Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
47/2018 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Katarína Jančeková
77.00 €
46/2018 Vybavenie toaliet OcÚ PP-SOT, s.r.o.
213.94 €
45/2018 drevené pelety smrek A1+ 20 ton Ing. Štefan Mozeš - WOODENERGY s.r.o.
4800.00 €
44/2018 7ks plechového značenia so zahnutým lisovaným okrajom znacenie.sk, s.r.o.
284.40 €
43/2018 2 ks zástava SR 80x120 cm, doprava DLD, s.r.o.
35.00 €
42/2018 Predaj posypového štrku ŠIPIKAL KAROL
310.53 €
41/2018 Vlajka 100x150cm Signo, s.r.o.
15.00 €
40/2018 Odvoz opotrebovaných pneumatík a následné ekologické spracovanie ELT Management Company Slovakia s.r.o.
0.00 €
39/2018 Valcovanie obecnej komunikácie VIA SERVIS,s.r.o.
664.00 €
38/2018 nákup počítača kancelácia OcÚ, inštalácia + záloha dát EPROM ELECTRONIC, s.r.o.
1098.60 €
37/2018 Revízie komínov Michal Tužinský
60.00 €
36/2018 Nákup kuka nádoby a farebných platových nádob na odpad BINS s.r.o.
226.20 €
35/2018 Stavebné práce, vykonané strojovými mechanizmami na miestnej komunikácií TIM SK, s.r.o.
1400.00 €
34/2018 Vybavenie DHZ Malá Lehota FLORIAN, s.r.o.
0.00 €
33/208 Čerpacia stanica - KD kuchynka ŠTROB SLOVAKIA, s.r.o.
452.70 €
32/2018 Letná údržba miestnych komunikácií Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
0.00 €
31/2018 120l nádoba na odpad BINS s.r.o.
195.00 €
30/2018 Doprava osôb na termálne kúpalisko Podhájska Pavol Štrba - dopravca
0.00 €
29/2018 Jedálne kupóny OcÚ 600 ks Up Slovensko, s.r.o.
2160.00 €
28/2018 Umelecký výkon v rámci vystúpenie skupiny Vidiek - ZETOR 25 CUP 2018 TRAMES, s.r.o.
800.00 €
27/2018 Strážna služba, zabezpečenie podujatia ZETOR 25 CUP 2018 Ligas s.r.o.
480.00 €
26/2018 Prenájom mobilných toaliet ZETOR 25 CUP 2018 iToilets s.r.o.
480.00 €
25/2018 Mobilná skartácia dokumentov Green Wave Recycling, s.r.o.
35.88 €
23/2018 Plastové nádoby + samolepky na triedený odpad MEVA - SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €
22/2018 Náramky na ruku -ZETOR 25 CUP 2018 IDSYS, s.r.o.
0.00 €
21/2018 dopravná zdravotná služba na podujatie ZETOR 25 CUP 2018 B&W cars, s.r.o.
180.00 €
20/2018 Reklamné predmety obce - Turistické denníky Ing. Rudolf Ropek
0.00 €
19/2018 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Katarína Jančeková
0.00 €
18/2018 Doplnky, príslušenstvo na toaletu PP-SOT, s.r.o.
252.01 €
17/2018 Anezitová štrkodrevina Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s
0.00 €
16/2018 Tovar pre 5. žiakov v HN - školské potreby Daffer spol. s.r.o.
83.00 €
15/2018 Ubytovanie účinkujúcich na GF 2018 PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
174.00 €
14/2018 Balík 4 detských atrakcií na 4 hodiny prevádzky ALINEA
0.00 €
13/2018 Stravné poukážky 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1750.00 €
12/2018 Ubytovanie účinkujúcich na GF 2018 Areál zdravia, s.r.o.
0.00 €
11/2018 Vyhotovenie znaleckého posudku CKN par. č. 410/2, záhrady o výmere 539 m2 Ing. Katarína Jančeková
0.00 €
10/2018 Tlač 150 ks bulletinu na GF 2018 Tlačiareň Kubík s.r.o.
180.00 €
9/2018 Tlmočenie a preklad počas GF 2018 AEGIS BUSINESS GROUP SK k.s.
240.00 €
8/2018 Hudobné vystúpenie FS Urpín Folklórny súbor URPÍN
700.00 €
7/2018 Umývačka riadu a skla+ príslušenstvo GASTROLUX, s.r.o.
1467.20 €
6/2018 Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018 Jozef Adamec
0.00 €
5/2018 Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018 Ing. Vladimír Baranec
0.00 €
4/2018 Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018 Ľubomír Petluš
0.00 €
3/2018 Preprogramovanie IR PROFIMONT NB, s.r.o.
36.00 €
2/2018 Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018 Pacalaj Maroš - LESPORTAL
0.00 €
1/2018 Tanier plytký 25 cm GASTROZONE, spol. s.r.o.
239.75 €
41/2017 Údržba miestnych komunikácii Ing. Vladimír Baranec
0.00 €
40/2017 Údržba miestnych komunikácii Ľubomír Petluš
0.00 €
39/2017 Údržba miestnych komunikácii Pacalaj Maroš - LESPORTAL
0.00 €
38/2017 Služba odborného poradenstva oblasti prevencie kriminality MVSR na rok 2018 AXATEM Projekt s.r.o.
240.00 €
37/2017 Aktualizácia Eset Endpoint Antivírus - 1 rok Ondrej Rybár - NETRON
46.25 €
36/2017 Komunálne rozmetadlo Dexwal 400L Kravec, s.r.o.
745.50 €
35/2017 Mediačné služby FORMEL s.r.o.
100.00 €
34/2017 Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
180.00 €
33/2017 Nákupné Poukážky Potraviny u Daniely
114.00 €
32/2017 Knihy, uvítanie detí do života IKAR,a.s.
58.00 €
31/2017 VM Florian MK hlas,s.r.o.
2470.79 €
30/2017 PC + Inštalácia EPROM ELECTRONIC, s.r.o.
825.00 €
29/2017 Školské potreby IKAR,a.s.
132.80 €
28/2017 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.
1435.00 €
27/2017 Pneumatiky Pneuservis Gajdoš, s.r.o.
69.40 €
26/2017 Revízia a čistenie komína Kominárstvo, Tužinský Jozef
40.00 €
25/2017 Drevené pelety MMM Wood, s.r.o.
3804.00 €
24/2017 Znalecký posudok Ing. Katarína Jančeková
0.00 €
23/2017 Hasičská výstroj FLORIAN, s.r.o.
2999.74 €
22/2017 Vypracovanie a podanie Žiadosti(Žo NFP) Support and Consulting s.r.o.
0.00 €
21/2015 Odvoz pneumatík ARGUSS, s.r.o.
0.00 €
20/2015 Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní TERRATRIX, s.r.o.
0.00 €
19/2015 10 ton drevených peliet MMM WOOD, s.r.o.
0.00 €
17/2015 Autobusová preprava APOLLO 3, s.r.o.
0.00 €
16/2015 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
14/2015 Sanitné vozidlo a dvoch zdravotníckych záchranárov na podujatie ZETOR 25 CUP Záchranná zdravotná služba
0.00 €
13/2015 Prenájom mobilných toaliet iToilets s.r.o.
0.00 €
10/2015 Zabezpečenie procesu Verejného obstarávania CVO, s.r.o.
0.00 €
9/2015 Dodávka dopravných značiek a príslušenstva Hakom s.r.o.
0.00 €
8/2015 Analytické a programátorské práce Geodetica, s.r.o.
0.00 €
7B/2015 Tovar podľa vlastného výberu Redusch, s.r.o.
0.00 €
7/2015 Vystúpenie ĽH Zvolenskí vrchári VLAHOM s.r.o.
0.00 €
6/2015 Vypracovanie znaleckých posudkov Ing. Adam Cabada
0.00 €
4/2015 Vyhotovenie drevených nosných stĺpov na orientačno-smerové tabule Precon s.r.o.
0.00 €
3/2015 Drevené smerové tabule PR QUERKUS s.r.o.
0.00 €
2/2015 Reklamné predmety JOZEF SMRHOLA - OLYMP
0.00 €
1/2015 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €

2016

2015

2014

2013

2012

2011