Voľby

Voľby do orbgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.166/2017  Z.z.

vyhlásil voľby do samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4.novembra 2017.

Elektronická adresa o doručení oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je : info@malalehota.eu