Kontakt

Toto webové sídlo www.malalehota.eu spravuje Malá Lehota a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Malá Lehota

Adresa:

Obec Malá Lehota

Obecný úrad
Malá Lehota 383
966 42  Malá Lehota

IČO: 00 320 862

Starosta obce : Dušan Pacalaj

kontakt: 045 68 98 133  email: starosta@malalehota.eu

Ekonómka obce: Mgr. Ladislava Palajová

kontakt: 045 68 97 518   email: ekonom@malalehota.eu

Referentka obce: Mgr. Jana Müllerová 

kontakt: 045 68 97 519 / 0915515641   email: info@malalehota.eu

Kompetencie:

Obec Malá Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Malá Lehota je zriadený v: Mesto Nová Baňa

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk