Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 355)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2023 Úprava web stránky a webhosting Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
350 €
2/2023 Zastupovanie vo veci DOMINIK, n.o. Veľká Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
80 €
1/2023 Fašiangová zábava hudobná produkcia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Hudobný súbor - ASPERO
800 €
57/2022 Úprava zmluvných podmienok,práv a povinností pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa - detské ihrisko Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
50 000 €
56/2022 Spolupráca v rámci umiestnenia drevených tabúľ k Jazvinskej jaskyni Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Región GRON
0 €
55/2022 Aktivačná činnosť § 10 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
54/2022 Aktivačná činnosť § 12 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
53/2022 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie iných skutočností Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: NB Consult s.r.o.
1 300 €
52/2022 Umožnenie využívania káblovej siete Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: OSTV s.r.o.
100 €
51/2022 Súhrn poistenia - viď zmluva Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
1 493.07 €
50/2022 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odb.: Mária vaňová
Dod.: Obec Malá Lehota
551 €
49/2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - LADA Niva Travel Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa
140 €
48/2022 Predaj bytu č. 4 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch Odb.: Dagmar Kľučovská, Dávid Hanuščin
Dod.: Obec Malá Lehota
43 001 €
47/2022 Realizácia optického internetu v obci Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: OSTV s.r.o.
14 990 €
46/2022 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odb.: Ing. Peter Mesároš a Ing. Beáta Kolářová
Dod.: Obec Malá Lehota
1 400 €
45/2022 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odb.: Lucia Debnárová
Dod.: Obec Malá Lehota
9 460 €
44/2022 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odb.: Martin Čech a Martina Moravcová
Dod.: Obec Malá Lehota
9 080 €
43/2022 Prevádzková služba IS DCOM Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
42/2022 Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie Zlaté Moravce Odb.: Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
41/2022 Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie Zlaté Moravce Odb.: Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
Generované portálom Uradne.sk

2016

2015

2014

2013

2012

2011