Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.malalehota.eu spravuje Obec Malá Lehota je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Malá Lehota

Adresa:
Obecný úrad Malá Lehota
Malá Lehota 383
966 42  Malá Lehota

IČO: 00 320 862

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Región: Žiarsky
Počet obyvateľov: 930
Rozloha: 2284 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1388

Informácie: info@malalehota.eu, Kristína Barancová, Laura Víglaská, Tel.: +421 45 68 97 519

Ekonóm : ekonom@malalehota.eu, , Tel.: +421 45 68 97 518 

Starosta: starosta@malalehota.eu , Dušan Pacalaj, Tel.: +421 45 68 98 133 

Kompetencie:
Obec Malá Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Malá Lehota je zriadený na Miestnom úrade v: Mesto Nová Baňa

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk