Samospráva

Adresa:

Obec Malá Lehota
Malá Lehota 383,
966 42 Malá Lehota

Starosta: Dušan Pacalaj

Zástupca starostu: Jozef Toma

Poslanci OZ:

Vladimír Debnár

Ing. Ivan Valkovič

Eva Hasprová

Mgr. Maroš Pacalaj

Štefan Debnár

Mgr. Dana Trubianska

Hlavný kontrolór: Ing. Elena Ďurovičová

Účtovníčka: Mgr. Ladislava Palajová

Referentka:  Mgr. Jana Müllerová

Komisie obecného zastupiteľstva