Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vyhotovenie znaleckého posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
77.00 €
Vybavenie toaliet OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PP-SOT, s.r.o.
213.94 €
drevené pelety smrek A1+ 20 ton Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Štefan Mozeš - WOODENERGY s.r.o.
4800.00 €
7ks plechového značenia so zahnutým lisovaným okrajom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: znacenie.sk, s.r.o.
284.40 €
2 ks zástava SR 80x120 cm, doprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DLD, s.r.o.
35.00 €
Predaj posypového štrku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
310.53 €
Vlajka 100x150cm Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Signo, s.r.o.
15.00 €
Odvoz opotrebovaných pneumatík a následné ekologické spracovanie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELT Management Company Slovakia s.r.o.
0.00 €
Valcovanie obecnej komunikácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s.r.o.
664.00 €
nákup počítača kancelácia OcÚ, inštalácia + záloha dát Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC, s.r.o.
1098.60 €
Revízie komínov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Michal Tužinský
60.00 €
Nákup kuka nádoby a farebných platových nádob na odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
226.20 €
Stavebné práce, vykonané strojovými mechanizmami na miestnej komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TIM SK, s.r.o.
1400.00 €
Vybavenie DHZ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
0.00 €
Čerpacia stanica - KD kuchynka Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠTROB SLOVAKIA, s.r.o.
452.70 €
Letná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
0.00 €
120l nádoba na odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
195.00 €
Doprava osôb na termálne kúpalisko Podhájska Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pavol Štrba - dopravca
0.00 €
Jedálne kupóny OcÚ 600 ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2160.00 €
Umelecký výkon v rámci vystúpenie skupiny Vidiek - ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TRAMES, s.r.o.
800.00 €
Strážna služba, zabezpečenie podujatia ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ligas s.r.o.
480.00 €
Prenájom mobilných toaliet ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: iToilets s.r.o.
480.00 €
Mobilná skartácia dokumentov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Green Wave Recycling, s.r.o.
35.88 €
Plastové nádoby + samolepky na triedený odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MEVA - SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €
Náramky na ruku -ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: IDSYS, s.r.o.
0.00 €
dopravná zdravotná služba na podujatie ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: B&W cars, s.r.o.
180.00 €
Reklamné predmety obce - Turistické denníky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Rudolf Ropek
0.00 €
Vyhotovenie znaleckého posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
0.00 €
Doplnky, príslušenstvo na toaletu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PP-SOT, s.r.o.
252.01 €
Anezitová štrkodrevina Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s
0.00 €
Tovar pre 5. žiakov v HN - školské potreby Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
83.00 €
Ubytovanie účinkujúcich na GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
174.00 €
Balík 4 detských atrakcií na 4 hodiny prevádzky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ALINEA
0.00 €
Stravné poukážky 500 ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1750.00 €
Ubytovanie účinkujúcich na GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Areál zdravia, s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie znaleckého posudku CKN par. č. 410/2, záhrady o výmere 539 m2 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
0.00 €
Tlač 150 ks bulletinu na GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Tlačiareň Kubík s.r.o.
180.00 €
Tlmočenie a preklad počas GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AEGIS BUSINESS GROUP SK k.s.
240.00 €
Hudobné vystúpenie FS Urpín Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Folklórny súbor URPÍN
700.00 €
Umývačka riadu a skla+ príslušenstvo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GASTROLUX, s.r.o.
1467.20 €
Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
0.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
0.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
0.00 €
Preprogramovanie IR Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROFIMONT NB, s.r.o.
36.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
0.00 €
Tanier plytký 25 cm Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GASTROZONE, spol. s.r.o.
239.75 €
Údržba miestnych komunikácii Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
0.00 €
Údržba miestnych komunikácii Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
0.00 €
Údržba miestnych komunikácii Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
0.00 €
Služba odborného poradenstva oblasti prevencie kriminality MVSR na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
240.00 €
Aktualizácia Eset Endpoint Antivírus - 1 rok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ondrej Rybár - NETRON
46.25 €
Komunálne rozmetadlo Dexwal 400L Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kravec, s.r.o.
745.50 €
Mediačné služby Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FORMEL s.r.o.
100.00 €
Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
180.00 €
Nákupné Poukážky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Potraviny u Daniely
114.00 €
Knihy, uvítanie detí do života Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: IKAR,a.s.
58.00 €
VM Florian Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MK hlas,s.r.o.
2470.79 €
PC + Inštalácia Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC, s.r.o.
825.00 €
Školské potreby Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: IKAR,a.s.
132.80 €
Jedálne kupóny Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.
1435.00 €
Pneumatiky Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Pneuservis Gajdoš, s.r.o.
69.40 €
Revízia a čistenie komína Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kominárstvo, Tužinský Jozef
40.00 €
Drevené pelety Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: MMM Wood, s.r.o.
3804.00 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
0.00 €
Hasičská výstroj Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
2999.74 €
Vypracovanie a podanie Žiadosti(Žo NFP) Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Support and Consulting s.r.o.
0.00 €
Odvoz pneumatík Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ARGUSS, s.r.o.
0.00 €
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TERRATRIX, s.r.o.
0.00 €
10 ton drevených peliet Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MMM WOOD, s.r.o.
0.00 €
Autobusová preprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: APOLLO 3, s.r.o.
0.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Sanitné vozidlo a dvoch zdravotníckych záchranárov na podujatie ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Záchranná zdravotná služba
0.00 €
Prenájom mobilných toaliet Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: iToilets s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie procesu Verejného obstarávania Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: CVO, s.r.o.
0.00 €
Dodávka dopravných značiek a príslušenstva Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Hakom s.r.o.
0.00 €
Analytické a programátorské práce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
0.00 €
Tovar podľa vlastného výberu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Redusch, s.r.o.
0.00 €
Vystúpenie ĽH Zvolenskí vrchári Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VLAHOM s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie znaleckých posudkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Adam Cabada
0.00 €
Vyhotovenie drevených nosných stĺpov na orientačno-smerové tabule Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Precon s.r.o.
0.00 €
Drevené smerové tabule Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PR QUERKUS s.r.o.
0.00 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: JOZEF SMRHOLA - OLYMP
0.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €

2016

2015

2014

2013

2012

2011