Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 287)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
42/2021 Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie Zlaté Moravce Odb.: Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Dod.: Obec Malá Lehota
41/2021 Predaj bytu č. 3 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch Odb.: Antónia Krnáčová
Dod.: Obec Malá Lehota
30400 €
40/2021 Zmena bodu VII. v hlavnej zmluve 39/2021 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
39/2021 Wifi systém obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
14950 €
38/2021 Úprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TIM SK, s.r.o.
78325.5 €
37/2021 Zmena sumy Systémovej podpory URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MADE spol. s.r.o.
200 €
36/2021 Vykonanie diela : Rekonštrukcia a odvolanie rigolu Malá Lehota - Adamcov štál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPS STAVING, s.r.o.
120016.04 €
35/2021 Zhotovenie diela - Dramaturgia a lektorská výuka tvorivého workshopu v rámci projektu : Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Juraj Duffek
100 €
35/2021 Organizácia a riadenie projektu: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Tatiana Tóthová
500 €
34/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: René Čeladinský - ĽH Mazuľka
300 €
33/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mgr. Dana Kellnerová - FS Briežok
200 €
32/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jaroslav Rajnoha - ĽH Malá Lehota
420 €
31/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PaedDr. Róbert Žilík - Musicantica Slovaca
200 €
30/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Tomáš Blažek - Gajdošská hudba Tomáša Blažeka
550 €
29/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Páni času
250 €
28/2021 Spolupráca organizátora a partnera podujatia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Banskobystrický kraj Turizmus
420 €
27/2021 Poskytovanie virtuálneho internetového servera - verejný rozhlas Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MK hlas,s.r.o.
26/2021 Predaj bytu č. 2 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch Odb.: Katarína Koprdová, Mgr. Alexander Kováč
Dod.: Obec Malá Lehota
44330 €
25/2021 Úrazové poistenie poberateľov dávok v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
24/2021 Úrazové poistenie poberateľov dávok v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
Generované portálom Uradne.sk

2016

2015

2014

2013

2012

2011