Aktuality | Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Predchádzanie vzniku požiarov v  období vykurovacej sezóny.

Začiatok roku 2016 priniesol na naše územie výrazné ochladenie, ktoré bolo sprevádzané mrazivými teplotami, kedy sa začína v domácnostiach intenzívnejšie kúriť a prikurovať.

Zimné obdobie je obdobím, ktoré si  vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, kedy vzniká vysoká pravdepodobnosť vzniku požiarov.

Od 1.1. do 12.1. 2016 vzniklo na území Banskobystrického kraja už 20 požiarov v dôsledku vyhorenia sadzí v komíne, nedodržiavania predpísaných bezpečných vzdialeností horľavéhých materiálov od spotrebičov, požiarov striech a požiarov kotolní.

Pri spaľovaní dreva, či iného tuhého paliva sa komín zanáša sadzami omnoho rýchlejšie ako pri spaľovaní plynu. Nánosy sadzí pritom nielen zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru.

Pri komínoch treba venovať zvýšenú pozornosť najmä pravidelnej kontrole a čisteniu samotných komínov, taktiež údržbe palivových spotrebičov. Pri  neodbornom „svojpomocnom“ zhotovovaní, prípadne oprave komínov vznikajú netesnosti, ktoré sú mnohokrát taktiež príčinou vzniku požiarov.

Bezpečné vzdialenosti spotrebiča a dymovodu je potrebné dodržiavať v závislosti od druhu používaného paliva do spotrebiča. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je to 800 mm, na kvapalné 400 mm a  plynné 200 mm vo všetkýchsmeroch.

Kvalitná a odborná prevencia v objektoch súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

                                                                                                                     

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Oddelenie požiarnej prevencie

Krajského riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici


(394.25 kb)

Zoznam aktualít