Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 295)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
50/2021 Pravidelný zber, vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu z nádob na odpad.  Vývoz a zneškodnenie objemného odpadu z veľkoobjemových kontajnerov. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
49/2021 Oprava správneho VIN čísla Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
48/2021 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie iných skutočností Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: NB Consult s.r.o.
1100 €
47/2021 Práce naviac a práce nad rozsah dohodnutý v zmluve Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TIM SK, s.r.o.
4704 €
46/2021 Aktivačná činnosť § 10 Odb.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Malá Lehota
45/2021 Aktivačná činnosť § 12 Odb.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Malá Lehota
44/2021 Zaradenie motorového vozidla do poistenia - KAROSA Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
140 €
43/2021 Zabezpečenie výkonu vere. obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu prostredníctvom dodávateľa - Komunál - Servis, s.r.o. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mesto Žarnovica
20 €
42/2021 Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie Zlaté Moravce Odb.: Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Dod.: Obec Malá Lehota
41/2021 Predaj bytu č. 3 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch Odb.: Antónia Krnáčová
Dod.: Obec Malá Lehota
30400 €
40/2021 Zmena bodu VII. v hlavnej zmluve 39/2021 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
39/2021 Wifi systém obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
14950 €
38/2021 Úprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TIM SK, s.r.o.
78325.5 €
37/2021 Zmena sumy Systémovej podpory URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MADE spol. s.r.o.
200 €
36/2021 Vykonanie diela : Rekonštrukcia a odvolanie rigolu Malá Lehota - Adamcov štál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPS STAVING, s.r.o.
120016.04 €
35/2021 Zhotovenie diela - Dramaturgia a lektorská výuka tvorivého workshopu v rámci projektu : Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Juraj Duffek
100 €
35/2021 Organizácia a riadenie projektu: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Tatiana Tóthová
500 €
34/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: René Čeladinský - ĽH Mazuľka
300 €
33/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mgr. Dana Kellnerová - FS Briežok
200 €
32/2021 Uskutočnenie vystúpenia: Pod Vojšínom gajdy hrajú Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jaroslav Rajnoha - ĽH Malá Lehota
420 €
Generované portálom Uradne.sk

2016

2015

2014

2013

2012

2011