Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vyúčtovanie vodné a stočné , Materská škola Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
174.38 €
Vyúčtovanie vodné a stočné , Materská škola - kotolňa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Nákup betónu B-30 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ViOn, a.s.
962.64 €
zneškodnenie odpadu - zmesový KO,objemný odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
2018.10 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Betónovanie skladu peliet základnej školy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Vladimír Víglaský
1500.00 €
Dobíjanie stravných kariet - zamestnanci OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
285.70 €
Prenájom multifunk. kopírovacieho zariadenia 8/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
65.47 €
Sluižby WEB GIS 8/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie " Európske centrum gajdošskej kultúry" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Arnea, s.r.o.
9960.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
155.32 €
Nákup ochranných pomôcok - rúška, rukavice, DEZINFEKCIA - OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ANTHYA s.r.o.
403.96 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1926.34 €
Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIAKORP, s .r. o.
6595.20 €
Nákup dopravné zrkadlo - Rajnohov štál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: znacenie.sk, s.r.o.
270.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.83 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Dobíjanie stravných kariet - zamestnanci OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
317.90 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Prenájom multifunk. kopírovacieho zariadenia 7/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
75.53 €
Služby WEB GIS 7/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
150.10 €
Nákup kancelárske kreslo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Adam Lukáčik
71.99 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Predĺženie profi prístupu na obce.info na obdobie 12.08.2020-12.08.2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
76.03 €
Predplatné mýto - IVECO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť
50.00 €
Elektroinštalácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
904.18 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
155.32 €
Nákup pokladnice s mincovníkom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
22.89 €
Nákup USB kľúče 10ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
60.00 €
Nákup plastových nádob na odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
1156.80 €
zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1821.92 €
Predaj motorového vozidla IVECO DAILY 65C15 7M S3 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BMTauto s.r.o.
12500.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Nákup e- kupónov - stravovanie OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
410.45 €
Odmena za poskytnuté právne služby za mesiac jún 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KUTAN a PARTNERS s.r.o
480.00 €
Systémová podpora URBIS 01.07.-30.09.2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Prenájom multifunk. kopírovacieho zariadenia 6/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
105.48 €
Sluižby WEB GIS 6/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Kovovový dezinfekčný stojan Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Rangl Erik - Reklama
165.60 €
Nákup notebook - NTB ASUS w10 silver Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
399.00 €
rozhlas v Hubačovom štále Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
1059.72 €
Noviny Žiarskej kotliny - Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
36.00 €
Reprezentačné plakety Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Digipress, s.r.o.
80.76 €
skladanie paliet Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
96.00 €
predaj piesku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
52.10 €
Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ARIAN - SK, s.r.o.
82.65 €
Vypracovanie znaleckého posudku č. 73/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
150.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1853.60 €
dobropis k faktúre - zneškodnenie odpadu sklo, plasty Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
-540.00 €
Dopropis k faktúre - zhodnotenie druhotnej suroviny bez špecifikácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
-1170.00 €
Znalecký posudok . 70/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
150.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku pre občana obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Nákup e- kupónov - stravovanie OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
329.97 €
Nákup rozhlasová ústredňa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
420.00 €
Kontrola a hľadanie chýb v rozhlase Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
573.60 €
Služby WEB GIS 4/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Služby WEB GIS 5/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prenájom multifunk. kopírovacieho zariadenia 5/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
77.11 €
Náter na smerové tabule Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DACHcentrum s.r.o.
64.26 €
Vytvorenie " virtuálny cintorín" na obecnej webovej stránke Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: WEBEX.DIGILAL s.r.o.
36.00 €
Práce v zmysle Dodatku č.1 46/2020 - osvetlenie kostola Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
649.39 €
Elektroinštalačné práce s materiálom - osvetlenie cintorína Malá Lehota v zmysle zmluvy o dielo 46/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
14142.60 €
Kniha s partnermi Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie - 70ks + Prezentácia v knihe - jedna strana Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: CBS spol., s.r.o.
1155.00 €
Dobropis k faktúre 97/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
-19.20 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
138.50 €
zneškodnenie odpadu - zmesový KO,objemný odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
2986.06 €
Nákup motorový fúkač lístia - miestny cintorín Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIVINET s.r.o.
279.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Hliník nad Hronom
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.75 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
13.42 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Prenájom multifunk. kopírovacieho zariadenia 4/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
69.08 €
Nákup e- kupónov - stravovanie OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
366.18 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel - 33. ročník GF Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
19.20 €
Notebook a príslušenstvo, inštalácia a konfigurácia siete Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
495.00 €
Rozloženie a rozvoz kontajnerov, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
771.56 €
Doplnenie vybavenia toalety OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PP-SOT, s.r.o.
153.34 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
USB kľúče 100 ks s nahrávkou prezentácie obce Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HANYS, s.r.o.
500.00 €
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Štefan Minár ŠIPS
1737.91 €
Zneškodnenie odpadu + zákonný poplatok zmesový ko a objemný odpad, zvoz Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1651.12 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
zhodnotenie druhotnej suriviny skla, plasty Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
1170.00 €
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Štefan Minár ŠIPS
13240.66 €
Dobitie stravných ekariet - zamestnanci OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
386.30 €
Odmena za poskytnuté právne služby za mesiac marec 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KUTAN a PARTNERS s.r.o
336.00 €
Mesačný poplatok prenájom kopírovacieho zariadenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
98.90 €
Obstaranie MAJETKU OcÚ - projektor, plátno na projekciu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
1525.00 €
Systémová podpora URBIS 01.04.2020-31.06.2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Mesačný poplatok Služby WEB GIS 3/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Udržiavacie stavebné práce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TIM SK, s.r.o.
180.00 €
potvrdenie o pobyte - tlačivo - bianco Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Centrum polygrafických služieb
22.22 €
Vyúčtovanie vodné a stočné - materská škola Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
121.06 €
Vyúčtovanie vodné a stočné - materská škola - kotoľňa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Elektroinštalačné práce + materiál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1095.26 €
Vyúčtovanie vodné a stočné - kultúrny dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
64.86 €
Vyúčtovanie vodné a stočné - pohostinstvo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vyúčtovanie vodné a stočné - obecný úrad 383 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
14.41 €
Vyhotovenie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Fotografické služby GF 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DAG 2, s.r.o.
200.00 €
Zabezpečenie procesu VO na akciu " ZŠ Malá Lehota - strecha - havária" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VO -TOR s.r.o.
500.00 €
OSMO UV ochranný olej - drevené smerové tabule v obci Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DACHcentrum s.r.o.
72.62 €
Tlačivo Potvrdenie o pobyte 50 ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Centrum polygrafických služieb
22.22 €
Nákup tovaru GF 2020 - ceny do tomboly Hlavný program GF Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
163.73 €
Nákup občerstvenie - účinkujúci a hostia Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
25.54 €
Nákup občerstvenie - účinkujúci a hostia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
53.10 €
Nákup občerstvenie - účinkujúci a hostia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
34.60 €
Nákup GF 2020 spotrebný materiál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
86.70 €
Zimná údržba miestnych komunikacíi 02/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
216.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Zneškodnenie odpadu + zákonný poplatok zmesový ko a objemný odpad, zvoz Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1512.06 €
Znalecký posudok č. 27/2020 - stanovenie hodnoty bytu č. 10 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
130.00 €
Znalecký posudok č. 26/2020, stanovenie všeobecnej hodnoty par. č.2010/1 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
130.00 €
Znalecký posudok č. 25/2020, stanovenie všeobecnej hodnoty par. č.1996/3 a 1996/5 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
130.00 €
Znalecký posudok č. 24/2020, stanovenie všeobecnej hodnoty par. č. 11/18 Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
130.00 €
Smetné koše - veko na smetné koše 13ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
368.48 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Práce vykonané kolesovým traktorom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
120.00 €
Nákup náradie do dielne Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
96.80 €
Dobitie stravných ekariet - zamestnanci OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
370.21 €
Mesačný poplatok prenájom kopírovacieho zariadenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
105.78 €
Mesačný poplatok Služby WEB GIS 2/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Znalecký posudok č. 28/2020 - stanovenie hodnoty bytu č. 10 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
150.00 €
Prevádzka mobilnej aplikácie Malá Lehota pre Apple + Android Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: adsupra s.r.o
120.00 €
Propagačný materiál GF 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FOLART, s.r.o.
100.00 €
Odpadkové koše na autobusové zástavky 13ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účinkujúcich a organizačný výbor GF 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
968.00 €
Prenájom krojových doplnkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Matica slovenská - požičovňa krojov a kostýmov
51.00 €
Zabezpečenie ubytovania pre účinkujúcich a organizačný výbor GF 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Areál zdravia, s.r.o.
1268.00 €
Zabezpečenie stravy pre účinkujúcich a organizačný výbor GF 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Areál zdravia, s.r.o.
429.00 €
Elektroinštalácia VO + oprava rozhlasu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
212.38 €
Dobitie stravných ekariet - zamestnanci OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
406.42 €
Dodanie a montáž meračov tepla bytový dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Enbra SLOVAKIA s.r.o.
1707.98 €
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ZO - RVC v Nitre
36.50 €
vyhotovenie GP č. 10935479-254/19 (par. č. 9/5) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Viliam Struhár - geodet
175.00 €
Zneškodnenie odpadu + zákonný poplatok zmesový ko a objemný odpad, zvoz Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1610.66 €
Zneškodnenie odpadu plasty, sklo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
540.00 €
Stravné ekarty Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
33.60 €
Televízny rozvod DVBT v bytovom 16bj na Malej Lehote Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Radúz Klačko - RAKL
496.80 €
Reklamný predmet - plechovkové pivo GF 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: WRC SR, s.r.o.
268.80 €
Zasklenie úradnej tabule - plexisklo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ZENIT SK, s.r.o.
129.71 €
Výrezy nežiaducích vetiev v blízkosti elektrického vedenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Norbert Štefanovič
2160.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.06 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Hudba reprodukovaná na verejné použitie hudobných diel - verejný rozhlas za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.30 €
Úhrada diaľničnej známky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť
50.00 €
Mesačný poplatok prenájom kopírovacieho zariadenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
131.33 €
Znalecký posudok 13/2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
150.00 €
Mesačný poplatok Služby WEB GIS 1/2020 Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 27.01.2020 - 26.01.2021 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TENDERnet s.r.o.
360.00 €
Doména a webhosting na obdobie 01.02.2020 - 31.01.2021 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
205.58 €
Nákup olejov ZETOR - traktor OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
92.40 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
390.82 €
Nastavenie kotlov + preprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROFIMONT NB, s.r.o.
42.00 €
Predaj štrku na posyp + doprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
172.80 €
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
178.20 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Revízia plynových komínov na bytom dome 506 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Michal Tužinský
60.00 €
Čistiaci prípravok do umývačky riadu - KD Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: RM Gastro - JAZ s.r.o.
42.00 €
Systémová podpora URBIS 01.01.2020-31.03.2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Poplatok za poskytnuté služby 1.1.2020-31.12.2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: NBsieť internet,s.r.o
119.23 €
Zneškodnenie odpadu + zákonný poplatok zmesový ko a objemný odpad, zvoz Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1122.94 €
Zimná údržba miestnych komunikacíi za meciac december Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
96.00 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - obecný úrad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
1.30 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Rajnohov štál VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
9.38 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Blaškov štál Verejn.osvetl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
173.93 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
22.88 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - požiarna zbrojnica Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.65 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Kultúrny dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-149.56 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Hubačov štál 93/TS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-17.54 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Štefelov štál 202/TS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.75 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Tomov štál 210/MOP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-27.99 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Debnárov štál 238/TS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-16.27 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Blaškov štál 506 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-132.86 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Adamcov štál 126/TS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-52.88 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - Blatina 458 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-4.01 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stredisko Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-41.09 €
Vyúčtovanie - dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-25.56 €
Zimná údržba miestnych komunikacíi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
120.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.24 €
Poplatok prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
53.15 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
86.69 €
Služby WEB GIS -12/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Práce vykonané kolesovým traktorom 12/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
120.00 €
aktualizácia web stránky v roku 2019 - www.malalehota.eu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
Nákup - pracovný materiál - lopaty, metly, násady, lopaty na sneh Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
150.30 €
Nákup kávovaru Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
290.50 €
Plátno so statívom - kamerový systém v obci Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
85.20 €
Dodanie, montáž, nastavenie - Kamerový sýstém v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
1550.00 €
baner s nápisom, bulletin " Rozvíjame gajdošskú kultúru v obci Malá Lehota" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FOLART, s.r.o.
150.00 €
Nákup drevených peliet - doprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Štefan Mozeš - WOODENERGY s.r.o.
2616.60 €
Nákup plastových nádob na KO triedený odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
1062.00 €
My Noviny Žiarskej kotliny - vyúčtovanie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
0.00 €
Oprava a doplnenie VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
583.58 €
žiarovka led - VO obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
214.02 €
Kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu, hadicových zariadení Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VEMAX NITRA, s.r.o.
56.64 €
Overenie IUZ, KUZ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AUDIT NB, s.r.o.
900.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.59 €
nákup nemrznúca zmes, voda do ostrekovačov - vozidlo OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
104.10 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
19.48 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Doplnenie VO + elektroinštalačné práce s materiálom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1007.34 €
Zneškodnenie, zvoz komunálneho odpadu + zákonný poplatok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1224.95 €
Vyhotovenie GP č. 10935479-155/19 par.č. 1966/3, 1996/5 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Viliam Struhár - geodet
185.00 €
Vyhotovenie GP č. 10935479-156/19 par.č. 11/18 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Viliam Struhár - geodet
165.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku - sociálne služby obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Výrezy nežiadúcich vetiev v blízkosti elektrického vedenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Norbert Štefanovič
1644.00 €
Zabezpečenie ubytovania a stravovania v rámci sústredenia " Rozvíjame gakdošskú kultúru v obci Malá Lehota " v dňoch 23-24.11.2019, 12 osôb Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
404.00 €
Nákupné poukážky na nákup pre dôchodcov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
264.00 €
Obecné noviny na rok 2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: INPROST, s.r.o.
93.60 €
Nákup - šípová radlica Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KOVACO s.r.o.
1908.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
104.54 €
Služby WEB GIS -11/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prevedenie kominárskych prác Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kominárstvo Štefan Hudec - KOMPRAC
86.28 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
155.32 €
Nákupné poukážky na nákup pre dôchodcov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Potraviny u Daniely
84.00 €
Vyúčtovanie zálohovej platby zo dňa 21.11.2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská komora exekútorov
0.00 €
Poskytnutie informácii pre účely auditu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka
72.00 €
práca servisného technika - servisná prehliadka Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROFIMONT NB, s.r.o.
312.00 €
Zneškodnenie, zvoz komunálneho odpadu + zákonný poplatok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1852.21 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.58 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Ročný členský poplatok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
75.90 €
Nákup vianočného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Svetelné dekorácie s.r.o.
1960.00 €
Nákup stavebného materiálu - dlažba pred vchodom do KD Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Precon s.r.o.
26.14 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
107.62 €
pristavenie kontajnerov+odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
874.82 €
Služby WEB GIS -10/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Výrezy nežiadúcich vetiev v blízkosti elektrického vedenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Norbert Štefanovič
1200.00 €
Servisné poplatky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská národná knižnica
66.39 €
Kamerový systém obce Malá Lehota II etapa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MAXNETWORK s.r.o.
12230.00 €
nákup 5ks kožený opasok, 5ks krojované krpce s prackou, 5ks mužské krojované čižmy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MS Trading
1015.00 €
Nákup 5ks krojovaných košiel + 5 ks goralská vesta + 5ks patierske nohavice Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Iveta Stráňavská
1075.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.34 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Školné za základnú prípravu HJ + vykonanie záverečných skúšok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
100.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Zneškodnenie, zvoz komunálneho odpadu + zákonný poplatok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1161.66 €
Nákup stavebného materiálu - dlažba pred vchodom do KD Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Precon s.r.o.
686.33 €
Systémová podpora URBIS 4. štvrťrok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.12 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.43 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
66.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
73.25 €
Služby WEB GIS -09/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Tovar pre 5 žiakov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
83.00 €
nákup dvrevených peliet 24 ton + doprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Štefan Mozeš - WOODENERGY s.r.o.
5240.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku - sociálne služby obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Oprava VO elektroinštalačné práce + materiál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1204.81 €
uverenenie - Inzerát My Noviny Žiarskej kotliny (Bytový dom Malá Lehota) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
66.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku č .92/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
150.00 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - M. Lehota 383 - obecný úrad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
12.97 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - M. Lehota 506-materská škola Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
44.68 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - M. Lehota 383-kultúrny dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
69.18 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - M. Lehota 506-materská škola kotoľňa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
uverenenie - Inzerát My Noviny Žiarskej kotliny (Bytový dom Malá Lehota) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
66.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku - sociálne služby obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia, nákup štrku na cesty 11m3 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
670.09 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - M. Lehota 458 - pohostinstvo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
uverenenie - Inzerát My Noviny Žiarskej kotliny (Bytový dom Malá Lehota) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
66.00 €
uverenenie - Inzerát My Nirianske noviny (Bytový dom Malá Lehota) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
86.40 €
Zneškodnenie, zvoz komunálneho odpadu + zákonný poplatok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1234.46 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
93.66 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.17 €
My Noviny Žiarskej kotliny - 84x113 pf Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
152.40 €
Uvernenie inzerátu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
48.00 €
Tovar podľa objednávky - vozidlá OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
520.00 €
Odmena za komplexné právne služby - Bytový dom Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KUTAN a PARTNERS s.r.o
84000.00 €
Služby WEB GIS -08/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Propagačný materiál GF 2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FOLART, s.r.o.
150.00 €
vodoinštaletérske práce + materiál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MONTSERVIS - Ján Pacalaj
67.22 €
Preprava osôb na termálne kúpalisko Podhájska a späť Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Anton Tabernaus - Autoškola TABO
231.00 €
Licenčný poplatok za sofwarovú aplikáciu cintorína Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ARIAN - SK, s.r.o.
147.57 €
Nákup šiltovka Hasiči s neónovým nápisom 3 ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
16.50 €
štrk na cesty + doprava, 11m3 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
379.61 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel - Malolehotská heligónka, tanečná zábava 03.08.2019 - dobropis Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
-14.40 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel - Zetor 25 CUP 2019, 13.07.2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
92.40 €
Prenájom stroja CAT 242B3 za mesiac 07/2019 - bytový dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Lange Corporation Slovakia
1020.00 €
Fotografické služby - Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DAG 2, s.r.o.
1100.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel - Malolehotská heligónka, tanečná zábava 03.08.2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
32.40 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.07 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Zneškodnenie, zvoz komunálneho odpadu + zákonný poplatok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1586.91 €
Odvoz odpadu, manipulácia, nákup štrku na cesty 5,5m3 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
308.41 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Znalecký posudok - Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov 1-10 bytového domu s.č. 506 s príslušenstvom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
1000.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
91.48 €
Nákup jedálnych kupónov OcÚ, 600ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2414.40 €
Nákup opasok Hasiči 3D textilný 5ks, DHZ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
69.75 €
Nákup vybavenia, potrieb a odevov pre DHZ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
1401.85 €
Služby WEB GIS -07/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny v dňoch 12-13.07.2019 - Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
45.78 €
Vyhotovenie GP č. 10935479-14/19 par.č. 9/31 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Viliam Struhár - geodet
284.00 €
Predĺženie profi prístupu na obce.info: 12.8.2019 - 11.8.2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
58.56 €
Prenájom mobilných kabín Klasik - Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: iToilets s.r.o.
480.00 €
Zabezpečenie hudobného vystúpenia Kristíny - Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: KRISTINA MUSIC PLUS s.r.o.
43000.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
367.09 €
My Noviny Žiarskej kotliny - predplatné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
300.00 €
Pripojenie krátkodobého odberu - priamy elektromer - Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
118.80 €
Reklamné predmety a digitálna tlač - Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FOLART, s.r.o.
1460.40 €
Prenájom stroja CAT 242B3 za mesiac 06/2019 - bytový dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Lange Corporation Slovakia
991.20 €
Znalecký posudok - Rozdelenie bytového domu s.č. 506 na bytové a nebytové priestrory Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
950.00 €
Dopravná zdravotná služba na podujatie Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: B&W cars, s.r.o.
200.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
19.93 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Výroba opláštenia na pojazdné pódium Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VAB, s.r.o.
2235.00 €
Zneškodnenie, zvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1158.56 €
Predaj štrku na cesty + doprava - 11m3 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
379.50 €
Nákup balón fóliový + plastový držiak (traktor červený) Zetro 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: WEBLIFE, s.r.o.
67.99 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
úprava pojazdného prívesu na pojazdné pódium Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SC Zamkon s.r.o.
6624.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
0.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
75.95 €
Systémová podpora URBIS 3. štvrťrok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Reklamný predmet - pivo Zetor 25 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: WRC SR, s.r.o.
1516.80 €
Údržba záložných zdrojov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
116.24 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
116.32 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Elektroinštalačné práce s materiálom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
650.15 €
Odborné poradenstvo vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Agnesa Búsová
200.00 €
lavice, stôl, nákup Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EURO Enterprise s.r.o.
1660.00 €
darčeky pre víťazov Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VEGA-TAKÁČ, s.r.o.
30.40 €
autorská odmena na verejné použitie hudobných diel - Hodová zábava (dobropis - zrušená akcia) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
-33.60 €
Vyúčtovanie zálohovej platby - 6iadosť FPÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská komora exekútorov
6.20 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1438.92 €
Nákup mulčovača Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dabaki Farmer, s.r.o.
1160.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
24.49 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Prenájom nafukovacej atrakcie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Advil, s.r.o.
350.00 €
autorská odmena na verejné použitie hudobných diel - Hodová zábava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
33.60 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
136.27 €
Náramky ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: IDSYS, s.r.o.
89.99 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Oprava VO, výmena VO Adamcov štál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
287.96 €
Nákup práčky pre účely OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Andrea SHOP
390.00 €
Vykonanie stavebných prác na Bytovom dome Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
600.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
343.87 €
Nákup - zástava SR, zástava EÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: NPS, s.r.o.
73.57 €
Nákup plastových nádob na KO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
637.20 €
Nákup pneumatík Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pneuservis Gajdoš
151.20 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1222.94 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
25.48 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.17 €
štrk na obecné cesty Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
1571.40 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prenájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
116.08 €
Výmena žiariviek verejného osvetlenia + výmena reproduktorov Adamcov štál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
691.21 €
Tlač tabúľ A3 (14ks), plagát A2(10 ks), tlač etiketa (1ks )- označenie zákazu sypania smetí Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FOLART, s.r.o.
138.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1313.44 €
Vyrazenie VIN čísla na základnú konštrukciu (obecný traktor) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ADACOM progatec, s.r.o.
211.20 €
Nákup NTB ProBook- kancelária starostu, inšatalácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC, s.r.o.
1282.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
21.96 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Predaj štrku na cestu + doprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
1257.30 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
103.40 €
Služby WEB GIS -03/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Systémová podpora URBIS 2. štvrťrok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Nákup plastových známok pre psov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Radovan Šantúr
55.60 €
Zabezpečenie stravy pre účinkujúcich a organizačný výbor na GF 2019 (28.02.-03.03.2019) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Areál zdravia, s.r.o.
312.00 €
Ubytovanie účinkujúcich a organizačný výbor na GF 2019 (28.02-03.03.2019) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Areál zdravia, s.r.o.
1225.00 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - Malá Lehota 506 - Materská škola Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
12.97 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - Malá Lehota 506 - Materská škola kotolňa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií v mesiaci február Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
108.00 €
Vypracovanie energetického certifikátu k objektu Bytový dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Veronika Candráková C+C PROJEKT
200.00 €
Ubytovanie účinkujúcich na GF 2019 (28.02-03.03.2019) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
424.00 €
Protokoly o skúške, rozbor pitnej vody, odber vzoriek - bytový dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ANALPO S.R.O.
163.44 €
Práce vykonané kolesovým traktrom 2/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
216.00 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - Malá Lehota 383 - obecný úrad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
74.94 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - Malá Lehota 383 - kultúrny dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
66.30 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - Malá Lehota 458 - pohostinstvo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Preprava účinkujúcich GF 2019 (Rakúska republika) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
360.00 €
Prenájom stroja CAT 242B3 za mesiac 02/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Lange Corporation Slovakia
192.00 €
Zabezpečenie ozvučenia GF 2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HANYS, s.r.o.
360.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií v mesiaci február Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
336.00 €
Prenájom fašiangových krojov - GF 2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Matica slovenská - požičovňa krojov a kostýmov
65.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1040.64 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.89 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Vypílenie 18 stromov - cintrín Malá lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Tomáš Benko
1200.00 €
Ubytovanie hostí Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MADEX AGENCY s.r.o.
121.40 €
Služby WEB GIS -02/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.18 €
Úprava obecnej cesty Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TIM SK, s.r.o.
960.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
113.53 €
Výmena elektromera - Blaškov štál 506 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
51.60 €
Poradenstvo v oblasti prevencie kriminality MVSR na rok 2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
480.00 €
Nápuk školských pomôcok pre deti v HN Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
99.60 €
Nákup žltej plastovej nádoby na odpad - 2ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
39.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií v mesiaci január Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
1008.00 €
Nákup farebných plastových nádob na kom. odpad, 11ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
240.00 €
Prenájom stroja CAT 242B3 za mesiac 01/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Lange Corporation Slovakia
1104.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Doména a webhosting na roky 2019-2020 www.malalehota.eu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
0.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Nákup štátnych vlajok - výzdoba hlavného preogramu GF2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: 2U spol. s.r.o.
102.24 €
Nákup reklamných predmetov- GF2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: WRC SR, s.r.o.
268.80 €
Práce vykonané kolesovým traktrom 1/201 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
792.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
846.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.52 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.11 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1482.31 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel - Obecný rozhlas - rok 2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Štrk na posyp + doprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
166.93 €
zimná údržba miestnych komunikácií v mesiaci január Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
888.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.08 €
Vyhotovenie plagátov, bulletinov, pozvánok na GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Peter Beťko - CRO - MAGS
440.00 €
Vyhotovenie Geometrického plánu - kolaudácia bytový dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Viliam Struhár - geodet
274.00 €
Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
123.31 €
Dobropis Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
-90.00 €
Spracovanie ŽoNFP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROROZVOJ, s.r.o.
600.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2172.96 €
Prevedené elektroinštalačné práce verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
651.12 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
365.15 €
Internet NBsieť za obdobie 1/2019-12/2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: NBsieť internet,s.r.o
119.28 €
Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
97.86 €
Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť
50.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
13.01 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Systémová podpora URBIS 1. štvrťrok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácii Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
168.00 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-35.84 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
1.17 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
21.22 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
2.08 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
13.20 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-16.66 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
12.95 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-10.43 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-37.94 €
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-1521.04 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - zdravotné stredisko Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
162.96 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - Debnárov štál - VOál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-2.81 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - škola Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
271.86 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - Štefelov štál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
8.13 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - Hubačov štál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-13.64 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
834.26 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
63.92 €
zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
384.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.17 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Práce vykonané kolesovým traktorom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
216.00 €
My Noviny Žiarskej kotliny - 1/4 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
120.00 €
čerpacia stanica s dopravou (umývačka riadu KD) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠTROB SLOVAKIA, s.r.o.
452.70 €
zaplatenie ročného poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
53.15 €
Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - požiarna zbrojnica Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-99.04 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
252.00 €
overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
538.50 €
Vykonané stavebné práce na " Prestavba objektu bývalej Materskej školy na bytový dom " Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
69999.81 €
Elektroinštalačné práce s materiálom - oprava VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
662.23 €
Náup pneumatík 165/170 R14 Matador 4ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pneuservis Gajdoš
144.00 €
Znalecký posudok č. 21/2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
77.00 €
Zneškodnenie odpadu - zmesový KO, objemový odpad, zvoz zmesového KO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIVA TRADE, s.r.o.
1385.87 €
Odobraté obedy deti v HN za mesiac december 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
86.61 €
Nákup hasiaceho prístroja + tabulka s označením Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VEMAX NITRA, s.r.o.
129.00 €
My N. Žiarskej kotliny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
13.10 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Stavebné práce vykonané na bytovom dome - prestavba bývalej MŠ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
300.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.36 €
Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia + cena za kópie mimo predplat. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
89.96 €
Vybavenie toaliet OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PP-SOT, s.r.o.
213.94 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Obecné noviny za rok 2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: INPROST, s.r.o.
88.40 €
Nákup 7 ks plakiet - pre poslancov OZ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Digipress, s.r.o.
242.40 €
Odobraté obedy deti v HN za mesiac november 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
99.84 €
Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov 42 ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
252.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia, predaj posypového štrku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
814.51 €
Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Potraviny u Daniely
102.00 €
drevené pelety smrek A1+ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Štefan Mozeš - WOODENERGY s.r.o.
4800.00 €
Dielenská kontrola a oprava PHP - vystavenie Atestov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
209.52 €
Zneškodnenie odpadu - zmesový KO, objemový odpad, zvoz zmesového KO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1648.01 €
Eset NOD32 Antivirus - 2 roky aktualizácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ondrej Rybár - NETRON
83.33 €
7ks plechového značenia so zahnutým lisovaným okrajom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: znacenie.sk, s.r.o.
284.40 €
Elektroinštalačné práce s materiálom - oprava VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
250.40 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
127.61 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
21.72 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
2 ks zástava SR 80x120 cm, doprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DLD, s.r.o.
35.00 €
Nákup Vlajka SR 100x150cm Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Signo, s.r.o.
33.60 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.17 €
Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia + cena za kópie mimo predplat. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
97.06 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Oprava VO podľa rozpisu obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
429.97 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
426.46 €
Odobraté obedy deti v HN za mesiac október 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
128.77 €
Servisné polplatky KIS MaSK - knižnično - informačný systém Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská národná knižnica
66.39 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
17.87 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1498.79 €
Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
Ročný členský príspevok za rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
85.40 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
121.70 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
86.40 €
Školské potreby pre deti v HN Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
132.80 €
Systémová podpora URBIS (01.010.-31.12.2018) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac september 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
105.05 €
Elektropráce + materiál VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
510.58 €
Valcovanie obecnej komunikácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s.r.o.
664.00 €
nákup počítača kancelácia OcÚ, inštalácia + záloha dát Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
1098.60 €
Nákup kuka nádoby a farebných platových nádob na odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
400.50 €
Rozúčtovanie vodné a stočné s.č 506 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
30.28 €
Rozúčtovanie vodné a stočné s.č 506 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
79.27 €
Rozúčtovanie vodné a stočné s.č 458 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Rozúčtovanie vodné a stočné s.č 383 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
74.94 €
Rozúčtovanie vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
31.70 €
Revízie komínov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Michal Tužinský
60.00 €
Vykonanie stavebných prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
22461.95 €
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
66.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1986.92 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Nákup kuka nádoby a farebných platových nádob na odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
250.20 €
Dobropis k faktúre č. 2181123200(poskytnutie zľavy) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
-27.72 €
Dobropis k faktúre č. 2181123023(poskytnutie zľavy) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
-72.36 €
Elektroinštalačné práce VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
172.63 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
356.06 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.19 €
Uskutočnené stavebné práce strojnými mechanizmami Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TIM SK, s.r.o.
1400.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
87.14 €
Vypracovanie zdravotného posudku 3x Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
45.00 €
Vybavenie DHZ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
3001.34 €
Strojné kosenie trávnatých porastov miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
540.00 €
preprava cestujúcich Podhájska Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pavol Štrba - dopravca
139.00 €
Licenčný poplatok za sofwarovú aplikáciu cintorína Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ARIAN - SK, s.r.o.
82.65 €
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu GDPR na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Richard Krajčík
150.00 €
Oprava verejného rozhlasu a verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
573.47 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac jún 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
35.00 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac jún 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
128.63 €
Doplnenie reproduktoru do obecného rozhlasu + práca Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
251.95 €
Doplnenie reproduktoru do obecného rozhlasu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
92.38 €
Strážna služba, zabezpečenie podujatia ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ligas s.r.o.
480.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
488.50 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1525.48 €
Reklamné predmety obce - Turistické denníky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Rudolf Ropek
31.00 €
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
Vykonanie stavebných prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
28269.16 €
120l nádoba na odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BINS s.r.o.
195.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
532.66 €
Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel -ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
92.40 €
Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel -630. výročie 1. pís. zmienky o obci M.L. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
241.20 €
Vykonanie prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
37762.52 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.74 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prenájom pódia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Víglašský
1189.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1384.27 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.12 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
91.57 €
Prenájom detských atrakcii - ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ALINEA
825.36 €
Vystúpenie - 630. výročie prvej pís.zmienky o obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: František Uher
500.00 €
Dodávka ele.energie ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
65.90 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
417.53 €
Príslušenstvo - umývčka riadu, vybavenie DK Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GASTROLUX, s.r.o.
35.76 €
Výroba drevených pamätných plakiet Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Digipress, s.r.o.
222.64 €
Plagáty, pozvánky, banner - ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FOLART, s.r.o.
500.88 €
fakturácia na základe zmluvy o spolupráci služby obce.info na obdobie 12.8.2018-11.8.2019 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
58.56 €
Umelecký výkon v rámci vystúpenie skupiny Vidiek - ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TRAMES, s.r.o.
800.00 €
Prenájom mobilných toaliet ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: iToilets s.r.o.
480.00 €
Pripojenie krátkodobého odberu - priamy elektromer -Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
118.00 €
Doplnky, príslušenstvo na toaletu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PP-SOT, s.r.o.
252.08 €
Oprava miestnej komunikácie - asfaltovanie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s.r.o.
5847.12 €
Vykonanie prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
100000.00 €
dopravná zdravotná služba na podujatie ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: B&W cars, s.r.o.
180.00 €
Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
-119.00 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: WRC SR, s.r.o.
941.52 €
Oprava miestnej komunikácie - oprava výtlkov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s.r.o.
11454.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Vykonanie stavebných prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: STROJSTAV spol.s.r.o.
111506.50 €
Jedálne kupóny OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2172.96 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1363.07 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
102.12 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Systémová podpora URBIS (01.07.-30.09.2018) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Oprava verejného rozhlasu zastávka Blaškovci a Adamcovci Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
224.95 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
186.08 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.00 €
Náramky na ruku -ZETOR 25 CUP 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: IDSYS, s.r.o.
89.99 €
Vykonanie verejného obstarávania na akciu: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TORVO s.r.o.
1000.00 €
Drevené detské ihrisko Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Roman Baranec
3600.00 €
Plastové nádoby + samolepky na triedený odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MEVA - SK, s.r.o. Rožňava
82.56 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.05 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
128.04 €
Doplatok na tlač a expedíciu Obecných novín na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: INPROST, s.r.o.
20.80 €
Elektropráce + materiál VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
390.55 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac máj 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
47.50 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac máj 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
106.32 €
Refundácia Zmluvy o poskytnutí služby VO č. VO/02/2017 - Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Mesto Žarnovica" - Ing. Jozef Balkó Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mesto Žarnovica
20.00 €
Výmena filtrov, servis -Zetor traktor obec Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
114.70 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1687.07 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
532.66 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.70 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
20.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
79.75 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac apríl 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
42.50 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac apríl 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
56.80 €
Výmena filtrov, servis -Fábia obec Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
78.60 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
628.80 €
Mobilná skartácia dokumentov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Green Wave Recycling, s.r.o.
35.88 €
Vyhotovenie znaleckého posudku č.8/2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
78.00 €
Nákup telefónneho zariadenia OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Nákup telefónneho zariadenia OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Nákup telefónneho zariadenia OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1423.38 €
Zimná údržba miestnych komunikácii - február 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
648.00 €
Dovoz štrku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
648.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
6.17 €
Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel -Veľkonočná zábava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
33.60 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
81.00 €
Andezitová štrkodrvina Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s
1359.67 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.80 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Systémová podpora URBIS (01.04.-30.06.2018) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Elektroinštalačná oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
623.71 €
Zimná údržba miestnych komunikácii - február 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
96.00 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac marec 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
47.50 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac marec 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
53.95 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - Pohostinstvo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - Obecný úrad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
53.33 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné -KD Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
66.30 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - MŠ kotolňa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné - MŠ Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Elektroinštalačná oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
174.80 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
406.45 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
889.41 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.09 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.54 €
Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel - 31. ročník GF Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
33.60 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
103.99 €
Tovar pre 5 žiakov v HN Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
83.00 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac Február 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
35.00 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac Február 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
44.80 €
Stravné poukážky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1760.50 €
Zimná údržba miestnych komunikácii Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
492.00 €
Ubytovacie služby pre účinkujúcich GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Areál zdravia, s.r.o.
1702.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
58.49 €
Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas 01.01.2018-31.12.2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Hudobné vystúpenie -GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Folklórny súbor URPÍN
700.00 €
Vyhotovenie pamätnej tabule Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kamenárstvo Kocian s.r.o.
250.00 €
Sprostredkovateľské služby, poradenstvo tlmočenia a preklady Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AEGIS BUSINESS GROUP SK k.s.
240.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácii - január 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
576.00 €
Ubytovacie služby pre účinkujúcich GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
174.00 €
Doména a webhosting na obdobie 01.02.2018-31.01.2019 (www.malalehota.eu)) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
0.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1506.31 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
62.03 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.56 €
Znalecký posudok č. 3/2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
72.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.45 €
Prevedené elektroinštalačné práce + oprava VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
174.80 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimi predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
86.09 €
Tlač bulletinu na GF 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Tlačiareň Kubík s.r.o.
180.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Práce vykonané kolesovým traktorm Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
440.00 €
Zamatová krabička na plaketu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Digipress, s.r.o.
22.80 €
Elektropráce + materiál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
610.51 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac Január 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
101.52 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac Január 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
45.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.00 €
Grafické spracovanie, výroba plakety GF 2018 Odb.: Obec Hliník nad Hronom
Dod.: Digipress, s.r.o.
54.00 €
Vykonanie verejného obstarávania na akciu: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TORVO s.r.o.
1000.00 €
CD - GAJDOBRODENIE Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
32.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia, predaj štrku na posyp Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
245.35 €
Elektroinštalačné práce + materiál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
538.12 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
353.81 €
Nákup umývačky riadu + príslušenstvo - kuchyňa DK Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GASTROLUX, s.r.o.
1467.20 €
Práca servisného technika : Programovanie IR Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROFIMONT NB, s.r.o.
36.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Platba za internet NBsieť 1/2018-12/2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: NBsieť internet,s.r.o
119.28 €
Nákup tanier plytký 25 cm 156 ks - kuchyňa DK Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GASTROZONE, spol. s.r.o.
239.75 €
Systémová podpora URBIS (01.01.2018-31.03.2018) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-7.98 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
41.87 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
1431.39 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-48.29 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-57.11 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
134.04 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-98.44 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-7.06 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-23.47 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-16.50 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-3.19 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-10.40 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-33.29 €
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
122.88 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
921.17 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.72 €
Práce vykonané kolesovým traktorm Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
708.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
59.53 €
Hadica náhradná pre horák - kuchynka DK Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Radovan Šantúr
35.28 €
Zimná údržba miestnych komunikácii Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
576.00 €
Titul My N. Ziarskej kotliny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
35.00 €
Predaj štrku na posyp Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
165.40 €
Doplnkové služby 2017 - www.malalehota.eu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
78.00 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
53.15 €
Hadica náhradná pre horák - kuchynka DK Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Radovan Šantúr
35.28 €
Oprava VO v obci Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
558.96 €
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Prestavba objektu bývalej MŠ na bytový dom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROart s.r.o.
13800.00 €
Odborné poradenstvo oblasti prevencie kriminality MVSR na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
240.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácii Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
300.00 €
Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
358.50 €
Overenie konsolidovanej úzávierky za rok 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
180.00 €
Aktualizácia Eset Endpoint Antivírus Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ondrej Rybár - NETRON
46.25 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
40.27 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Mediačné služby Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FORMEL s.r.o.
100.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP - " Viacúčelové ihrisko Malá Lehota" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Support and Consulting s.r.o.
780.00 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac DECEMBER 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
40.00 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac December 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
103.21 €
Komunálne rozmetadlo Dexwal 400L Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kravec, s.r.o.
745.50 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Realízácia odvodňovacieho rigolu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: UNISTAV NB,s.r.o.
8248.66 €
Obecné noviny na rok 2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: INPROST, s.r.o.
67.60 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
59.78 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac NOVEMBER 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
50.00 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac November 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
110.60 €
Kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
232.80 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
413.15 €
Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodchov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
180.00 €
Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodchov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Potraviny u Daniely
114.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.62 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Systémová podpora URBIS (01.10.2017 - 31.12.2017) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Ročný členský príspevok za rok 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
85.50 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1347.12 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.46 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
423.24 €
Obecný rozhlas Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
2470.80 €
Knižná publikácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
123.99 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
66.13 €
Servisné poplatky za rok 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská národná knižnica
66.39 €
Výmena žiariviek verejného osvetlenia obce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
517.80 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac Október 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
50.00 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac Október 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
113.45 €
Manipulácia s tovarom, vykladanie rukou Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Precon s.r.o.
210.24 €
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1443.62 €
Výroba plastovej tabule Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
44.00 €
Nákup tovaru pre 8. žiakov v HM Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
132.80 €
Nákup zástav Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: 2U spol. s.r.o.
95.52 €
Poplatok za vypracovanie správy pre auditóra Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
59.76 €
Nákup pneumatík Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pneuservis Gajdoš
69.40 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1383.48 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.90 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
414.31 €
Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel- Hodová tanečná zábava 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
19.20 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
58.62 €
Nákup PC kancelária OcÚ + inštalácia a záloha dát Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
839.00 €
Odobraté obedy detí v HM za mesiac SEPTEMBER 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
62.22 €
Odobraté obedy v ŠJ za mesiac SEPTEMBER 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
145.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
83.00 €
Revízia plynových komínov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Tužinský Kominárstvo
40.00 €
Drevené pelety Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MMM Wood, s.r.o.
3782.40 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ARIAN - SK, s.r.o.
190.77 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
21.20 €
Vyúčtovanie za vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
79.40 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
52.79 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1954.14 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
474.72 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.44 €
Práce plošinou, pílenie motorovou pílou, pomocné práce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
208.44 €
Tovar pre DHZ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
3000.00 €
Autobusová preprava - termáne kúpalisko Podhájska Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Anton Tabernaus - Autoškola TABO
230.04 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
351.58 €
Baner- Nápis Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FOLART, s.r.o.
144.00 €
Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel- Malolehotská heligonka 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
81.60 €
Služby obce.info na obobie 12.08.2017-11.08.2018 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
58.56 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.43 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-28.08 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-1.86 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.89 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-5.23 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-12.64 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-25.31 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-1.14 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-8.56 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-3.62 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-22.97 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-5.96 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-14.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-1.32 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
SNR Ložisko, servis Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
77.80 €
Vykonanie verejného obstarávania na akciu: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VO -TOR s.r.o.
300.00 €
Vykonanie verejného obstarávania na akcie: "Výmena výplní otvorov ZŠ Malá Lehota ", "Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malá Lehota" Odb.: Obec Hliník nad Hronom
Dod.: VO -TOR s.r.o.
600.00 €
Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
92.40 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie " Odvodňovací rigol" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROJEKT ATELIÉR, s.r.o.
780.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1653.03 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
44.68 €
Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimi predpl. Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
28.27 €
Vyhotovenie geom. plánu č. 1093547-94 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Viliam Struhár - geodet
295.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
419.72 €
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Richard Krajčík
80.00 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
415.49 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
55.67 €
Upomienkové predmety Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FOLART, s.r.o.
326.76 €
Kancelárske potreby OcÚ - toner do tlačiarne Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
20.39 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Prenájom mobilných toaliet Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: iToilets s.r.o.
480.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
51.60 €
Vystúpenie hudobnej skupiny Lojzo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FK TREND, s.r.o.
1600.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
5.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1192.98 €
Zdravotné zabezpečenie kultúrneho podujatia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MED Wings, s.r.o.
180.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.44 €
Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
416.35 €
Materiál ZETOR 25 CUP 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dana Cepková
87.70 €
Systémová podpora URBIS (01.07.2017 - 30.09.2017) Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Výroba propagačných materiálov - Rozlúčka s ZŠ a MŠ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
35.00 €
Odobraté obedy za mesiac Jún 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
197.50 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi Jún 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
146.99 €
Prevedené elektroinštalačné práce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
615.22 €
Strážna služba Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ligas s.r.o.
300.00 €
Foto -Grafika Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
64.50 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1627.15 €
Mes. poplatok Sova Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Mesačný poplatok program WOW Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Náhradné diely Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
216.43 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Telekom
31.60 €
Mesačný poplatok Máj 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Servis PC Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
108.00 €
Opakovaná revízna správa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
30.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
19 Tyvek, Potlač1/0 Tyvek DP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: IDSYS, s.r.o.
164.82 €
Odobraté obedy za mesiac Máj 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
200.00 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
132.21 €
Predajný stánok HAGO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Hana Szabová STANKY HAGO
387.00 €
Nožnicový stan PROFITent Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stanislav Staš
212.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
Doplnkové služby Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
36.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1760.50 €
Elektroinštalačné práce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
682.21 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1515.99 €
Kosačka Cub Cadet 23hp Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Traktory Kolin s.r.o.
1999.00 €
Spracovanie žiadosti RVPK Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
400.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.33 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
349.24 €
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Detske ihriská SK s.r.o.
70.00 €
Odobraté obedy v ŠJ v mesiaci Apríl 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
150.00 €
Odobraté obedy deti v HM Apríl 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
98.04 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Veľkonočná zábava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
33.60 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Katarína Jančeková
75.00 €
Plagáty - veľkonočná zábava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
24.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
464.63 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MADE spol. s.r.o.
140.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1700.99 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.27 €
Elektroinštalačné práce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
349.72 €
Údržba obecného motorového vozidla Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
78.88 €
Odobraté obedy deti v HM Marec 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
143.19 €
Nákup - toner do tlačiarne Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
38.38 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
233.84 €
Nákup plastového regálu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
81.58 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel -30. Gajdošské fašiangy 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
33.60 €
Nákup - elektrická panvica Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EUROTRADING SK, s.r.o.
950.00 €
Elektroinštalačné práce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
483.65 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
29.48 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
57.56 €
Zimná údrža miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
156.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Február 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
84.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
403.06 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1266.56 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
39.43 €
Knihy do obecnej knižnice Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Blaha
14.00 €
Práce vykonané kolesovým traktorom 2/2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
72.00 €
Školské pomôcky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
132.80 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1760.50 €
Odobraté obedy GF 2017 v mesiaci Február 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
25.00 €
Odobraté obedy deti v HM Február 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
97.58 €
Materiál kultúrne podujatie GF 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
77.51 €
Občerstvenie GF 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
126.62 €
Reprezentačné kultúrne podujatia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
15.46 €
Rokovacia stolička Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: A-PEMA, s.r.o.
979.20 €
Kultúrne podujatia - nákup krojov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MS Trading, s.r.o
0.00 €
Tlač samolepiek, etikiet Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
123.00 €
Kultúrne podujatia - nákup krojov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MS Trading, s.r.o
2780.70 €
Koženný opasok dvojitý Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Peter Grác - AMG
299.00 €
Autorská odmena na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
892.38 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Január 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
480.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.34 €
Materiál kultúrneho podujatia - propagácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: RAJAPACK s.r.o.
143.28 €
Zimná údrža miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
672.00 €
Výrub stromov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Benko a brat s.r.o.
1200.00 €
Internetové služby 1/2017 - 12/2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: NBsieť internet,s.r.o
119.28 €
Práce vykonané kolesovým traktorom 1/2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
348.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Január 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
510.00 €
Odobraté obedy deti v HM Január 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
80.34 €
Doména a webhosting na obecnej web stránke Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
0.00 €
Doména a webhosting na obecnej web stránke Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
Ročná diaľničná známka 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť
50.00 €
Prírodné drvené kamenivo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kameňolom Sokolec s.r.o.
349.66 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.57 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
30.13 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-125.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-58.68 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-242.57 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-37.70 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
39.91 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-108.59 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
3.03 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-45.94 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
1.64 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-59.61 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-18.52 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-343.76 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-62.92 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Zimná údrža miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
180.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
815.18 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.16 €
Zimná údržba miestnych komunikácií december 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
168.00 €
My. Noviny Žiarskej kotliny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
0.00 €
My. Noviny Žiarskej kotliny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
30.00 €
Overenie individuálnej účtovej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
358.50 €
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
180.00 €
Práce vykonané kolesovým traktorom 12/2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
180.00 €
Kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
343.01 €
Zimná údrža miestnych komunikácií za december 2016 Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
160.00 €
Vianočné osvetlenie Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
800.00 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majitela cenných papierov - 2017 Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
53.15 €
Potreby na vianočné osvetlenie Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: ELBA.H Viliam Holý
197.21 €
Služby WEB GIS Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Oprava VO Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
418.44 €
Jedálne kupóny Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
757.01 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1538.60 €
Kancelársky nábytok do zdravotného strediska Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: KATER, s.r.o.
297.00 €
Odobraté obedy deti v HM December 2016 Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
72.49 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obecný úrad Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
Vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
59.76 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.74 €
Elektronická pečať - MINIDECOM Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
Obecné noviny za rok 2017 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: INPROST, s.r.o.
67.60 €
Tlač plagátov, pohladníc Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
23.50 €
Odobraté obedy deti v HM november 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
96.49 €
Vyškolenie oprávnených osôb - ochrana osobných údajov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: NPS, s.r.o.
60.00 €
Publikácia " Za potulkami Pohronskou cestou" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA
160.00 €
Oprava rozhlasu a VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
296.65 €
Vypracovanie diela Kominitný plán soc. služieb 2016-2020 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Miroslava Žilková
365.00 €
Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
210.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Kontrola a servis hasiacich prístrojov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
232.80 €
Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Potraviny u Daniely
174.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1314.34 €
Ročný členský príspevok za rok 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
86.40 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.39 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Dopravné zrkadlá Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: AD značenie, s.r.o.
440.40 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.91 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
412.56 €
Odobraté obedy stravníkov október 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
435.00 €
Odobraté obedy deti v HM október 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
101.24 €
Poplatok školné + vykonanie záverečných skúšok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
90.00 €
Vypracovanie diela PHSR obce malá Lehota 2015-2022 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Mgr. Pavol Kalmár
799.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Poskytnutie Knižnično - informačného systému Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská národná knižnica
66.39 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
895.42 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1318.25 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Drevené pelety + doprava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MMM WOOD, s.r.o.
2616.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
760.16 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Tovar pre žiakov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
99.60 €
Odobraté obedy stravníkov ŠJ za mesiac september 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
347.50 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac september 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
50.04 €
Vyúčtovanie vodného a stočného Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vyúčtovanie vodného a stočného Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vyúčtovanie vodného a stočného Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel -Hodová zábava 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
25.20 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
405.92 €
Vyúčtovanie vodného a stočného Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
65.99 €
Vyúčtovanie vodného a stočného Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
58.97 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Slené dvere - príslušenstvo Traktor Ferrari Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ADACOM progatec, s.r.o.
1789.76 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
2431.07 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
535.20 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Tovar pre DHZ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
1703.94 €
Tovar pre DHZ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
407.66 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
349.24 €
Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ARIAN - SK, s.r.o.
82.65 €
Knižné tituli pre žiakov I. ročníka ZŠ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Martinus.sk, s.r.o.
54.46 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Zetor 25 Cup 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
80.40 €
Autobusová doprava - termálne kúpalisko Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: APOLLO 3, s.r.o.
229.60 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
2464.70 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.73 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1732.39 €
Príslušenstvo - špalíkovač Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ADACOM progatec, s.r.o.
178.80 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
684.50 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.88 €
Ročný poplatok www.obce.info Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
58.56 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Vyúčtovanie distribúcie elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
67.10 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Záhradný párty stan Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pártystany - Jičín s.r.o.
1010.70 €
Výroba tričiek s potlačou -ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Igor Adamec
2590.00 €
Zdravotnícka asistencia - ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Záchranná zdravotná služba
180.00 €
Prenájom 8 ks mobilných toaliet - ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: iToilets s.r.o.
504.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
Pripojenie krátkodobého odberu - ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
118.80 €
Servisné práce na PC Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
393.57 €
tlač plagátov - II. ročník Malolehotská heligónka, Stretnutie chatárov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
22.20 €
Hudobná produkcia - ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HANYS, s.r.o.
0.00 €
Hudobná produkcia - ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HANYS, s.r.o.
1870.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1785.46 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.42 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Ocenenia - ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIVA TRADE, s.r.o.
43.82 €
nákup ZETOR CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
107.51 €
Upomienkové predmety - ZETOR 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Peter Beťko - CRO - MAGS
1678.38 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.14 €
Upomienkové predmety - Rozlúčka so školským rokom, Rozlúčka s deviatakmi Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Peter Beťko - CRO - MAGS
100.10 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
Odobraté obedy stravníkov ŠJ za mesiac jún 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
472.50 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac jún 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
193.26 €
Špalíkovač s dopravníkom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jaroslav Solanský
2225.00 €
Náhradný diel na bubnovú kosačku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kravec, s.r.o.
50.10 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
314.66 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.56 €
Zber, preprava a zhodnotenie papier, sklo, plasty, zmesový kom. odpad, obj. odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1503.28 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.24 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
356.99 €
Odobraté obedy starvníkov ŠJ za máj 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
487.50 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac Máj 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
185.94 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - Ateliér ELPRO
19908.00 €
Predplatné periodika " PORADCA 2017" Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PORADCA, s.r.o.
24.90 €
Konzola + montáž Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: RAKL, s.r.o.
120.80 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1506.15 €
Menovka na dvere Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: JOZEF SMRHOLA - OLYMP
19.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Servis verejného osvetlenia- Rajnohov štál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
168.05 €
Vodné a stočné - rozúčtovanie podľa období Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Výmena poškodeného vodomeru Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
37.67 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.66 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Motorová kosačka + olej Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
460.41 €
Farebné vstupenky - Zetor cup Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: IDSYS, s.r.o.
155.82 €
Zemné práce, preprava zeminy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
123.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
109.54 €
Letné gumy - obecné vozidlo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pneuservis Gajdoš
110.12 €
Odobraté obedy starvníkov ŠJ za apríl 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
437.50 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac Apríl 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
170.28 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
472.38 €
Kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
48.62 €
Riad - svadobka Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
9.07 €
Výmena žiariviek VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
2196.50 €
Zneškodednenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1537.53 €
Kamenivo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o.
352.57 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
39.19 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Náhradné dieli Malotraktor Ferrari Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: APOLLO 3, s.r.o.
238.76 €
Kosák Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
9.20 €
Pracovné náradie a pracovný odev Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BRAINCOM, s.r.o.
60.01 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MADE spol. s.r.o.
140.00 €
Hudobná produkcia - Veľkonočná zábava Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
25.20 €
Odobraté obedy starvníkov v ŠJ za mesiac marec 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
375.00 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac marec 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
142.27 €
Údržba obecného motorového vozidla Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
137.89 €
Upomienkové predmety Zetor 25 Cup Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SABE, spol. s.r.o.
20.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
417.38 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
128.40 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
2464.70 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
68.80 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
40.72 €
1. garančná prehliadka Raptor 40 DT Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ADACOM progatec, s.r.o.
307.61 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
350.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
996.13 €
DVD Gajdošské fašiangy 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
250.00 €
Toner do tlačiarne KONICA Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
38.38 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.99 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PROJEKT ATELIÉR, s.r.o.
3600.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.56 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
552.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
456.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ondrej Rybár NETRON
55.92 €
Práce vykonané kolesovým traktorom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
504.00 €
Upomienkové predmety Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: JOZEF SMRHOLA - OLYMP
614.28 €
Elektroinštalačné práce Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
469.82 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
154.80 €
Pracpvné potreby a náradie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BRAINCOM, s.r.o.
125.16 €
Školské potreby pre žiakov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
149.40 €
Odobraté obedy starvníkov ŠJ za február 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
472.50 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac február2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
145.44 €
Pracovné náradie a pracovné pomôcky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: BRAINCOM, s.r.o.
457.68 €
Nákup motorovej píly Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
569.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
Autorská odmena na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Vypracovanie žiadosti O NFP Vybudovanie IP kamerového systému v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: charizma Zvolen, s.r.o.
3000.00 €
Výmena žiariviek VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
163.09 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.79 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Poskytovanie dátovej služby NBsieť Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Lýdia Kľačková
119.23 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
930.33 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
173.63 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.58 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Nákup Gajdošské fašiangy 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
193.43 €
Nákup Gajdošské fašiangy 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
59.56 €
Knižná publikácia - Videl som umierať anjela Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Blaha
12.00 €
Pamätné predmety - 26. ročník Gajdošských fašiangov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
500.00 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
172.08 €
Pracovná obuv a pracovný odev Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Redusch, s.r.o.
245.34 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac január 2016 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
153.39 €
Realizácia VO pre Viacúčelové ihrisko Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TERRATRIX, s.r.o.
1700.00 €
Realizácia VO pre Výstavba miestnej komunikácie v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TERRATRIX, s.r.o.
700.00 €
Realizácia VO pre Vybudovanie IP kamerového systému v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: TERRATRIX, s.r.o.
1700.00 €
Výmena žiariviek VO + osadenie lampy VO Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
276.66 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.32 €
Úhrada diaľničnej známky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť
50.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Doména a webhosting na obecnej web stránke Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
0.00 €
Doména a webhosting na obecnej web stránke Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1357.67 €
Ročný členský príspevok Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
88.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Dodávka a údržba el. zariadení Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
294.90 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.29 €
drevené pelety Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MMM WOOD, s.r.o.
1822.50 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
303.17 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
165.24 €
Pneumatiky Fábia, multikára Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pneuservis Gajdoš
384.00 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac Október 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
180.24 €
Servisné poplatky informačného systému pre malé a stredné knižnice Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovenská národná knižnica
66.39 €
Odvoz a zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ARGUSS, s.r.o.
314.09 €
Výmena žiariviek Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
534.31 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
1416.61 €
Poradenská činnosť za spracovanie 2 žiadostí o NFP z fondov EÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: P4U, s.r.o.
6600.00 €
Revízia komína Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Tužinský Kominárstvo
40.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.25 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
356.99 €
Školské potreby ZŠ s MŠ Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
149.40 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MADE spol. s.r.o.
140.00 €
Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac September 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
375.00 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
175.20 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
12.64 €
Licenčný poplatok za sofwarovú aplikáciu cintorína Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ARIAN - SK, s.r.o.
82.65 €
Zdravotnícka asistencia Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Záchranná zdravotná služba
180.00 €
Výmena žiariviek Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
582.16 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
84.24 €
Inžinierskogeologický prieskum Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: RNDr. Emil Ďurkovič
600.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
25.20 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
1604.82 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1.40 €
Drevené nosné sĺpy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Precon s.r.o.
720.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.28 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.50 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
295.42 €
Výmena žiariviek Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
317.63 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.17 €
Znalecký posudok č.124/2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Imrich Lasab
90.00 €
Mesašný poplatok Služba WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Práce drvičom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
390.13 €
Kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
154.48 €
Ročný poplatok služba obce.info Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
58.56 €
Pripojenie krátkodobého odberu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
117.60 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
184.20 €
Vyhotovenie polohopisného a výškovopisného plánu č. 80/2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Viliam Struhár - geodet
153.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
356.99 €
Elektroinštalácia rozhlasu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
489.20 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
1340.76 €
Autobusová doprava Podhájská Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: APOLLO 3, s.r.o.
231.15 €
Drevené smerové tabule 62 ks Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PR QUERKUS s.r.o.
1750.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
4.90 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
3521.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.28 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Montáž nového stiemavača - štál Kopanica Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
43.20 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
241.60 €
Reklamné a marketingové služby Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Igor Adamec
432.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
25.13 €
Prestavenie spínacích hodín verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
39.84 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
181.44 €
Revízna správa el. prípojky Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
66.00 €
Tlač pozvánok a plagátov Heligonkári 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
176.00 €
Informovanie a základné poradenstvo Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: P4U, s.r.o.
999.00 €
Elektroinštalácia na podujatie Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
861.83 €
Tlač plagátov Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
183.60 €
Prenájom mobilných kabín Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: iToilets s.r.o.
264.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
80.40 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
304.25 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
1486.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
446.38 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.18 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
11.38 €
Upominkové predmety Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: JOZEF SMRHOLA - OLYMP
313.06 €
Upominkové predmety Zetor 25 CUP Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIVA TRADE, s.r.o.
38.74 €
systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MADE spol. s.r.o.
140.00 €
Odchyt túlavého psa Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MVDr INŠTITORISOVÁ - ILDI
189.60 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac JÚN Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
512.50 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac JÚN Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
300.12 €
Náhradné diely - Škoda Fabia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: S.D.O. s.r.o.
173.51 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
183.60 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
355.81 €
Náhradné diely - traktor Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HATEC spol. s.r.o.
259.87 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
1536.75 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.28 €
Služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
29.00 €
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
62.16 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
534.66 €
Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac Máj Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
264.83 €
Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac Máj Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
470.00 €
Bubnová kosačka Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Kravec, s.r.o.
1188.00 €
Zriadenie služby WEB GIS, adresný systém Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
216.86 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
413.98 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
120.00 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
192.00 €
Dopravné značenie Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Hakom s.r.o.
1912.80 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
1429.61 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
284.11 €
Čistiace práce, pílenie v miestnom cintoríne Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
560.69 €
PC servis Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: EPROM ELECTRONIC s.r.o.
573.70 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
140.00 €
Zriadenie služby WEB GIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Geodetica, s.r.o.
149.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.64 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.15 €
Kniha - Meranie času Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Blaha
12.00 €
Oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
1188.41 €
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: PK - Systems, spol s.r.o.
174.00 €
Práce vykonané kolesovým traktorom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
120.00 €
Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac Apríl Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
450.00 €
Obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac APRÍL 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
220.35 €
montážne práce, materiál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1164.04 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
173.63 €
Pracovné náradie a pracovné odevy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Redusch, s.r.o.
540.96 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
120.00 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
127.32 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
1457.84 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.70 €
malotraktor Ferrari Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ADACOM progatec, s.r.o.
19504.00 €
Príslušenstvo k malotraktoru Ferrari Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ADACOM progatec, s.r.o.
2484.00 €
Oprava tlačiarne Dod.: H a S Nitra, spol. s.r.o.
176.47 €
Vystúpenie ĽH Zvolenskí vrchári Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VLAHOM s.r.o.
300.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
363.56 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
196.56 €
Obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac MAREC 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
273.70 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
120.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
108.37 €
Práce vykonané kolesovým traktorom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
216.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
43.52 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
50.54 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
174.72 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Adamec
369.60 €
Propačný materiál Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: JOZEF SMRHOLA - OLYMP
270.77 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
300.00 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
842.65 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
240.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.00 €
Telelekomuničné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.72 €
Školské pomôcky Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Daffer spol. s.r.o.
282.20 €
Spustenie diskusie na malalehota.eu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
54.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
661.63 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ľubomír Petluš
970.00 €
Výmena žiariviek, osadenie novej lampy na verejnom osvetlení Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
237.20 €
Práce vykonané kolesovým traktorom Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Pacalaj Maroš - LESPORTAL
816.00 €
Tovar na Gajdošské fašiangy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
114.68 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
97.68 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SITA Slovensko, a.s.
1099.40 €
Doména a webhosting, malalehota.eu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
0.00 €
Doména a webhosting, malalehota.eu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Baranec
636.00 €
Hudobná produkcia na podujatí GF 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Štefan Hruštinec
800.00 €
Propagačné materiály na GF Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GARMAD SRO
396.00 €
Tovar na Gajdošské fašiangy Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
84.64 €
Pútač - Gajdošské fašiangy 2015 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
274.80 €
Pútač - Vítame Vás v obci Malá Lehota Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
240.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Jozef Adamec
876.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.33 €
Odvoz odpadu, manipulácia Dod.: ŠIPIKAL KAROL
233.84 €
Doména a webhosting, malalehota.eu Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.27 €
Zriadenie webovej aplikácie www.malalehota.eu Dod.: webex media, s.r.o.
480.00 €
Odvoz separovaného odpadu Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
166.32 €
poskytovanie dátovej služby NBsieť Dod.: Lýdia Kľačková
119.23 €
Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac január Dod.: Základná škola s materskou školou Malá Lehota
190.09 €
Jedálne kupóny Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Jedálne kupóny Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1765.54 €
My, Noviny Žiarskej kotliny Dod.: Petit Press, a.s.
28.75 €
My, Noviny Žiarskej kotliny Dod.: Petit Press, a.s.
28.75 €
Telekomunikačné služby OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Telekomunikačné služby OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
46.54 €
Box na prepravu rozvážaných obedov Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
21.58 €
Systémová podpora URBIS Dod.: Made spol. s.r.o
140.00 €

2016