Aktuality | Povinnosti chovateľa hospodárskych zvierat v roku 2021

Regionálna veterinárna a potravinová sprava Žiar nad Hronom predkladá v prílohe zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2021.

Zoznam aktualít