Voľby do Európskeho parlamentu

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 v Malej Lehote
Voľby do Európskeho parlamentu
24.05.2014

Počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 771
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 77
Počet odovzdaných obálok: 77
Počet platných odovzdaných hlasov 75
Percento voličov: 9,98%
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Číslo strany
Počet platných hlasov

 1. NOVA, konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 4
 2. Kresťanskodemokratické hnutie 9
 3. SMER – sociálna demokracia 31
 4. Slovenská ľudová strana 0
 5. Národ a Spravodlivosť – naša strana 1
 6. Magnificat Slovakia 1
 7. DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA 0
 8. 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA 0
 9. Maďarská kresťanskodemokratická strana – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0
 10. Strana TIP 7
 11. Ľudová strana Naše Slovensko 0
 12. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 0
 13. NOVÝ PARLAMENT 0
 14. MOST - HÍD 0
 15. Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 0
 16. Strana demokratického Slovenska 3
 17. Strana zelených 1
 18. VZDOR – strana práce 0
 19. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 4
 20. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 4
 21. Sloboda a Solidarita 0
 22. Strana moderného Slovenska 1
 23. Komunistická strana Slovenska 2
 24. ÚSVIT 0
 25. Strana občianskej ľavice 0
 26. Slovenská národná strana 4
 27. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 3
 28. PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana 0
 29. Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja 0