28. Gajdošské fašiangy

Gajdošské fašiangy

V obci sa zachovávajú rôzne tradície a ľudové zvyky, ktoré sa zväčša riadia katolíckym kalendárom. Počas veľkonočných, vianočných sviatkov a fašiangov nikdy nesmel chýbať zvuk gájd. Hrávalo sa aj na pasienkoch, krstinách, odprevádzali sa regrúti na vojnu, alebo len pre potešenie seba či iných. Dávnejšie tento hudobný nástroj tu ovládalo temer 20 gajdošov, ktorí si hraním v zimných mesiacoch privyrábali na Dolniakoch, ale v súčasnosti ho vytláča hlavne harmonika či heligónka. Z posledných slávnych gajdošov spomeňme Jozefa Rajnohu ( 1909 – 1987), Ábel Baranec ( 1911 – 1986) a Michal Baranec. Najveselšie sviatky boli fašiangy so všetkým, čo k nim náležalo: muzika, spev, tanec a pijatika. Ako sa tu tradovalo, že tieto sviatky boli len raz do roka a ostatné sviatky každý rok. Mládenci chodili po všetkých štáloch a robili smutný či veselý fašang. Tancovali palicový tanec, alebo povykrúcali všetky ženy a dievky, za čo ich tieto obdarúvali vajcami, slaninou, klobásami, peniazmi či pálenkou. Niet divu, že pre zachovanie starých gajdošských tradícií sa v obci od r. 1987 každoročne ku koncu fašiangového obdobia organizujú Gajdošské fašiangy, na ktorých sa stretávajú gajdoši nielen zo Slovenska, ale aj z Madarska, Poľska, Holandska, Anglicka, Rakúska, Talianska a Čiech. Cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o tento tradičný hudobný nástroj. Tohto roku sa uskutočnia už 28. Gajdošské fašiangy.

28. ročník Gajdošských fašiangov

28. ročník GF sa uskutočnil v dňoch 13. -  15. februára 2015.

13. február 2015 (piatok):

- od 8. 00 hodiny ráno začala fašiangová pochôdzka obcou. Fašangovníci celý víkend chodili po dedine z domu do domu a robili fašang či už veselý alebo smutný a každú gazdinú a dievku v dome vykrútili v tanci.

Touto cestou všetkým fašangovníkom ďakujeme za vytrvalosť a ochotu.

- od 8. 00 hodiny pred obecným úradom prebiehala fašiangová zabíjačka a následne sa predávali zabíjačkové špeciality.

Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva, osobitne  Marošovi Pacalajovi s rodinou. Občanom Zdenkovi Borošovi s rodinou, Ľubošovi Debnárovi a všetkým dobrovoľníkom za aktívnu pomoc pri zabíjačke a predaji zabíjačkových špecialít.

- Novinkou tohto ročníka bol  jarmok, ktorý prebiehal pred obecným úradom. Na predaj boli remeselné výrobky, pochutiny, medovina, varené víno a všade navôkol vládla vrava a pohodová atmosféra. Pohodovú jarmočnú atmosféru podporovala hudobná skupina pod vedením pána Milana Kišša.

Ďakujeme kapele pod vedením pána Milana Kišša, majiteľom stánkov, ktorí prišli do našej obce predávať, všetkým návštevníkom jarmoku.

- Novinkou tohto ročníka bola súťaž o najlepšiu huspeninu pod názvom Huspenina 2015, súťaže sa zúčastnilo 17 súťažiacich, každá huspenina bola osobitá. Komisia zložená z troch členov, napokon vyhodnotila víťaza resp. víťazku súťaže, ktorou sa stala pani Lýdia Borošová , ktorej  ešte raz gratulujeme. Veríme, že prvý ročník súťaže, ktorý sľubne odštartoval sa stane tradíciou.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a komisií, ktorá vyhodnotila súťaž.

- Počas dňa v ZŠ s MŠ prebiehali Maľované fašiangy a Karneval, škôlkari a žiaci mali veľkú radosť a celý deň si užili zábavu.

Ďakujeme pani riaditeľke, celému kolektívu učiteľského zboru a rodičom za prípravu sprievodných podujatí Gajdošských fašiangov.

- O 18.00  hodine začal hlavný program pod názvom U gajdoša, v hlavnom programe vystúpili deti zo  ZŠ s MŠ v Malá Lehota, obecný  fašangovníci a gajdoši a skupiny, ktoré sú známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svojou prítomnosťou nás poctili aj zahraniční umelci.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí predviedli svoje umenie. Ďalej spoluorganizátorom Pohronskému osvetovému stredisku Žiar nad Hronom, Cechu slovenských gajdošov za aktívnu prípravu vynikajúceho programu

- Poskončení hlavného programu fašiangová nálada pokračovala tanečnou zábavou. Do tanca hrala skupina pod vedením Števa Hruštinca 

Ďakujeme Števovi Hruštincovi so skupinou, ktorí vytvárali skvelú tanečnú náladu.

15. február 2015 (nedeľa):

- o 9.15 hodine sa uskutočnila Svätá omša za nositeľov gajdošských tradícií v  rímskokatolíckom  kostole Panny Márie Matky Cirkvi. Na svätej omši sa zúčastnili aj obecní fašangovníci a svoje umenie predviedli na omši aj gajdoši.

- Ďakujeme Vdp. farárovi Mgr. Jánovi Michútovi, organistkám, spevokolu a gajdošom za dôstojnú svätú omšu.

Z nášho pohľadu bol 28. ročník gajdošských fašiangov vydarený a výnimočný a veríme, že všetci ste boli rovnako spokojní.