Smútočné oznamy
Zoznam zosnulých v roku 2019

Mesiac         Meno                                     Vek

Január

Hudec Jozef č. 446

51           

Február

Boroš Anton č. 163

75

Marec

Ďatková Emília č. 17

80

Apríl

Koloman Ďurček č.276

75

Debnárová Emília č.261

76

Toma Jozef č. 16

78

Rajnoha Alojz č.479

73

Máj

Boroš Ivan č.47

81

Pacalaj Anton č. 470

77

Rajnohová Helena č. 416

64

Jún

Adamcová Agnesa č.127

92

Hudec Anton č. 59

67

Júl

Milan Zimerman č. 471 73

Emil Adamec č. 127

96

Renáta Barancová č. 382

47
August

Ladislav Debnár č. 493

72

Zdenka Barancová č. 149

63

Helena Tomová č. 535

93
September Mária Petlušová č. 266 91
Október Zuzana Kotrlcová č. 427 86
December Ján Hubač č. 147 79

Zoznam zosnulých v roku 2020

Január  Ján Víglaský č. 293          51