30 hod. pri autobusovej zastávke pri Černovi - koordinátor Eva Hasprová
* Adamcov štál, Pacalajov štál, Hubačov štál - stretnutie o 08:30 hod. pri budove COOP Jednoty - koordinátor Štefan Debnár
* Hudecov štál, Skáľ, Horná Šajba, Lúčky - stretnutie o 08:30 hod. pri Kamennom mori - koordinátor Ľubomír Udička
* Pavlov štál, Závoz, Kopanica, Dolná Šajba, Brod - stretnutie o 08:30 hod. pri kontajneroch u Pavlov - koordinátor Milan Kišš
Veľkokapacitné kontajnery pre obyvateľov budú rozmiestnené od 19. mája 2023 (t.j. od piatku) do 21.05.2023 (do nedele) nasledovne:
- V Rajnohovom štále pri stojisku kontajnerov
- V Debnárovom štále na Bániku
- V Blaškovom štále za starou školou
- V Adamcovom štále pri budove COOP Jednoty
- Hudecovom štále
- V Pavlom štále

Žiadame občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali komunálny odpad, triedený odpad, elektro - odpad, pneumatiky, bioodpad, zároveň upozorňujeme občanov, že táto požiadavka sa bude kontrolovať.


Zoznam aktualít: