Aktuality | Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základnej školy

Obec Malá Lehota  ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Malá Lehota v zastúpení starostom obce Dušanom Pacalajom,  na základe Uznesenia Vlády SR č. 77/2021 a schváleného COVID automatu

ROZHODLA od 22.februára 2021 OTVORIŤ prevádzku 1. stupňa Základnej školy, Materskej školy a školskej jedálne v Malej Lehote

Vyučovanie žiakov II. stupňa bude prebiehať aj naďalej dištančnou formou.

Podmienky osobnej účasti na vyučovaní sú:

  • Negatívny test (antigénový alebo PCR) nie starší ako 7 dní  alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID -19 aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka ZŠ, čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
  • Negatívny test zamestnancov školy nie starší ako 7 dní

Zoznam aktualít