Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek KO na rok 2019