Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2037)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
170/2022 Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s .r.o.
1 866.06 €
169/2022 Vypracovanie znaleckého posudku Byt č. 4 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
180 €
168/2022 Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: VIA SERVIS,s .r.o.
13 509.68 €
167/2022 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: SOZA
145.20 €
166/2022 Telekomunikačné služby OcÚ- internet Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.90 €
165/2022 Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
33 €
164/2022 Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
13 €
163/2022 Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Orange Slovensko a.s.
18 €
162/2022 Vybavenie stavebného povolenia a zriadenie staveniska v cene dohodou Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Revitalizácia bytových domov s.r.o.
7 200 €
161/2022 Odvoz odpadu, manipulácia Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: ŠIPIKAL KAROL
131.10 €
160/2022 Telekomunikačné služby OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.22 €
159/2022 vypracovanie znaleckého posudku par. 133/5, 133/9 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
150 €
158/2022 vypracovanie znaleckého posudku par. 133/7, 133/8 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
150 €
157/2022 Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
1 869 €
156/2022 Služby Web Gis - kataster Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
29 €
155/2022 Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verej. obstarávaní Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
10 €
154/2022 Prenájom kopírovacieho stroja 07/2022 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: HaS Nitra, spol.s.r.o.
90.35 €
153/2022 Vypracovanie znaleckého posudku - 2232/5 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
150 €
152/2022 Vypracovanie znaleckého posudku - par. 36/2 Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
150 €
151/2022 Stravovanie - zamestnanci OcÚ Odb.: Obec Malá Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
416.48 €
Generované portálom Uradne.sk

2016