Rozvoz obedov

Od 12. januára 2015 bola v obci zriadená služba rozvoz stravy zo školskej jedálne.

Rozvozy sú vykonávané pracovníkom obecného úradu v čase od 12. - 13. hod., obed bude stravníkom dovezený priamo do miesta trvalého bydliska.

K odberu je možné sa prihlásiť na tel. čísle 045/ 68 97 626 (školská jedáleň)