Platné VZN

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Malá Lehota
VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Malá Lehota
(233.82 kb)