SeleckáAnna, 27.09.2015 20:57, [odpovedať]
Bývam na Blaškovom štále č.421 porucha spočíva v tom, že rozhlas počuť ale hlásenia sú nezrozumiteľné pre ozvenu. Ďakujem. Selecká