Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30


      

Zverejnenie zámeru


Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

s výzvou na podávanie cenových ponúk

Obec Malá Lehota, so sídlom Obecný úrad č. 383, 966 42  Malá Lehota v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote ,zverejňuje

 zámer priameho odpredaja svojho majetku

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Malá Lehota 7.2.2020
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Malá Lehota 7.2.2020
(117.25 kb)