Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE

O uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk

PRE: Peter Sztricska

OD:  Okresný súd, P.O. Box 35, 965 35 Žiar nad Hronom

Pod číslom: 5Csp/53/2020

Menovaný si môže zásielku prevziať na Obecnom úrade Malá Lehota do 25.01.2021

Vyvesené: 11.01.2021

Zvesené: