Urbársky spolok

Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, 966 42 Malá Lehota

Sídlo : Malá Lehota č. 500

IČO: 31930573

Orgány pozemkového spoločenstva zvolené 16.06.2022 na roky 2022 - 2027

Výbor:

predseda - Vladimír Rajnoha

člen: Dušan Petluš

člen: Ján Pacalaj

člen: Jozef Adamec

člen: Magdaléna Holá

Dozorná rada: 

 predseda: Pavel Zajac

člen: František Toma

člen: Štefan Adamec

Konanie za spoločenstvo: 

František Boroš - v bankovom styku

Ján Pacalaj - v bankovom styku

Vladimír Rajnoha - v plnom rozsahu