Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 248)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2021 - 36/2021 Poistenie na poskytovanie zdrav. starostlivosti počas činnosti MOM pri testovaní COVID - 19 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
5/2021 - 35/2021 Preprava, zhodnotenie, odstránenie nebezpečného a ostatného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ISG/DRS, s.r.o.
4/2021 30/2021 Zmluva o združenej dodávka elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
3/2021 /212021 Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku respiračného ochorenia COVID 19 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mediform s.r.o.
2/2021 162021 Predaj a kúpa nákladného vozidla Multikár 24 M24 Odb.: Jozef Posvancz
Dod.: Obec Malá Lehota
500 €
11/2021 Odoberanie použitého potravinárskeho oleja a tukov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LADISCO s.r.o.
324/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Ing. Jozef Boroš
Dod.: Obec Malá Lehota
309/2020 Sklápací traktorový príves Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Varhaník
2500 €
294/2020 Vypracovanie pasportu miestnych komunikácií v správe obce Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.
0 €
293/2020 - BS2/AC/ZAM/2020/19080 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
292/2020 - BS2/AC/ZAM/2020/18922 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
280/2020 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ministerstvo financií SR
167000 €
265/2020 Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavebných prác: " Prestavba objektu bývalej materskej školy na bytový dom " Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: JOZEF HOLÝ - HOSTAV
3500 €
232/2020 Odchyt túlavých zvierat na verejných priestranstvách v k.ú. Malá Lehota, ich umiestnení do priestorov karanténnej stanice a následnej starostlivosti o tieto zvieratá Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kontrola chovu zvierat
0 €
54/2020 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Zubaľ Vladimír a manžeľka
Dod.: Obec Malá Lehota
31300 €
53/2020 Prevod vlastníctva bytu č. 10 Odb.: Mária Kasanová, Peter Kasan
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
52/2020 Vyhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Arnea, s.r.o.
9960 €
51/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Ďatko Miroslav a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
51/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Ďatko Miroslav a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
1160 €
50/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Adamec Jozef a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
230 €

2016

2015

2014

2013

2012

2011