Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 240)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
294/2020 Vypracovanie pasportu miestnych komunikácií v správe obce Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.
0 €
293/2020 - BS2/AC/ZAM/2020/19080 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
292/2020 - BS2/AC/ZAM/2020/18922 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
280/2020 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ministerstvo financií SR
167000 €
265/2020 Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavebných prác: " Prestavba objektu bývalej materskej školy na bytový dom " Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: JOZEF HOLÝ - HOSTAV
3500 €
232/2020 Odchyt túlavých zvierat na verejných priestranstvách v k.ú. Malá Lehota, ich umiestnení do priestorov karanténnej stanice a následnej starostlivosti o tieto zvieratá Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kontrola chovu zvierat
0 €
54/2020 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Zubaľ Vladimír a manžeľka
Dod.: Obec Malá Lehota
31300 €
53/2020 Prevod vlastníctva bytu č. 10 Odb.: Mária Kasanová, Peter Kasan
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
52/2020 Vyhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Arnea, s.r.o.
9960 €
51/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Ďatko Miroslav a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
51/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Ďatko Miroslav a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
1160 €
50/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Adamec Jozef a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
230 €
49/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Boroš Albín a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
0 €
49/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Boroš Albín a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
230 €
48/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Boroš Jozef a manželka
Dod.: Obec Malá Lehota
1830 €
47/2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Barancová Amália
Dod.: Obec Malá Lehota
710 €
46/2020 - dodatok č. 1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
649.39 €
46/2020 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
14142.6 €
45/2020 odplatný prevod vlastníckeho práva Odb.: Mária Kasanová, Peter Kasan
Dod.: Obec Malá Lehota
31100 €
VP/20/06519/001 udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
19.2 €

2016

2015

2014

2013

2012

2011