Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 330)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
35/2022 Nahradenie prílohy č. 2 Rozpočtu projektu v znení ako je uvedení Prílohe č. 1 tohto Dodatku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Fond na podporu umenia
6 000 €
34/2022 Poskytnutie sponzorského príspevku na podujatie ZETOR 25 CUP 2022 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: RENOVIA spol. s r.o.
1 000 €
32/2022 RD Poskytnutie sponzorského príspevku na podujatie ZETOR 25 CUP 2022 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s .r.o.
300 €
32/2022 Poskytnutie sponzorského príspevku na podujatie ZETOR 25 CUP 2022 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AUTOSERVIS KOVOHRON VD
300 €
31/2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - JCB Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
34 €
30/2022 Nákup vozidla JCB SALES LTD., GBR Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dezider Hunka
25 000 €
29/2022 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odb.: Ing. Andrej Slezko a Ing. Veronika Slezková
Dod.: Obec Malá Lehota
120 €
28/2022 Predaj a kúpa okrasných kvetín - nápis Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Rupek
285 €
27/2020 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Gajdošské fašiangy - Medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb, 35. ročník Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Fond na podporu umenia
6 000 €
26/2022 Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie Zlaté Moravce Odb.: Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
25/2022 Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie Zlaté Moravce Odb.: Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
24/2022 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
20 €
23/2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie menších služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
20 €
22/2022 Dar peňažných prostriedkov na podujatie 35. ročník Gajdošských fašiangov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Knauf Insulation,s.r.o.
500 €
21/2022 Zmena znenia cenové podmienky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ENVIROPOL SK s.r.o.
0 €
20/2022 Organizácia a riadenie projektu 35. ročník Gajdošských fašiangov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Tatiana Tóthová
500 €
19/2022 Lektor workshopu a lektorská výuka tvorivého worshopu Gf 2022 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mgr. Dana Kellnerová - FS Briežok
100 €
18/2022 Dramaturgia v rámci projektu: 35. ročník Gajdošských fašiangov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Juraj Duffek
100 €
17/2022 Moderovanie podujatie 35. ročník gajdošských fašiangov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Tatarka
100 €
16/2022 Moderovanie podujatie 35. ročník gajdošských fašiangov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Drahomír Daloš
100 €
Generované portálom Uradne.sk

2016

2015

2014

2013

2012

2011