Obyvateľstvo

Mesiac:

Január 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

1

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

1

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

1

Sobáš

Spolu

449 413 862 87

Zosnulí v mesiaci január 2016 : Martin Adamec

Mesiac:

Február 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

1

Zosnulí

Sobáš

Spolu

450 413 863

86

Narodení v mesiaci február 2016: Dávid Katina

Mesiac:

Marec 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

2

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

1

Sobáš

Spolu

448 412 860 86

Zosnulí v mesiaci marec 2016: Františka Pacalajová

Mesiac:

Apríl 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

1 1

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

Sobáš

1

Spolu

447 411 858 86

Mesiac:

Máj 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

1

Sobáš

Spolu

447 411 858 85

Zosnulí v mesiaci máj 2016:  Jozef Hurňanský

Mesiac:

Jún 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

1

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

2

Sobáš

Spolu

446 410 856 84

Zosnulí v mesiaci jún 2016: Mária Adamcová, Alojzia Pacalajová

Mesiac:

Júl 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

Sobáš

Spolu

446 411 857 84

Mesiac:

August 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

Sobáš

1 1

Spolu

446 411 857 84

Mesiac:

September 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

1

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

Sobáš

1 1

Spolu

446 411 857 84

Mesiac:

Október 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1 2 1

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

1 1

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

1 1

Zosnulí

Sobáš

1 1

Spolu

448 413 861 86

Mesiac:

November 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1 1 2

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

1 1

Prihlásení na trvalý pobyt deti

1 1 2 2

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

1 1 1

Zosnulí

2 2

Sobáš

Spolu

450 413 863 88

Zosnulí v mesiaci november 2016: Elena Pavlová, Hedviga Lukyová

Mesiac:

December 2016

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

1 1 2

Sobáš

Spolu

449 412 861 88

Zosnulí v mesiaci december 2016: Rozália Ďurčeková, Michal Víglaský

Mesiac:

Január 2017

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1 1

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

1 1

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

Zosnulí

Sobáš

Spolu

448 413 861 87

Mesiac:

Február 2017

Muži Ženy Spolu

Z toho deti

do 15 rokov

Prihlásení na trvalý pobyt dospelí

1 1

Odhlásení z trvalého pobytu dospelí

1 1

Prihlásení na trvalý pobyt deti

Odhlásení z trvalého pobytu deti

Narodenie dieťaťa

1 1 1

Zosnulí

2 2

Sobáš

1

Spolu

446 414 860 88

Zosnulí v mesiaci február 2017: Albín Ďatko, Pavel Petluš