Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Odchyt túlavých zvierat na verejných priestranstvách v k.ú. Malá Lehota, ich umiestnení do priestorov karanténnej stanice a následnej starostlivosti o tieto zvieratá Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kontrola chovu zvierat
0.00 €
Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Zubaľ Vladimír a manžeľka
Dod.: Obec Malá Lehota
31300.00 €
Prevod vlastníctva bytu č. 10 Odb.: Mária Kasanová, Peter Kasan
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Arnea, s.r.o.
9960.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ďatko Miroslav a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ďatko Miroslav a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
1160.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Adamec Jozef a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
230.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Boroš Albín a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Boroš Albín a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
230.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Boroš Jozef a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
1830.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Barancová Amália
Dod.: Obec Malá Lehota
710.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
649.39 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
14142.60 €
odplatný prevod vlastníckeho práva Odb.: Mária Kasanová, Peter Kasan
Dod.: Obec Malá Lehota
31100.00 €
udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
19.20 €
Kúpa okrasných rastlín Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Rupek
220.00 €
zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie KO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
0.00 €
Predmetom Zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: E-cycling s.r.o.
0.00 €
prevod vlastníctva bytu Odb.: Vladimír Brunn
Dod.: Obec Malá Lehota
30700.00 €
odplatné prenechanie Predmetu nájmu Odb.: Vladimír Brunn
Dod.: Obec Malá Lehota
1.00 €
odplatný prevod vlastníckeho práva Odb.: Vladimír Brunn
Dod.: Obec Malá Lehota
30700.00 €
Vykonať dohodnuté dielo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Štefan Minár ŠIPS
13240.66 €
Poskytnutie FP na realizáciu projektu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Fond na podporu umenia
6000.00 €
poskytnutie služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: adsupra s.r.o
120.00 €
Reklama v priestoroch KD Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SC Zamkon s.r.o.
250.00 €
zhotoviť dielo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: WEBEX.DIGILAL s.r.o.
75.00 €
autor udeľuje licenciu na používanie diela Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TENDERnet s.r.o.
300.00 €
Reklama v Malej Lehote Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ANTHYA s.r.o.
100.00 €
sponzorský príspevok(potravinársky tovar) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: COOP Jednota, spotrebné družstvo
75.00 €
dotácia pre Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana v NB Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Malá Lehota
60.00 €
Darca prenecháva obdarovanému peňažné prostriedky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Knauf Insulation,s.r.o.
500.00 €
Reklama v Malej Lehote Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s.r.o.
150.00 €
vykonať pre Mandanta verejné obstarávanie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VO -TOR s.r.o.
500.00 €
nahradenie a doplnenie niektorých ustanovení Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mestský bytový podnik N.Baňa, s.r.o
0.00 €
vykonanie auditu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AUDIT NB, s.r.o.
900.00 €
dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykuro.nákladov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.
1998.48 €
Odplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam Odb.: Dušan Tisovský
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Odplatné prenechanie Predmetu nájmu Odb.: Dušan Tisovský
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Knopp Ľukáš
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Odplatné prenechanie Predmetu nájmu Odb.: Mária Bališová
Dod.: Obec Malá Lehota
1.00 €
Odplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam Odb.: Mária Bališová
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Knopp Ľukáš
Dod.: Obec Malá Lehota
5644.40 €
Odplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam Odb.: Dušan Tisovský
Dod.: Obec Malá Lehota
34700.00 €
Zabezpečenie výkonu správy domu správcom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mestský bytový podnik N.Baňa, s.r.o
0.00 €
Záväzok budúceho predávajúceho a budúceho kupujúceho Odb.: Dušan Tisovský
Dod.: Obec Malá Lehota
34700.00 €
Záväzok budúceho predávajúceho a budúceho kupujúceho Odb.: Mária Bališová
Dod.: Obec Malá Lehota
34700.00 €
Kúpa telefónov-pevná linka Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
109.90 €
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ M. Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
95000.00 €
Poskytovanie služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROROZVOJ,s.r.o.
990.00 €
Poskytnutie FP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Fond na podporu umenia
4000.00 €
Dohoda o poskytovaní právnych služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KUTAN a PARTNERS s.r.o
96.00 €
Udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
92.40 €
Wifi systém obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
14880.00 €
Reklama v Malej Lehote Odb.: DREVSTAV SLOVSAKIA spol.s.r.o.
Dod.: Obec Malá Lehota
200.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0.00 €
Sponzorský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KOVACO s.r.o.
1000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AUTOSERVIS KOVOHRON VD
300.00 €
Aktivácia plnoletých členov domácnosti Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Reklama v malej Lehote Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SC Zamkon s.r.o.
250.00 €
účinkovanie výkonného umelca Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KRISTINA MUSIC PLUS s.r.o.
4300.00 €
Poskytnutie technických služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MAXNETWORK s.r.o.
0.00 €
Dodávka a montáž kamerového systému Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MAXNETWORK s.r.o.
12230.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: FK Malá Lehota
Dod.: Obec Malá Lehota
500.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
2500.00 €
Predaj pozemku Odb.: Rajnohová Vlasta
Dod.: Obec Malá Lehota
125.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Kúpa okrasných kvetín Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Rupek
200.00 €
Poskytnutie verejných služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
služby webového geografického infor. systému Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GEODETIKA,s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Fond na podporu umenia
6000.00 €
Zhotovenie diela: Výmena výplní otvorov ZŠ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
47990.00 €
Nájom pozemku Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Malá Lehota
200.00 €
Umiestnenie zberných kontajnerov bielej farby na zber použi. textílií Odb.: EKOCHARITA slovensko slovensku o.z.
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
0.00 €
Sponzorský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: UNISTAV NB,s.r.o.
300.00 €
Sponzorský príspevok Odb.: SC Zamkon s.r.o.
Dod.: Obec Malá Lehota
200.00 €
Sponzorský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Knauf Insulation,s.r.o.
500.00 €
Sponzorský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: POĽAN s.r.o.
100.00 €
Sponzorský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s.r.o.
150.00 €
Predaj pozemku Odb.: Tisovský Maroš a Tisovská Blanka
Dod.: Obec Malá Lehota
900.00 €
Sponzorský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ANTHYA s.r.o.
100.00 €
Sponzorský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: COOP Jednota, spotrebné družstvo
100.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie z rozpočtu Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Malá Lehota
120.00 €
Úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy č.02-2016-OZV Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
Dočasné užívanie motorového stroja Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LANGE CORPORATION SLOVAKIA,s.r.o.
20.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ENVIROPOL SK s.r.o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
900.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad BB
10000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad BB
10000.00 €
vykonať pre objednávateľa Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č.OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROROZVOJ,s.r.o.
600.00 €
Otvorenie a vedenie bežného účtu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Kúpa motorového vozidla Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Vidan
1500.00 €
Vzájomná spolupráca Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Obec OMICE
0.00 €
Zriadenie a prevádzkovanie ZM Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELT Management Company Slovakia s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie praktického vyučovania Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Predmetný prívesný vozík Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jaroslav Brigant, splnomocnený N.Novotnou
1500.00 €
úprava a doplnenie niektorých ustanovení Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
Udelenie súhlasu -Licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
241.20 €
Udelenie súhlasu -Licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
92.40 €
bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KRHZ-BB
0.00 €
Vykonanie umeleckého diela Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Hudobná skupina VEGA
300.00 €
Vzájomná spolupráca pri realizácií projektu -630.výročie obce Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: FK Malá Lehota
Dod.: Obec Malá Lehota
1000.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
2000.00 €
Doba spracúvania osobných údajov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
0.00 €
Oprava miestnej komunikácie - oprava výtlkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s.r.o.
5847.12 €
Prenájom nehnuteľnosti Odb.: SHMÚ
Dod.: Obec Malá Lehota
208.00 €
Úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy č.02-2016-OZV Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie reklamy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
350.00 €
Sponzorský finančný dar Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AUTOSERVIS KOVOHRON VD
300.00 €
Oprava miestnej komunikácie - oprava výtlkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s.r.o.
11454.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Gajdošské fašiangy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Fond na podporu umenia
6000.00 €
Zabezpečenie praktického vyučovania Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Vranová Slávka
Dod.: Obec Malá Lehota
2139.83 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GEODETIKA,s.r.o.
0.00 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka
0.00 €
Poskytnutie peňažných prostriedkov ako úver Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka
270000.00 €
Zabezpečenie praktického vyučovania Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOA
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Predaj pozemku Odb.: Tisovský Jozef
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Udelenie súhlasu -Licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
33.60 €
Prestavba bývalej Materskej školy na ,,Bytový dom." Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
370.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Gajdošské fašiangy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Fond na podporu umenia
6000.00 €
Vznik naviac prác Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: UNISTAV NB,s.r.o.
5896.79 €
Predaj pozemku Odb.: Tisovský Jozef
Dod.: Obec Malá Lehota
257.80 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
1091.04 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
287.54 €
Úrazové poistenie poberateľov dávky v HN Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
19.50 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
26.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Malá Lehota
180.00 €
Verejné obstarávanie pre Mandanta: Prestavba objektu bývalej MŠ na Bytový dom. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TORVO s.r.o.
2000.00 €
Sponzorský finančný dar Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Knauf Insulation,s.r.o.
500.00 €
Sponzorský finančný dar Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: POĽAN s.r.o.
100.00 €
Udelenie licencie Používateľovi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
33.60 €
Sponzorský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
150.00 €
Zámena pozemku Odb.: Adamcová Marta
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Hliník nad Hronom
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Hydrometeorologická pozemná stanica Odb.: SHMÚ
Dod.: Obec Malá Lehota
25.00 €
Viacúčelové ihrisko Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PARA INVEST s.r.o.
146243.60 €
Odvodňovací rigol Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: UNISTAV NB,s.r.o.
0.00 €
Udelenie súhlasu -Licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
19.20 €
Výber dodávateľa služieb poistenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mesto Žarnovica
20.00 €
odpredaj pozemku Odb.: Hagarová Klára
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Dodatok č.1 ku Kúpnej Zmluve zo dňa 11.7.2017 Odb.: Hagarová Klára
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Prestavba objektu bývalej materskej školy na Bytový dom. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROart s.r.o.
13800.00 €
Udelenie súhlasu -Licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
81.60 €
Záväzok zhotoviteľa zabespečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ENVIROPOL SK s.r.o.
0.00 €
Kopírovací stroj Konica Minolta C360 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
0.00 €
Prestavba objektu bývalej materskej školy na Bytový dom. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VO -TOR s.r.o.
300.00 €
Odkúpenie pozemku Odb.: Hagarová Klára
Dod.: Obec Malá Lehota
1500.64 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Udelenie hudobnej licencie - Zeter 25 Cup Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
92.40 €
Ostaranie krojov a krojových súčastí Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
2500.00 €
poskytnutie dotácie pre DHZ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Predaj a kúpa okrasných kvetín Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Rupek
189.50 €
Vystúpenie HS LOJZO na podujatí ZETOR 25 CUP 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HS LOJZO
1600.00 €
Udelenie hudobnej licencie - Veľkonočná zábava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
0.00 €
Udelenie hudobnej licencie - 30. Gajdošské fašiangy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
0.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytnutie sponzorského príspevku na prípravu 30.ročníka GF 2017 Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
150.00 €
poskytnutie prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota Odb.: FK Malá Lehota
Dod.: Obec Malá Lehota
3000.00 €
NBsieť internet Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: NBsieť internet,s.r.o
9.94 €
Kúpa pozemkov Odb.: Alojz Baranec
Dod.: Obec Malá Lehota
469.70 €
úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
úrazové poistenie-dávky v HN Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Nakladanie s komunálnym odpadom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
kúpa a predaj prívesu za nákladný automobil - vojenská kuchyňa Odb.: Ivan Slepčan
Dod.: Obec Malá Lehota
60.00 €
kúpa a predaj dvoch kusov plehového stánku (autobusová čakáreň)) Odb.: Ivan Slepčan
Dod.: Obec Malá Lehota
100.00 €
pripojenie k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Udelenie hudobnej licencie - Hodová zábava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
0.00 €
Zámena nehnuteľností Odb.: Ing. Vladimír Boroš a manž. Anna Borošová
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Udelenie hudobnej licencie - ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
0.00 €
Zabezpečenie ozvučenia a hudobnej produkcie na podujatí ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HANYS, s.r.o.
1870.00 €
Poskytnutie sponzorského peňažného príspevku na oraganizáciu podujatia Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Knauf Insulation, s.r.o.
300.00 €
elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.
0.00 €
Predaj a kúpa motorového vozidla Praga V3S skriňa Odb.: Milan Mádel
Dod.: Obec Malá Lehota
400.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota - záujmové vzdelávanie Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
poskytnutie prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
poskytovanie finanč. prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota - financovanie záujmového vzdelávania Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Malá Lehota Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Žarnovica
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
600.00 €
poskytnutie dotácie - Dobrovoľný hasičský zbor Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Nakladanie s komunálnym odpadom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
Uzavretie budúcej zmluvy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
platobné poukážky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Udelenie licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
0.00 €
Zabezpečenie technickej služby - prevádzkovanie kamerového systému Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
0.00 €
Komplexná poradenská činnosť Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: charizma Zvolen, s.r.o.
3000.00 €
Predaj obecného pozemku Odb.: Blanka Šmikniarová
Dod.: Obec Malá Lehota
210.45 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Projekt IP kamerový systém v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Ivan Kmeť
800.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Viacúčelové ihrisko v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROJEKT ATELIÉR, s.r.o.
3600.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt - výstavba miestnej komunikácie v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROJEKT ATELIÉR, s.r.o.
2400.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Revitalizácia bytových domov s.r.o.
10.00 €
Udelenie licencie - Hodová zábava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
0.00 €
Odpredaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Martinka, Jaroslav Martinka
3350.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
0.00 €
Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Sponzorský príspevok - ZETOR CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KOVACO s.r.o.
0.00 €
Predaj a kúpa motorového samohybného pracovného stroja UN 053 Odb.: Dušan Tisovský
Dod.: Obec Malá Lehota
2300.00 €
Vypracovanie energetických auditov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Klima - Teplo designing, s.r.o.
0.00 €
Udelenie licencie - Zetor 25 cup Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
0.00 €
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
telekominikačný paušál pre OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
telefónny paušál pre OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Ortofotomapa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Poskytnutie služieb webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Kúpno - predajná zmluva Odb.: Veronika Barancová
Dod.: Obec Malá Lehota
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Malá Lehota príjimateľovi na financovanie športovej činnosti FK Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FK Malá Lehota
0.00 €
Uskutočnenie vystúpenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Štefan Hruštinec
800.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Sponzorský príspevok na GF 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
0.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Knauf Insulation, s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
0.00 €
Komunitný plán sociálnych služieb obce pre obdobie 2014 - 2022 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Miroslava Žilková
365.00 €
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2022 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mgr. Pavol Kalmár
799.00 €

2016

2015

2014

2013

2012

2011