Farské oznamy

Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Rímskokatolícky farský úrad Veľká Lehota

Správca farnosti: Vdp. farár Mgr. Ján Michút

Adresa: Farský úrad Veľká Lehota

tel.: 0901/721 030

Filiálka Malá Lehota

Od pondelka 19. apríla 2021 prichádza k miernemu uvoľneniu protipandemických opatrení.

Znamená to , že v obmedzenej miere sa budeme opäť môcť zúčastňovať slávenia verejných bohoslužieb.

Nateraz sú takéto  podmienky:

-1osoba na 15m2

-negatívny test (PCR, antigén. alebo potvrdenie o prekonaní covid 19, nie staršie ako 3. mesiace, potvrdenie o dvojnásobnom očkovaní)

-dezinfekcia

-respirátor FFP2

-rozostupy

Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu - B

(440.5 kb)