Kultúra


KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2023

Termín Názov podujatia Organizátor,miesto konania
17.02.2023 36. ročník Gajdošské fašiangy obec,dom kultúry, ZŠ s MŠ Malá Lehota
30.04.2023 Stavanie mája obec,pred budovou OcÚ
14.05.2023 Deň matiek obec,dom kultúry
04.06.2023 Deň detí obec,dom kultúry
30.06.2022 Rozlúčka so školským rokom obec, zasadačka OcÚ
15.07.2023 7. ročník  Zetor 25 Pavlova Lúka
29.07.2023

635. výročie obce

pred budovou OcÚ
02.09.2023 koniec prázdnin, výročie SNP areál ZŠ s MŠ
01.10.2023 Mesiac úcty k starším obec
december 2023 Mikulaš,Vianočný program obec,dom kultúry,ZŠ a MŠ


I. ročník Zetor 25 CUP

Video z I. ročníka ZETOR 25 CUP (klik)

 Obec Malá Lehota organizovala dňa 11. júla 2015 I. ročník ZETOR 25 CUP, ktorý sa tešil veľkej návšteve.

Obec Malá Lehota vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto podujatia.

Tešíme sa na Vašu účasť aj budúci rok !

Zábery z I. ročníka ZETOR 25 CUP nájdete vo fotogalérii


Malolehotská heligónka

Dňa 8. augusta 2015 organizovala Obec Malá Lehota I. ročník Malolehotskej heligónky. Všetci boli pozitívne naladení, okolím znel zvuk heligóniek a spev všetkých zúčastnených.

Vystúpili : Hudobná skupina z Malej Lehoty, Jozef Škvarka,Jaroslav Škvarka,Detský súbor Heligonček - ZUŠ Nová Baňa, Stanislav Trubiansky, Lukáš Garaj, Tomáš Garaj, Anton Boroš, Dezider Fuska, Zuzana Rajnohová, Andrej Zimerman, Marián Tužinský, Ján Zrebený, Miroslav Gúžik, Ivan Červenka, Albín Boroš, Ignác Šály, Róbert Veselovský, sestry Škvarkové, Vladimír Adamec, Peter Sliacky, Pavol Brada, Andrea Bradová,  Tibor Čík, Emília Tomagová, Vladimír Víglaský, Milan Sedala, Jaroslav Petrinec,Andrej Kamenský,  Adriana  Kráľová

Obec Malá Lehota vyslovuje poďakovanie všetkým účinkujúcim, všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto podujatia a v neposlednom rade všetkým návštevníkom.

Dúfame, že Malolehotská heligónka si zachová svoju tradíciu a budúci rok pre Vás pripravíme ešte lepší program.


Stretnutie chatárov

Príjemne nás potešila  veľká účasť chatárov a domácich obyvateľov obce dňa 8. augusta 2015 na Stretnutí chatárov. Všetkých zúčastnených privítal starosta obce a o zábavu sa postarala hudobná skupina Amadeo.

Svojou prítomnosťou nás poctil aj jeden z našich chatárov pán Róbet Kazík so synom, ktorí sprestrili program tohto podujatia a všetkých nás roztancovali.

To, že v našej obci sú šikovní a nadaní chatári, nám dokázali súrodenci Pšenčíkoví, ktorí nám predviedli ohňovú show a brušné tance, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie.

Dúfame, že budúci rok sa stretneme znovu!