Obyvateľstvo

Mesačná evidencia obyvateľstva

za mesiac: jún 2020

                                                                            

Mesiac:    

MUŽI

ŽENY

Spolu

Z toho deti do 15 rokov

T.P.

od 15. rokov

Poznámka

Prenesený stav

419

405

825

87

737

Prihlásený na trvalý pobyt dospelý

Odhlásený z trvalého pobytu dospelý

1

1

Prihlásený na trvalý pobyt

Dieťa

Odhlásený z trvalého pobytu dieťa

1

1

Narodenie

Dieťaťa

Zosnulí

1

SPOLU

416

404

820

84

736

Muži

Ženy

Deti do 15 r.

Spolu

Poznámka

Sobáš

Rozvod

Zmeny

Zmena adresy v obci

Prihlásený

na prech. pobyt

1

1

Mesačná evidencia obyvateľstva

za mesiac: máj 2020

                                                               

Mesiac:    

MUŽI

ŽENY

Spolu

Z toho deti do 15 rokov

T.P.

od 15. rokov

Poznámka

Prenesený stav

421

404

825

87

738

Prihlásený na trvalý pobyt dospelý

Odhlásený z trvalého pobytu dospelý

/

Prihlásený na trvalý pobyt

Dieťa

Odhlásený z trvalého pobytu dieťa

Narodenie

Dieťaťa

1

Zosnulí

2

SPOLU

419

405

824

87

737

Muži

Ženy

Deti do 15 r.

Spolu

Poznámka

Sobáš

1

1

2

Rozvod

Zmeny

Zmena adresy v obci

1

1

2

Prihlásený

na prech. pobyt

Mesačná evidencia obyvateľstva

za mesiac: apríl 2020

                                                        

Mesiac:    

MUŽI

ŽENY

Spolu

Z toho deti do 15 rokov

T.P.

od 15. rokov

Poznámka

Prenesený stav

422

406

828

87

741

Prihlásený na trvalý pobyt dospelý

Odhlásený z trvalého pobytu dospelý

1

1

Prihlásený na trvalý pobyt

Dieťa

Odhlásený z trvalého pobytu dieťa

Narodenie

Dieťaťa

Zosnulí

1

SPOLU

421

404

825

87

738

Muži

Ženy

Deti do 15 r.

Spolu

Poznámka

Sobáš

Rozvod

Zmeny

Zmena adresy v obci

Prihlásený

na prech. pobyt

3

2

5