Urbársky spolok

Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, 966 42 Malá Lehota

Sídlo : Malá Lehota č. 369

IČO: 31930573

Orgány pozemkového spoločenstva zvolené 23.04.2017 na roky 2012 - 2022

Výbor:

predseda - Július Tisovský

podpredseda, zástupca predsedu - Vladimír Rajnoha

tajomník -  Alojz Slepčan

člen -  Štefan Pacalaj

člen - Ján Pacalaj

Dozorná rada:

predseda - Jozef Toma

člen - Štefan Adamec

člen- Marta Petlušová

Zmierovacia komisia:

predseda: Jozef Adamec

člen: Karol Adamec

člen: Dušan Petluš ml.