Farské oznamy

Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Rímskokatolícky farský úrad Veľká Lehota

Správca farnosti: Vdp. farár Mgr. Ján Michút

Adresa: Farský úrad Veľká Lehota

tel.: 0901/721 030

Filiálka Malá Lehota

Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období - A

Farský úrad oznamuje farníkom, že po vyhlásení núdzového stavu v súvislosti s pandemickou situáciou je možné zúčastniť sa sv. omše v maximálnom počte 6 osôb vrátane kňaza. Ako uviedla  Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, hoci je to minimálny počet,  na sv. omšu má možnosť prednostne prísť aspoň rodina, na ktorej úmysel je sv. omša slávená.  Preto rozpis aj čas sv. omší, tak ako tomu bolo aj doteraz bude vždy na výveske a aj na webovej stránke obce. Ostatné informácie budú vždy uverejňované v rámci oznamov priebežne.   

                                                                           J. Michút, far. Veľká Lehota


(452.82 kb)