Farské oznamy

Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Rímskokatolícky farský úrad Veľká Lehota

Správca farnosti: Vdp. farár Mgr. Ján Michút

Adresa: Farský úrad Veľká Lehota

tel.: 0901/721 030

Filiálka Malá Lehota

Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom sa s účinnosťou od 23.12.2020 až do odvolania v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom zakazuje z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 výkon bohoslužieb a spovedí s výnimkou pohrebných obradov, obradov krstu, sobášnych obradov, bohoslužieb za účelom online vysielania a spovedí osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb).

Farský úrad vo Veľkej Lehote v zmysle tejto vyhlášky oznamuje veriacim, že plánované úmysly svätých omší odslúži pán farár sám v súkromí, veriaci sa môžu pridať v modlitbe vo svojich príbytkoch. O otvorení kostolov a obnovení bohoslužieb budeme veriacich informovať.

Oznamy na 2.nedeľu v cezročnom období

(589.06 kb)