Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE

O uložení zásielky

PRE: Pavel Abrahám/402/

OD:  Okresný súd ZH

Pod číslom: 19Er/351/2014-33

Menovaný si môže zásielku prevziať na Obecnom úrade Malá Lehota do 22.  Februára 2019


OZNÁMENIE

O uložení zásielky

PRE: Anna Víglaská /582/

OD:  Fitek s.r.o.

Pod číslom:  RE498350199 SK

Menovaný si môže zásielku prevziať na Obecnom úrade Malá Lehota do 06. Decembra 2018