Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
268/2018 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - zdravotné stredisko Stredoslovenská energetika, a.s.
162.96 €
267/2018 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - Debnárov štál - VOál Stredoslovenská energetika, a.s.
-2.81 €
266/2018 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - škola Stredoslovenská energetika, a.s.
271.86 €
265/2018 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - Štefelov štál Stredoslovenská energetika, a.s.
8.13 €
264/2018 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny - Hubačov štál Stredoslovenská energetika, a.s.
-13.64 €
263/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
834.26 €
262/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. H a S Nitra, spol. s.r.o.
63.92 €
261/2018 zimná údržba miestnych komunikácií Ing. Vladimír Baranec
384.00 €
260/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
24.17 €
259/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
258/2018 Práce vykonané kolesovým traktorom Pacalaj Maroš - LESPORTAL
216.00 €
257/2018 My Noviny Žiarskej kotliny - 1/4 2018 Petit Press, a.s.
120.00 €
256/2018 čerpacia stanica s dopravou (umývačka riadu KD) ŠTROB SLOVAKIA, s.r.o.
452.70 €
255/2018 zaplatenie ročného poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s.
53.15 €
254/2018 Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - požiarna zbrojnica Stredoslovenská energetika, a.s.
-99.04 €
253/2018 Zimná údržba miestnych komunikácií Ľubomír Petluš
252.00 €
252/2018 overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 Ing. Margita Marková
538.50 €
251/2018 Vykonané stavebné práce na " Prestavba objektu bývalej Materskej školy na bytový dom " STROJSTAV spol.s.r.o.
69999.81 €
250/2018 Elektroinštalačné práce s materiálom - oprava VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
662.23 €
249/2018 Náup pneumatík 165/170 R14 Matador 4ks Pneuservis Gajdoš
144.00 €
248/2018 Znalecký posudok č. 21/2018 Ing. Katarína Jančeková
77.00 €
247/2018 Zneškodnenie odpadu - zmesový KO, objemový odpad, zvoz zmesového KO VIVA TRADE, s.r.o.
1385.87 €
246/2018 Odobraté obedy deti v HN za mesiac december 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
86.61 €
245/2018 Nákup hasiaceho prístroja + tabulka s označením VEMAX NITRA, s.r.o.
129.00 €
244/2018 My N. Žiarskej kotliny Petit Press, a.s.
0.00 €
243/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
36.00 €
242/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
13.10 €
241/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
240/2018 Stavebné práce vykonané na bytovom dome - prestavba bývalej MŠ Ľubomír Petluš
300.00 €
239/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
26.36 €
238/2018 Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia + cena za kópie mimo predplat. H a S Nitra, spol. s.r.o.
89.96 €
237/2018 Vybavenie toaliet OcÚ PP-SOT, s.r.o.
213.94 €
236/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
235/2018 Obecné noviny za rok 2019 INPROST, s.r.o.
88.40 €
234/2018 Nákup 7 ks plakiet - pre poslancov OZ Digipress, s.r.o.
242.40 €
233/2018 Odobraté obedy deti v HN za mesiac november 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
99.84 €
232/2018 Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov 42 ks Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
252.00 €
231/2018 Odvoz odpadu, manipulácia, predaj posypového štrku ŠIPIKAL KAROL
814.51 €
230/2018 Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov Potraviny u Daniely
102.00 €
229/2018 drevené pelety smrek A1+ Ing. Štefan Mozeš - WOODENERGY s.r.o.
4800.00 €
228/2018 Dielenská kontrola a oprava PHP - vystavenie Atestov M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
209.52 €
227/2018 Zneškodnenie odpadu - zmesový KO, objemový odpad, zvoz zmesového KO Waste transport, a.s.
1648.01 €
226/2018 Eset NOD32 Antivirus - 2 roky aktualizácia Ondrej Rybár - NETRON
83.33 €
225/2018 7ks plechového značenia so zahnutým lisovaným okrajom znacenie.sk, s.r.o.
284.40 €
224/2018 Elektroinštalačné práce s materiálom - oprava VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
250.40 €
223/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
127.61 €
222/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
36.00 €
221/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
21.72 €
220/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
219/2018 2 ks zástava SR 80x120 cm, doprava DLD, s.r.o.
35.00 €
218/2018 Nákup Vlajka SR 100x150cm Signo, s.r.o.
33.60 €
217/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
24.17 €
216/2018 Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia + cena za kópie mimo predplat. HaS Nitra, spol.s.r.o.
97.06 €
215/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
214/2018 Oprava VO podľa rozpisu obce ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
429.97 €
213/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
426.46 €
212/2018 Odobraté obedy deti v HN za mesiac október 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
128.77 €
211/2018 Servisné polplatky KIS MaSK - knižnično - informačný systém Slovenská národná knižnica
66.39 €
210/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
36.00 €
209/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
17.87 €
208/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
207/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1498.79 €
206/2018 Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov
4.20 €
205/2018 Ročný členský príspevok za rok 2018 Združenie mikroregiónu Nová Baňa
85.40 €
204/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
121.70 €
203/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
202/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
201/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
86.40 €
200/2018 Školské potreby pre deti v HN Daffer spol. s.r.o.
132.80 €
199/2018 Systémová podpora URBIS (01.010.-31.12.2018) Made spol. s.r.o
140.00 €
198/2018 Odobraté obedy detí v HM za mesiac september 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
105.05 €
197/2018 Elektropráce + materiál VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
510.58 €
196/2018 Valcovanie obecnej komunikácie VIA SERVIS,s.r.o.
664.00 €
195/2018 nákup počítača kancelácia OcÚ, inštalácia + záloha dát EPROM ELECTRONIC s.r.o.
1098.60 €
194/2018 Nákup kuka nádoby a farebných platových nádob na odpad ŠIPIKAL KAROL
400.50 €
193/2018 Rozúčtovanie vodné a stočné s.č 506 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
30.28 €
192/2018 Rozúčtovanie vodné a stočné s.č 506 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
79.27 €
191/2018 Rozúčtovanie vodné a stočné s.č 458 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
190/2018 Rozúčtovanie vodné a stočné s.č 383 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
74.94 €
189/2018 Rozúčtovanie vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
31.70 €
188/2018 Revízie komínov Michal Tužinský
60.00 €
187/2018 Vykonanie stavebných prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" STROJSTAV spol.s.r.o.
22461.95 €
186/2018 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Všeobecná úverová banka, a.s.
66.00 €
185/2018 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
184/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1986.92 €
183/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
182/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
36.00 €
181/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
180/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
179/2018 Nákup kuka nádoby a farebných platových nádob na odpad BINS s.r.o.
250.20 €
178/2018 Dobropis k faktúre č. 2181123200(poskytnutie zľavy) SOZA
-27.72 €
177/2018 Dobropis k faktúre č. 2181123023(poskytnutie zľavy) SOZA
-72.36 €
176/2018 Elektroinštalačné práce VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
172.63 €
175/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
356.06 €
174/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
26.19 €
178/2018 Uskutočnené stavebné práce strojnými mechanizmami TIM SK, s.r.o.
1400.00 €
172/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. H a S Nitra, spol. s.r.o.
87.14 €
171/2018 Vypracovanie zdravotného posudku 3x MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
45.00 €
170/2018 Vybavenie DHZ Malá Lehota FLORIAN, s.r.o.
3001.34 €
169/2018 Strojné kosenie trávnatých porastov miestnych komunikácií Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
540.00 €
168/2018 preprava cestujúcich Podhájska Pavol Štrba - dopravca
139.00 €
167/2018 Licenčný poplatok za sofwarovú aplikáciu cintorína ARIAN - SK, s.r.o.
82.65 €
166/2018 Vyhotovenie Bezpečnostného projektu GDPR na ochranu osobných údajov Richard Krajčík
150.00 €
165/2018 Oprava verejného rozhlasu a verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
573.47 €
122/2018 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
15.00 €
121/2018 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac jún 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
35.00 €
120/2018 Odobraté obedy detí v HM za mesiac jún 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
128.63 €
119/2018 Doplnenie reproduktoru do obecného rozhlasu + práca ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
251.95 €
118/2018 Doplnenie reproduktoru do obecného rozhlasu ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
92.38 €
117/2018 Strážna služba, zabezpečenie podujatia ZETOR 25 CUP 2018 Ligas s.r.o.
480.00 €
116/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
488.50 €
115/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1525.48 €
114/2018 Reklamné predmety obce - Turistické denníky Ing. Rudolf Ropek
31.00 €
113/2018 Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
164/2018 Vykonanie stavebných prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" STROJSTAV spol.s.r.o.
28269.16 €
163/2018 120l nádoba na odpad BINS s.r.o.
195.00 €
162/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
532.66 €
161/2018 Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel -ZETOR 25 CUP 2018 SOZA
92.40 €
160/2018 Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel -630. výročie 1. pís. zmienky o obci M.L. SOZA
241.20 €
112/2018 Vykonanie prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" STROJSTAV spol.s.r.o.
37762.52 €
159/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
36.00 €
158/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.74 €
157/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
156/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
155/2018 Prenájom pódia Jozef Víglašský
1189.00 €
154/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1384.27 €
153/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.12 €
152/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. H a S Nitra, spol. s.r.o.
91.57 €
151/2018 Prenájom detských atrakcii - ZETOR 25 CUP 2018 ALINEA
825.36 €
150/2018 Vystúpenie - 630. výročie prvej pís.zmienky o obci Malá Lehota František Uher
500.00 €
149/2018 Dodávka ele.energie ZETOR 25 CUP 2018 Stredoslovenská energetika, a.s.
65.90 €
148/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
417.53 €
147/2018 Príslušenstvo - umývčka riadu, vybavenie DK GASTROLUX, s.r.o.
35.76 €
146/2018 Výroba drevených pamätných plakiet Digipress, s.r.o.
222.64 €
145/2018 Plagáty, pozvánky, banner - ZETOR 25 CUP 2018 FOLART, s.r.o.
500.88 €
144/2018 fakturácia na základe zmluvy o spolupráci služby obce.info na obdobie 12.8.2018-11.8.2019 DATATRADE s.r.o.
58.56 €
143/2018 Umelecký výkon v rámci vystúpenie skupiny Vidiek - ZETOR 25 CUP 2018 TRAMES, s.r.o.
800.00 €
142/2018 Prenájom mobilných toaliet ZETOR 25 CUP 2018 iToilets s.r.o.
480.00 €
141/2018 Pripojenie krátkodobého odberu - priamy elektromer -Zetor 25 CUP Stredoslovenská energetika, a.s.
118.00 €
140/2018 Doplnky, príslušenstvo na toaletu PP-SOT, s.r.o.
252.08 €
139/2018 Oprava miestnej komunikácie - asfaltovanie VIA SERVIS,s.r.o.
5847.12 €
111/2018 Vykonanie prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" STROJSTAV spol.s.r.o.
100000.00 €
138/2018 dopravná zdravotná služba na podujatie ZETOR 25 CUP 2018 B&W cars, s.r.o.
180.00 €
137/2018 Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov Up Slovensko, s.r.o.
-119.00 €
136/2018 Reklamné predmety WRC SR, s.r.o.
941.52 €
135/2018 Oprava miestnej komunikácie - oprava výtlkov VIA SERVIS,s.r.o.
11454.00 €
134/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
36.00 €
133/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
132/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
131/2018 Vykonanie stavebných prác na základe zmluvy o dielo: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" STROJSTAV spol.s.r.o.
111506.50 €
130/2018 Jedálne kupóny OcÚ Up Slovensko, s.r.o.
2172.96 €
129/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1363.07 €
128/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
127/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
102.12 €
126/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
125/2018 Systémová podpora URBIS (01.07.-30.09.2018) Made spol. s.r.o
140.00 €
124/2018 Oprava verejného rozhlasu zastávka Blaškovci a Adamcovci ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
224.95 €
123/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
186.08 €
110/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
36.00 €
109/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
108/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
12.00 €
107/2018 Náramky na ruku -ZETOR 25 CUP 2018 IDSYS, s.r.o.
89.99 €
106/2018 Vykonanie verejného obstarávania na akciu: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" TORVO s.r.o.
1000.00 €
105/2018 Drevené detské ihrisko Roman Baranec
3600.00 €
104/2018 Plastové nádoby + samolepky na triedený odpad MEVA - SK, s.r.o. Rožňava
82.56 €
103/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
102/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
32.05 €
101/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
128.04 €
100/2018 Doplatok na tlač a expedíciu Obecných novín na rok 2018 INPROST, s.r.o.
20.80 €
99/2018 Elektropráce + materiál VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
390.55 €
98/2018 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac máj 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
47.50 €
97/2018 Odobraté obedy detí v HM za mesiac máj 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
106.32 €
96/2018 Refundácia Zmluvy o poskytnutí služby VO č. VO/02/2017 - Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Mesto Žarnovica" - Ing. Jozef Balkó Mesto Žarnovica
20.00 €
95/2018 Výmena filtrov, servis -Zetor traktor obec S.D.O. s.r.o.
114.70 €
94/2018 zneškodnenie odpadu Orange Slovensko a.s.
1687.07 €
93/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
532.66 €
92/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
38.70 €
91/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
20.00 €
90/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
20.00 €
89/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
88/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
87/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
79.75 €
86/2018 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac apríl 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
42.50 €
85/2018 Odobraté obedy detí v HM za mesiac apríl 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
56.80 €
84/2018 Výmena filtrov, servis -Fábia obec S.D.O. s.r.o.
78.60 €
83/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
628.80 €
82/2018 Mobilná skartácia dokumentov Green Wave Recycling, s.r.o.
35.88 €
81/2018 Vyhotovenie znaleckého posudku č.8/2018 Ing. Katarína Jančeková
78.00 €
80/2018 Nákup telefónneho zariadenia OcÚ Orange Slovensko a.s.
1.00 €
79/2018 Nákup telefónneho zariadenia OcÚ Orange Slovensko a.s.
1.00 €
78/2018 Nákup telefónneho zariadenia OcÚ Orange Slovensko a.s.
1.00 €
77/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1423.38 €
76/2018 Zimná údržba miestnych komunikácii - február 2018 Jozef Adamec
648.00 €
75/2018 Dovoz štrku Jozef Adamec
648.00 €
74/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
73/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
72/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
6.17 €
71/2018 Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel -Veľkonočná zábava SOZA
33.60 €
70/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. H a S Nitra, spol. s.r.o.
81.00 €
69/2018 Andezitová štrkodrvina Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s
1359.67 €
68/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.80 €
67/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
66/2018 Systémová podpora URBIS (01.04.-30.06.2018) Made spol. s.r.o
140.00 €
65/2018 Elektroinštalačná oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
623.71 €
64/2018 Zimná údržba miestnych komunikácii - február 2018 Ľubomír Petluš
96.00 €
63/2018 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac marec 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
47.50 €
62/2018 Odobraté obedy detí v HM za mesiac marec 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
53.95 €
61/2018 Vyúčtovanie za vodné a stočné - Pohostinstvo Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
60/2018 Vyúčtovanie za vodné a stočné - Obecný úrad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
53.33 €
59/2018 Vyúčtovanie za vodné a stočné -KD Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
66.30 €
58/2018 Vyúčtovanie za vodné a stočné - MŠ kotolňa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
57/2018 Vyúčtovanie za vodné a stočné - MŠ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
56/2018 Elektroinštalačná oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
174.80 €
54/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
406.45 €
53/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
889.41 €
52/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
51/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
50/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.09 €
49/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
32.54 €
48/2018 Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel - 31. ročník GF SOZA
33.60 €
47/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
46/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
103.99 €
45/2018 Tovar pre 5 žiakov v HN Daffer spol. s.r.o.
83.00 €
44/2018 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac Február 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
35.00 €
43/2018 Odobraté obedy detí v HM za mesiac Február 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
44.80 €
42/2018 Stravné poukážky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1760.50 €
41/2018 Zimná údržba miestnych komunikácii Ľubomír Petluš
492.00 €
40/2018 Ubytovacie služby pre účinkujúcich GF 2018 Areál zdravia, s.r.o.
1702.00 €
39/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
58.49 €
38/2018 Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas 01.01.2018-31.12.2018 SOZA
14.28 €
37/2018 Hudobné vystúpenie -GF 2018 Folklórny súbor URPÍN
700.00 €
36/2018 Vyhotovenie pamätnej tabule Kamenárstvo Kocian s.r.o.
250.00 €
35/2018 Sprostredkovateľské služby, poradenstvo tlmočenia a preklady AEGIS BUSINESS GROUP SK k.s.
240.00 €
34/2018 Zimná údržba miestnych komunikácii - január 2018 Ing. Vladimír Baranec
576.00 €
33/2018 Ubytovacie služby pre účinkujúcich GF 2018 PODHORSKÝ RANČ Barancová Marta
174.00 €
32/2018 Doména a webhosting na obdobie 01.02.2018-31.01.2019 (www.malalehota.eu)) webex media, s.r.o.
0.00 €
31/2018 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1506.31 €
30/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
62.03 €
29/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
28/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
27/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.56 €
26/2018 Znalecký posudok č. 3/2018 Ing. Katarína Jančeková
72.00 €
25/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
32.45 €
24/2018 Prevedené elektroinštalačné práce + oprava VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
174.80 €
23/2018 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimi predpl. H a S Nitra, spol. s.r.o.
86.09 €
22/2018 Tlač bulletinu na GF 2018 Tlačiareň Kubík s.r.o.
180.00 €
21/2018 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
20/2018 Práce vykonané kolesovým traktorm Pacalaj Maroš - LESPORTAL
440.00 €
19/2018 Zamatová krabička na plaketu Digipress, s.r.o.
22.80 €
18/2018 Elektropráce + materiál ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
610.51 €
17/2018 Odobraté obedy detí v HM za mesiac Január 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
101.52 €
16/2018 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac Január 2018 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
45.00 €
15/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
24.00 €
14/2018 Grafické spracovanie, výroba plakety GF 2018 Digipress, s.r.o.
54.00 €
13/2018 Vykonanie verejného obstarávania na akciu: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" TORVO s.r.o.
1000.00 €
12/2018 CD - GAJDOBRODENIE Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
32.00 €
11/2018 Odvoz odpadu, manipulácia, predaj štrku na posyp ŠIPIKAL KAROL
245.35 €
10/2018 Elektroinštalačné práce + materiál ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
538.12 €
9/2018 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
353.81 €
8/2018 Nákup umývačky riadu + príslušenstvo - kuchyňa DK GASTROLUX, s.r.o.
1467.20 €
7/2018 Práca servisného technika : Programovanie IR PROFIMONT NB, s.r.o.
36.00 €
6/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
5/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
4/2018 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.00 €
3/2018 Platba za internet NBsieť 1/2018-12/2018 NBsieť internet,s.r.o
119.28 €
2/2018 Nákup tanier plytký 25 cm 156 ks - kuchyňa DK GASTROZONE, spol. s.r.o.
239.75 €
1/2018 Systémová podpora URBIS (01.01.2018-31.03.2018) Made spol. s.r.o
140.00 €
264/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-7.98 €
263/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
41.87 €
262/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
1431.39 €
261/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-48.29 €
260/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-57.11 €
259/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
134.04 €
258/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-98.44 €
257/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-7.06 €
256/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-23.47 €
255/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-16.50 €
254/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-3.19 €
253/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-10.40 €
252/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-33.29 €
251/2017 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
122.88 €
250/2017 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
921.17 €
249/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
248/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
30.72 €
247/2017 Práce vykonané kolesovým traktorm Pacalaj Maroš - LESPORTAL
708.00 €
246/2017 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
59.53 €
245/2017 Hadica náhradná pre horák - kuchynka DK Ing. Radovan Šantúr
35.28 €
244/2017 Zimná údržba miestnych komunikácii Ľubomír Petluš
576.00 €
243/2017 Titul My N. Ziarskej kotliny Petit Press, a.s.
35.00 €
242/2017 Predaj štrku na posyp ŠIPIKAL KAROL
165.40 €
241/2017 Doplnkové služby 2017 - www.malalehota.eu webex media, s.r.o.
78.00 €
240/2017 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s.
53.15 €
239/2017 Hadica náhradná pre horák - kuchynka DK Ing. Radovan Šantúr
35.28 €
238/2017 Oprava VO v obci ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
558.96 €
237/2017 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Prestavba objektu bývalej MŠ na bytový dom PROart s.r.o.
13800.00 €
236/2017 Odborné poradenstvo oblasti prevencie kriminality MVSR na rok 2018 AXATEM Projekt s.r.o.
240.00 €
235/2017 Zimná údržba miestnych komunikácii Ing. Vladimír Baranec
300.00 €
234/2017 Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 Ing. Margita Marková
358.50 €
233/2017 Overenie konsolidovanej úzávierky za rok 2016 Ing. Margita Marková
180.00 €
231/2017 Aktualizácia Eset Endpoint Antivírus Ondrej Rybár - NETRON
46.25 €
230/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
40.27 €
229/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
228/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.00 €
227/2017 Mediačné služby FORMEL s.r.o.
100.00 €
226/2017 Vypracovanie žiadosti o NFP - " Viacúčelové ihrisko Malá Lehota" Support and Consulting s.r.o.
780.00 €
225/2017 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac DECEMBER 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
40.00 €
224/2017 Odobraté obedy detí v HM za mesiac December 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
103.21 €
223/2017 Komunálne rozmetadlo Dexwal 400L Kravec, s.r.o.
745.50 €
222/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
221/2017 Realízácia odvodňovacieho rigolu UNISTAV NB,s.r.o.
8248.66 €
220/2017 Obecné noviny na rok 2018 INPROST, s.r.o.
67.60 €
219/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
218/2017 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
59.78 €
217/2017 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac NOVEMBER 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
50.00 €
216/2017 Odobraté obedy detí v HM za mesiac November 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
110.60 €
215/2017 Kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
232.80 €
214/2017 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
413.15 €
213/2017 Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodchov Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
180.00 €
212/2017 Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodchov Potraviny u Daniely
114.00 €
211/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.62 €
210/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
209/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.00 €
208/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
207/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
206/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.00 €
205/2017 Systémová podpora URBIS (01.10.2017 - 31.12.2017) Made spol. s.r.o
140.00 €
204/2017 Ročný členský príspevok za rok 2017 Združenie mikroregiónu Nová Baňa
85.50 €
203/2017 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1347.12 €
202/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
33.46 €
201/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
200/2017 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
423.24 €
199/2017 Obecný rozhlas MK hlas, s.r.o.
2470.80 €
198/2017 Knižná publikácia Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
123.99 €
197/2017 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
66.13 €
196/2017 Servisné poplatky za rok 2017 Slovenská národná knižnica
66.39 €
195/2017 Výmena žiariviek verejného osvetlenia obce ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
517.80 €
194/2017 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac Október 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
50.00 €
193/2017 Odobraté obedy detí v HM za mesiac Október 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
113.45 €
192/2017 Manipulácia s tovarom, vykladanie rukou Precon s.r.o.
210.24 €
191/2017 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov OcÚ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1443.62 €
190/2017 Výroba plastovej tabule Silvia Ďatková - foto - grafika
44.00 €
189/2017 Nákup tovaru pre 8. žiakov v HM Daffer spol. s.r.o.
132.80 €
188/2017 Nákup zástav 2U spol. s.r.o.
95.52 €
187/2017 Poplatok za vypracovanie správy pre auditóra Všeobecná úverová banka, a.s.
59.76 €
186/2017 Nákup pneumatík Pneuservis Gajdoš
69.40 €
185/2017 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1383.48 €
184/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
32.90 €
183/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
182/2017 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
414.31 €
181/2017 Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel- Hodová tanečná zábava 2017 SOZA
19.20 €
180/2017 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
58.62 €
179/2017 Nákup PC kancelária OcÚ + inštalácia a záloha dát EPROM ELECTRONIC s.r.o.
839.00 €
178/2017 Odobraté obedy detí v HM za mesiac SEPTEMBER 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
62.22 €
177/2017 Odobraté obedy v ŠJ za mesiac SEPTEMBER 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
145.00 €
176/2017 Vypracovanie znaleckého posudku Ing. Katarína Jančeková
83.00 €
175/2017 Revízia plynových komínov Jozef Tužinský Kominárstvo
40.00 €
174/217 Drevené pelety MMM Wood, s.r.o.
3782.40 €
173/2017 Vyúčtovanie za vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
172/2017 Vyúčtovanie za vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
171/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
170/2017 Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Malá Lehota ARIAN - SK, s.r.o.
190.77 €
169/2017 Vyúčtovanie za vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
168/2017 Vyúčtovanie za vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
21.20 €
167/2017 Vyúčtovanie za vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
79.40 €
166/2017 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimo predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
52.79 €
165/2017 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1954.14 €
164/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
163/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
162/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.00 €
161/2017 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
474.72 €
160/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.44 €
159/2017 Práce plošinou, pílenie motorovou pílou, pomocné práce Technické služby mesta Nová Baňa
208.44 €
158/2017 Tovar pre DHZ Malá Lehota FLORIAN, s.r.o.
3000.00 €
157/2017 Autobusová preprava - termáne kúpalisko Podhájska Anton Tabernaus - Autoškola TABO
230.04 €
156/2017 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
351.58 €
155/2017 Baner- Nápis Malá Lehota FOLART, s.r.o.
144.00 €
154/2017 Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel- Malolehotská heligonka 2017 SOZA
81.60 €
153/2017 Služby obce.info na obobie 12.08.2017-11.08.2018 DATATRADE s.r.o.
58.56 €
152/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.43 €
151/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-28.08 €
150/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-1.86 €
149/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.89 €
148/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-5.23 €
147/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-12.64 €
146/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-25.31 €
145/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-1.14 €
144/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-8.56 €
143/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-3.62 €
142/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-22.97 €
141/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-5.96 €
140/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-14.00 €
139/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-1.32 €
138/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
137/2017 SNR Ložisko, servis S.D.O. s.r.o.
77.80 €
136/2017 Vykonanie verejného obstarávania na akciu: " Prestavba objektu MŠ na bytový dom" VO -TOR s.r.o.
300.00 €
135/2017 Vykonanie verejného obstarávania na akcie: "Výmena výplní otvorov ZŠ Malá Lehota ", "Rekonštrukcia kotolne ZŠ Malá Lehota" VO -TOR s.r.o.
600.00 €
134/2017 Udelenie licencie na verejné použitie hudobných diel SOZA
92.40 €
133/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie " Odvodňovací rigol" PROJEKT ATELIÉR, s.r.o.
780.00 €
132/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
131/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
130/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.00 €
129/2017 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1653.03 €
128/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
44.68 €
127/2017 Prenájom/prevádzkovanie multifunkčného kopírovacie stroja + kopírovanie mimi predpl. HaS Nitra, spol.s.r.o.
28.27 €
126/2017 Vyhotovenie geom. plánu č. 1093547-94 Viliam Struhár - geodet
295.00 €
125/2017 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
419.72 €
124/2017 Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Richard Krajčík
80.00 €
123/2017 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
415.49 €
122/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
55.67 €
121/2017 Upomienkové predmety FOLART, s.r.o.
326.76 €
120/2017 Kancelárske potreby OcÚ - toner do tlačiarne HaS Nitra, spol.s.r.o.
20.39 €
119/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
118/2017 Prenájom mobilných toaliet iToilets s.r.o.
480.00 €
117/2017 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
51.60 €
116/2017 Vystúpenie hudobnej skupiny Lojzo FK TREND, s.r.o.
1600.00 €
115/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
5.00 €
114/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
113/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
112/2017 zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1192.98 €
117/2017 Zdravotné zabezpečenie kultúrneho podujatia MED Wings, s.r.o.
180.00 €
110/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.44 €
109/2017 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
416.35 €
108/2017 Materiál ZETOR 25 CUP 2017 Dana Cepková
87.70 €
107/2017 Systémová podpora URBIS (01.07.2017 - 30.09.2017) Made spol. s.r.o
140.00 €
106/2017 Výroba propagačných materiálov - Rozlúčka s ZŠ a MŠ Silvia Ďatková - foto - grafika
35.00 €
105/2017 Odobraté obedy za mesiac Jún 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
197.50 €
104/2017 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi Jún 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
146.99 €
103/2017 Prevedené elektroinštalačné práce ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
615.22 €
102/2017 Strážna služba Ligas s.r.o.
300.00 €
101/2017 Foto -Grafika Silvia Ďatková - foto - grafika
64.50 €
100/2017 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1627.15 €
99/2017 Mes. poplatok Sova Orange Slovensko a.s.
4.50 €
98/2017 Mesačný poplatok program WOW Orange Slovensko a.s.
10.00 €
96/2017 Náhradné diely Ján Ďurček - ORBIS
216.43 €
95/2017 Telekomunikačné služby Telekom
31.60 €
94/2017 Mesačný poplatok Máj 2017 Geodetica, s.r.o.
29.00 €
93/2017 Servis PC EPROM ELECTRONIC s.r.o.
108.00 €
92/2017 Opakovaná revízna správa ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
30.00 €
91/2017 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
90/2017 19 Tyvek, Potlač1/0 Tyvek DP IDSYS, s.r.o.
164.82 €
89/2017 Odobraté obedy za mesiac Máj 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
200.00 €
88/2017 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi Základná škola s materskou školou Malá Lehota
132.21 €
87/2017 Predajný stánok HAGO Hana Szabová STANKY HAGO
387.00 €
86/2017 Nožnicový stan PROFITent Stanislav Staš
212.00 €
85/2017 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
84/2017 Doplnkové služby webex media, s.r.o.
36.00 €
83/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
82/2017 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1760.50 €
81/2017 Elektroinštalačné práce ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
682.21 €
80/2017 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1515.99 €
79/2017 Kosačka Cub Cadet 23hp Traktory Kolin s.r.o.
1999.00 €
78/2017 Spracovanie žiadosti RVPK AXATEM Projekt s.r.o.
400.00 €
77/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
76/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
75/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
38.33 €
74/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
74/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
73/2017 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
349.24 €
72/2017 Hlavná ročná kontrola detských ihrísk Detske ihriská SK s.r.o.
70.00 €
71/2017 Odobraté obedy v ŠJ v mesiaci Apríl 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
150.00 €
70/2017 Odobraté obedy deti v HM Apríl 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
98.04 €
69/2017 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Veľkonočná zábava SOZA
33.60 €
68/2017 Znalecký posudok Ing. Katarína Jančeková
75.00 €
67/2017 Plagáty - veľkonočná zábava Silvia Ďatková - foto - grafika
24.00 €
66/2017 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
464.63 €
65/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
64/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
63/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
62/2017 Systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o.
140.00 €
61/2017 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1700.99 €
60/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
59/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.27 €
58/2017 Elektroinštalačné práce ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
349.72 €
57/2017 Údržba obecného motorového vozidla S.D.O. s.r.o.
78.88 €
56/2017 Odobraté obedy deti v HM Marec 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
143.19 €
55/2017 Nákup - toner do tlačiarne H a S Nitra, spol. s.r.o.
38.38 €
54/2017 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
233.84 €
53/2017 Nákup plastového regálu METRO Cash & Carry SR s.r.o.
81.58 €
52/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
51/2017 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel -30. Gajdošské fašiangy 2017 SOZA
33.60 €
50/2017 Nákup - elektrická panvica EUROTRADING SK, s.r.o.
950.00 €
49/2017 Elektroinštalačné práce ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
483.65 €
48/2017 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
29.48 €
47/2017 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
46/2017 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
45/2017 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
44/2017 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
57.56 €
43/2017 Zimná údrža miestnych komunikácií Jozef Adamec
156.00 €
42/2017 Zimná údržba miestnych komunikácií Február 2017 Ing. Vladimír Baranec
84.00 €
41/20147 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
40/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
39/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
38/2017 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
403.06 €
37/2017 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1266.56 €
36/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
39.43 €
35/2017 Knihy do obecnej knižnice Jozef Blaha
14.00 €
34/2017 Práce vykonané kolesovým traktorom 2/2017 Pacalaj Maroš - LESPORTAL
72.00 €
33/2017 Školské pomôcky Daffer spol. s.r.o.
132.80 €
32/2017 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1760.50 €
31/2017 Odobraté obedy GF 2017 v mesiaci Február 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
25.00 €
30/2017 Odobraté obedy deti v HM Február 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
97.58 €
29/2017 Materiál kultúrne podujatie GF 2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
77.51 €
28/2017 Občerstvenie GF 2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
126.62 €
27/2017 Reprezentačné kultúrne podujatia METRO Cash & Carry SR s.r.o.
15.46 €
26/2017 Rokovacia stolička A-PEMA, s.r.o.
979.20 €
25/2017 Kultúrne podujatia - nákup krojov MS Trading, s.r.o
0.00 €
24/2017 Tlač samolepiek, etikiet Silvia Ďatková - foto - grafika
123.00 €
DFZ 22017 Kultúrne podujatia - nákup krojov MS Trading, s.r.o
2780.70 €
23/2017 Koženný opasok dvojitý Peter Grác - AMG
299.00 €
22/2017 Autorská odmena na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas SOZA
14.28 €
21/2017 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
892.38 €
20/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
19/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
18/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
17/2017 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
16/2017 Zimná údržba miestnych komunikácií Január 2017 Ing. Vladimír Baranec
480.00 €
15/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
34.34 €
14/2017 Materiál kultúrneho podujatia - propagácia RAJAPACK s.r.o.
143.28 €
13/2017 Zimná údrža miestnych komunikácií Jozef Adamec
672.00 €
12/2017 Výrub stromov Benko a brat s.r.o.
1200.00 €
11/2017 Internetové služby 1/2017 - 12/2017 NBsieť internet,s.r.o
119.28 €
10/2017 Práce vykonané kolesovým traktorom 1/2017 Pacalaj Maroš - LESPORTAL
348.00 €
9/2017 Zimná údržba miestnych komunikácií Január 2017 Ľubomír Petluš
510.00 €
8/2017 Odobraté obedy deti v HM Január 2017 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
80.34 €
7/2017 Doména a webhosting na obecnej web stránke webex media, s.r.o.
0.00 €
DFZ 1/2017 Doména a webhosting na obecnej web stránke webex media, s.r.o.
72.00 €
6/2017 Ročná diaľničná známka 2017 Národná diaľničná spoločnosť
50.00 €
5/2017 Prírodné drvené kamenivo Kameňolom Sokolec s.r.o.
349.66 €
4/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
3/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
2/2017 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
1/2017 Systémová podpora URBIS Made spol. s.r.o
140.00 €
253/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.57 €
252/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
30.13 €
251/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-125.00 €
250/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-58.68 €
249/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-242.57 €
248/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-37.70 €
247/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
39.91 €
246/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-108.59 €
245/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3.03 €
244/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-45.94 €
243/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
1.64 €
242/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-59.61 €
241/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-18.52 €
240/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-343.76 €
239/2016 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
-62.92 €
238/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
237/2016 Zimná údrža miestnych komunikácií Jozef Adamec
180.00 €
236/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
815.18 €
235/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.16 €
234/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií december 2016 Ing. Vladimír Baranec
168.00 €
233/2016 My. Noviny Žiarskej kotliny Petit Press, a.s.
0.00 €
DFZ 4/2016 My. Noviny Žiarskej kotliny Petit Press, a.s.
30.00 €
232/2016 Overenie individuálnej účtovej závierky za rok 2015 Ing. Margita Marková
358.50 €
231/2016 Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Ing. Margita Marková
180.00 €
230/2016 Práce vykonané kolesovým traktorom 12/2016 Pacalaj Maroš - LESPORTAL
180.00 €
229/2016 Kancelárske potreby OcÚ METRO Cash & Carry SR s.r.o.
343.01 €
228/2016 Zimná údrža miestnych komunikácií za december 2016 Ľubomír Petluš
160.00 €
227/2016 Vianočné osvetlenie S.D.O. s.r.o.
800.00 €
226/2016 Poplatok za ročné vedenie účtu majitela cenných papierov - 2017 Prima banka Slovensko, a.s.
53.15 €
225/2016 Potreby na vianočné osvetlenie ELBA.H Viliam Holý
197.21 €
224/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
223/2016 Oprava VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
418.44 €
222/2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
757.01 €
221/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1538.60 €
220/2016 Kancelársky nábytok do zdravotného strediska KATER, s.r.o.
297.00 €
219/2016 Odobraté obedy deti v HM December 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
72.49 €
218/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
217/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
216/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
215/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
214/2016 Vypracovanie správy pre účely auditu Všeobecná úverová banka, a.s.
59.76 €
213/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
35.74 €
212/2016 Elektronická pečať - MINIDECOM Disig, a.s.
103.20 €
211/2016 Obecné noviny za rok 2017 INPROST, s.r.o.
67.60 €
210/2016 Tlač plagátov, pohladníc Silvia Ďatková - foto - grafika
23.50 €
209/2016 Odobraté obedy deti v HM november 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
96.49 €
208/2016 Vyškolenie oprávnených osôb - ochrana osobných údajov NPS, s.r.o.
60.00 €
207/2016 Publikácia " Za potulkami Pohronskou cestou" Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA
160.00 €
206/2016 Oprava rozhlasu a VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
296.65 €
205/2016 Vypracovanie diela Kominitný plán soc. služieb 2016-2020 Miroslava Žilková
365.00 €
204/2016 Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov Maroš Tisovský - PRESSO-MARKET
210.00 €
203/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
202/2016 Kontrola a servis hasiacich prístrojov M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
232.80 €
201/2016 Nákupné poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov Potraviny u Daniely
174.00 €
200/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1314.34 €
199/2016 Ročný členský príspevok za rok 2016 Združenie mikroregiónu Nová Baňa
86.40 €
198/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.39 €
197/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
196/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
195/2016 Dopravné zrkadlá AD značenie, s.r.o.
440.40 €
194/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
30.91 €
193/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
412.56 €
192/2016 Odobraté obedy stravníkov október 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
435.00 €
191/2016 Odobraté obedy deti v HM október 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
101.24 €
190/2016 Poplatok školné + vykonanie záverečných skúšok Dobrovoľná požiarna ochrana SR
90.00 €
189/2016 Vypracovanie diela PHSR obce malá Lehota 2015-2022 Mgr. Pavol Kalmár
799.00 €
188/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
187/2016 Poskytnutie Knižnično - informačného systému Slovenská národná knižnica
66.39 €
186/2016 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
895.42 €
185/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1318.25 €
184/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
183/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
182/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
181/2016 Drevené pelety + doprava MMM WOOD, s.r.o.
2616.00 €
180/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
179/2016 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
760.16 €
178/2016 Systémová podpora URBIS Made spol. s.r.o
140.00 €
177/2016 Tovar pre žiakov v hmotnej núdzi Daffer spol. s.r.o.
99.60 €
176/2016 Odobraté obedy stravníkov ŠJ za mesiac september 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
347.50 €
175/2016 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac september 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
50.04 €
174/2016 Vyúčtovanie vodného a stočného Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
173/2016 Vyúčtovanie vodného a stočného Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
172/2016 Vyúčtovanie vodného a stočného Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
171/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
170/2016 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel -Hodová zábava 2016 SOZA
25.20 €
169/2016 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
405.92 €
168/2016 Vyúčtovanie vodného a stočného Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
65.99 €
167/2016 Vyúčtovanie vodného a stočného Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
58.97 €
166/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
165/2016 Slené dvere - príslušenstvo Traktor Ferrari ADACOM progatec, s.r.o.
1789.76 €
164/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
163/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
162/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
161/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
2431.07 €
160/2016 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
535.20 €
159/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
158/2016 Tovar pre DHZ Malá Lehota FLORIAN, s.r.o.
1703.94 €
157/2016 Tovar pre DHZ Malá Lehota S.D.O. s.r.o.
407.66 €
156/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
349.24 €
155/2016 Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína ARIAN - SK, s.r.o.
82.65 €
154/2016 Knižné tituli pre žiakov I. ročníka ZŠ Martinus.sk, s.r.o.
54.46 €
153/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
152/2016 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Zetor 25 Cup 2016 SOZA
80.40 €
151/2016 Autobusová doprava - termálne kúpalisko APOLLO 3, s.r.o.
229.60 €
150/2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
2464.70 €
149/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.73 €
148/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
147/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
146/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1732.39 €
145/2016 Príslušenstvo - špalíkovač ADACOM progatec, s.r.o.
178.80 €
144/2016 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
143/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
142/2016 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
684.50 €
141/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
32.88 €
140/2016 Ročný poplatok www.obce.info DATATRADE s.r.o.
58.56 €
139/2016 Systémová podpora URBIS Made spol. s.r.o
140.00 €
138/2016 Vyúčtovanie distribúcie elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
67.10 €
137/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
136/2016 Záhradný párty stan Pártystany - Jičín s.r.o.
1010.70 €
135/2016 Výroba tričiek s potlačou -ZETOR 25 CUP Igor Adamec
2590.00 €
134/2016 Zdravotnícka asistencia - ZETOR 25 CUP Záchranná zdravotná služba
180.00 €
133/2016 Prenájom 8 ks mobilných toaliet - ZETOR 25 CUP iToilets s.r.o.
504.00 €
132/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
410.81 €
131/2016 Pripojenie krátkodobého odberu - ZETOR 25 CUP Stredoslovenská energetika, a.s.
118.80 €
30/2016 Servisné práce na PC EPROM ELECTRONIC s.r.o.
393.57 €
129/2016 tlač plagátov - II. ročník Malolehotská heligónka, Stretnutie chatárov Silvia Ďatková - foto - grafika
22.20 €
127/2016 Hudobná produkcia - ZETOR 25 CUP HANYS, s.r.o.
0.00 €
DFZ 2/2016 Hudobná produkcia - ZETOR 25 CUP HANYS, s.r.o.
1870.00 €
126/2016 Odvoz odpadu Waste transport, a.s.
1785.46 €
125/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.42 €
124/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
123/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
122/2016 Ocenenia - ZETOR 25 CUP VIVA TRADE, s.r.o.
43.82 €
121/2016 nákup ZETOR CUP METRO Cash & Carry SR s.r.o.
107.51 €
120/2016 Upomienkové predmety - ZETOR 25 CUP Peter Beťko - CRO - MAGS
1678.38 €
119/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
38.14 €
118/2016 Upomienkové predmety - Rozlúčka so školským rokom, Rozlúčka s deviatakmi Peter Beťko - CRO - MAGS
100.10 €
117/2016 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
116/2016 Odobraté obedy stravníkov ŠJ za mesiac jún 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
472.50 €
115/2016 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac jún 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
193.26 €
114/2016 Špalíkovač s dopravníkom Jaroslav Solanský
2225.00 €
113/2016 Náhradný diel na bubnovú kosačku Kravec, s.r.o.
50.10 €
112/2016 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
314.66 €
110/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
109/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
108/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.56 €
107/2016 Zber, preprava a zhodnotenie papier, sklo, plasty, zmesový kom. odpad, obj. odpad Waste transport, a.s.
1503.28 €
106/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
105/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
43.24 €
104/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
356.99 €
103/2016 Odobraté obedy starvníkov ŠJ za máj 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
487.50 €
102/2016 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac Máj 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
185.94 €
101/2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - Ateliér ELPRO
19908.00 €
100/2016 Predplatné periodika " PORADCA 2017" PORADCA, s.r.o.
24.90 €
99/2016 Konzola + montáž RAKL, s.r.o.
120.80 €
98/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
1506.15 €
97/2016 Menovka na dvere JOZEF SMRHOLA - OLYMP
19.00 €
96/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
95/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
94/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
93/2016 Servis verejného osvetlenia- Rajnohov štál ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
168.05 €
92/2016 Vodné a stočné - rozúčtovanie podľa období Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
91/2016 Výmena poškodeného vodomeru Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
37.67 €
90/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
30.66 €
89/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
88/2016 Motorová kosačka + olej Ján Ďurček - ORBIS
460.41 €
87/2016 Farebné vstupenky - Zetor cup IDSYS, s.r.o.
155.82 €
86/2016 Zemné práce, preprava zeminy Jozef Adamec
123.00 €
85/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
109.54 €
84/2016 Letné gumy - obecné vozidlo Pneuservis Gajdoš
110.12 €
83/2016 Odobraté obedy starvníkov ŠJ za apríl 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
437.50 €
82/2016 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac Apríl 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
170.28 €
81/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
472.38 €
80/2016 Kancelárske potreby OcÚ METRO Cash & Carry SR s.r.o.
48.62 €
79/2016 Riad - svadobka METRO Cash & Carry SR s.r.o.
9.07 €
78/2016 Výmena žiariviek VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
2196.50 €
77/2016 Zneškodednenie odpadu Waste transport, a.s.
1537.53 €
76/2016 Kamenivo DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o.
352.57 €
75/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
39.19 €
74/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
73/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
72/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
71/2016 Náhradné dieli Malotraktor Ferrari APOLLO 3, s.r.o.
238.76 €
70/2016 Kosák Ján Ďurček - ORBIS
9.20 €
69/2016 Pracovné náradie a pracovný odev BRAINCOM, s.r.o.
60.01 €
68/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
67/2016 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
66/2016 Systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o.
140.00 €
65/2016 Hudobná produkcia - Veľkonočná zábava SOZA
25.20 €
64/2016 Odobraté obedy starvníkov v ŠJ za mesiac marec 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
375.00 €
63/2016 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac marec 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
142.27 €
62/2016 Údržba obecného motorového vozidla S.D.O. s.r.o.
137.89 €
61/2016 Upomienkové predmety Zetor 25 Cup SABE, spol. s.r.o.
20.00 €
60/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
417.38 €
59/2016 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
128.40 €
58/2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
2464.70 €
57/2016 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
56/2016 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
68.80 €
55/2016 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
54/2016 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
40.72 €
53/2016 1. garančná prehliadka Raptor 40 DT ADACOM progatec, s.r.o.
307.61 €
52/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií Ľubomír Petluš
350.00 €
51/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
996.13 €
50/2016 DVD Gajdošské fašiangy 2016 Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
250.00 €
49/2016 Toner do tlačiarne KONICA H a S Nitra, spol. s.r.o.
38.38 €
48/2015 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
44.99 €
47/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
46/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
44/2016 Projektová dokumentácia - Viacúčelové ihrisko PROJEKT ATELIÉR, s.r.o.
3600.00 €
43/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.56 €
42/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií Ing. Vladimír Baranec
552.00 €
41/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií Jozef Adamec
456.00 €
40/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
39/2016 Toner do tlačiarne Ondrej Rybár NETRON
55.92 €
38/2016 Práce vykonané kolesovým traktorom Pacalaj Maroš - LESPORTAL
504.00 €
37/2016 Upomienkové predmety JOZEF SMRHOLA - OLYMP
614.28 €
36/2016 Elektroinštalačné práce ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
469.82 €
35/2016 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
154.80 €
34/2016 Pracpvné potreby a náradie BRAINCOM, s.r.o.
125.16 €
33/2016 Školské potreby pre žiakov Daffer spol. s.r.o.
149.40 €
32/2016 Odobraté obedy starvníkov ŠJ za február 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
472.50 €
31/2016 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac február2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
145.44 €
30/2016 Pracovné náradie a pracovné pomôcky BRAINCOM, s.r.o.
457.68 €
29/2016 Nákup motorovej píly Ján Ďurček - ORBIS
569.00 €
28/2016 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
27/2016 Autorská odmena na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas SOZA
14.28 €
26/2016 Vypracovanie žiadosti O NFP Vybudovanie IP kamerového systému v obci Malá Lehota charizma Zvolen, s.r.o.
3000.00 €
25/2016 Výmena žiariviek VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
163.09 €
24/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
43.79 €
23/2016 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
22/2016 Poskytovanie dátovej služby NBsieť Lýdia Kľačková
119.23 €
21/2016 Zneškodnenie odpadu Waste transport, a.s.
930.33 €
20/2016 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
173.63 €
19/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
1/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.58 €
17/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
16/2016 Nákup Gajdošské fašiangy 2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
193.43 €
15/2016 Nákup Gajdošské fašiangy 2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
59.56 €
14/2016 Knižná publikácia - Videl som umierať anjela Jozef Blaha
12.00 €
13/2016 Pamätné predmety - 26. ročník Gajdošských fašiangov Silvia Ďatková - foto - grafika
500.00 €
12/2016 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
172.08 €
11/2016 Pracovná obuv a pracovný odev Redusch, s.r.o.
245.34 €
10/2016 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac január 2016 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
153.39 €
9/2016 Realizácia VO pre Viacúčelové ihrisko Malá Lehota TERRATRIX, s.r.o.
1700.00 €
8/2016 Realizácia VO pre Výstavba miestnej komunikácie v obci Malá Lehota TERRATRIX, s.r.o.
700.00 €
7/2016 Realizácia VO pre Vybudovanie IP kamerového systému v obci Malá Lehota TERRATRIX, s.r.o.
1700.00 €
6/2016 Výmena žiariviek VO + osadenie lampy VO ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
276.66 €
5/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
4/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
3/2016 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
8.32 €
2/2016 Úhrada diaľničnej známky Národná diaľničná spoločnosť
50.00 €
1/2016 Systémová podpora URBIS Made spol. s.r.o
140.00 €
199/15 Doména a webhosting na obecnej web stránke webex media, s.r.o.
0.00 €
DFZ4/15 Doména a webhosting na obecnej web stránke webex media, s.r.o.
72.00 €
198/15 Zmesový komunálny odpad Waste transport, a.s.
1357.67 €
197/15 Ročný členský príspevok Združenie mikroregiónu Nová Baňa
88.00 €
196/15 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
195/15 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
194/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
193/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
192/15 Dodávka a údržba el. zariadení M. Vojtko - ELEKTROSERVIS
294.90 €
191/15 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
190/15 Telelekomuničné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.29 €
189/15 drevené pelety MMM WOOD, s.r.o.
1822.50 €
188/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
303.17 €
187/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
165.24 €
186/15 Pneumatiky Fábia, multikára Pneuservis Gajdoš
384.00 €
185/15 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac Október 2015 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
180.24 €
184/15 Servisné poplatky informačného systému pre malé a stredné knižnice Slovenská národná knižnica
66.39 €
183/15 Odvoz a zneškodnenie odpadov ARGUSS, s.r.o.
314.09 €
182/15 Výmena žiariviek ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
534.31 €
181/15 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
1416.61 €
180/15 Poradenská činnosť za spracovanie 2 žiadostí o NFP z fondov EÚ P4U, s.r.o.
6600.00 €
179/15 Revízia komína Jozef Tužinský Kominárstvo
40.00 €
178/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
177/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
176/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
175/15 Telelekomuničné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
37.25 €
174/15 Vypracovanie zdravotného posudku MUDr. Muhová Beata - NEUROTIKA s.r.o.
10.00 €
173/15 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
172/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
356.99 €
171/15 Školské potreby ZŠ s MŠ Malá Lehota Daffer spol. s.r.o.
149.40 €
170/15 Systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o.
140.00 €
169/15 Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac September 2015 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
375.00 €
167/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
175.20 €
165/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
12.64 €
164/15 Licenčný poplatok za sofwarovú aplikáciu cintorína ARIAN - SK, s.r.o.
82.65 €
163/15 Zdravotnícka asistencia Zetor 25 CUP Záchranná zdravotná služba
180.00 €
162/15 Výmena žiariviek ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
582.16 €
161/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
84.24 €
160/10 Inžinierskogeologický prieskum RNDr. Emil Ďurkovič
600.00 €
159/15 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
25.20 €
158/15 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
1604.82 €
157/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
156/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
155/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1.40 €
154/15 Drevené nosné sĺpy Precon s.r.o.
720.00 €
153/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.28 €
152/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
151/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.50 €
150/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
295.42 €
149/15 Výmena žiariviek ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
317.63 €
148/15 Telelekomuničné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.17 €
147/15 Znalecký posudok č.124/2015 Ing. Imrich Lasab
90.00 €
146/15 Mesašný poplatok Služba WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
145/15 Práce drvičom Technické služby mesta Nová Baňa
390.13 €
144/12 Kancelárske potreby OcÚ METRO Cash & Carry SR s.r.o.
154.48 €
143/15 Ročný poplatok služba obce.info DATATRADE s.r.o.
58.56 €
142/15 Pripojenie krátkodobého odberu Stredoslovenská energetika, a.s.
117.60 €
141/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
184.20 €
140/15 Vyhotovenie polohopisného a výškovopisného plánu č. 80/2015 Viliam Struhár - geodet
153.00 €
139/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
356.99 €
138/15 Elektroinštalácia rozhlasu ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
489.20 €
137/15 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
1340.76 €
136/15 Autobusová doprava Podhájská APOLLO 3, s.r.o.
231.15 €
135/15 Drevené smerové tabule 62 ks PR QUERKUS s.r.o.
1750.00 €
134/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
133/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
132/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
4.90 €
131/15 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
3521.00 €
130/15 Telelekomuničné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
30.28 €
129/15 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
128/15 Montáž nového stiemavača - štál Kopanica ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
43.20 €
127/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
241.60 €
126/15 Reklamné a marketingové služby Igor Adamec
432.00 €
125/15 Dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
25.13 €
124/15 Prestavenie spínacích hodín verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
39.84 €
123/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
181.44 €
122/15 Revízna správa el. prípojky Zetor 25 CUP ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
66.00 €
121/15 Tlač pozvánok a plagátov Heligonkári 2015 Silvia Ďatková - foto - grafika
176.00 €
120/15 Informovanie a základné poradenstvo P4U, s.r.o.
999.00 €
119/15 Elektroinštalácia na podujatie Zetor 25 CUP ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
861.83 €
118/15 Tlač plagátov Zetor 25 CUP Silvia Ďatková - foto - grafika
183.60 €
117/15 Prenájom mobilných kabín iToilets s.r.o.
264.00 €
116/15 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
80.40 €
115/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
304.25 €
114/15 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
1486.00 €
113/15 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
446.38 €
112/15 Telelekomuničné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
30.18 €
111/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
110/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
109/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
11.38 €
108/15 Upominkové predmety Zetor 25 CUP JOZEF SMRHOLA - OLYMP
313.06 €
107/15 Upominkové predmety Zetor 25 CUP VIVA TRADE, s.r.o.
38.74 €
106/15 systémová podpora URBIS MADE spol. s.r.o.
140.00 €
105/15 Odchyt túlavého psa MVDr INŠTITORISOVÁ - ILDI
189.60 €
104/15 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
103/15 Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac JÚN Základná škola s materskou školou Malá Lehota
512.50 €
102/15 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac JÚN Základná škola s materskou školou Malá Lehota
300.12 €
101/15 Náhradné diely - Škoda Fabia S.D.O. s.r.o.
173.51 €
100/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
183.60 €
99/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
355.81 €
98/15 Náhradné diely - traktor HATEC spol. s.r.o.
259.87 €
97/2015 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
1536.75 €
96/2015 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
95/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
94/15 Telelekomuničné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.28 €
93/15 Služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
29.00 €
92/15 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Všeobecná úverová banka, a.s.
62.16 €
91/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
534.66 €
90/15 Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac Máj Základná škola s materskou školou Malá Lehota
264.83 €
89/15 Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac Máj Základná škola s materskou školou Malá Lehota
470.00 €
88/15 Bubnová kosačka Kravec, s.r.o.
1188.00 €
87/15 Zriadenie služby WEB GIS, adresný systém Geodetica, s.r.o.
216.86 €
86/15 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
413.98 €
85/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Ing. Vladimír Baranec
120.00 €
84/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
192.00 €
83/15 Dopravné značenie Hakom s.r.o.
1912.80 €
82/15 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
1429.61 €
81/15 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
284.11 €
80/15 Čistiace práce, pílenie v miestnom cintoríne Technické služby mesta Nová Baňa
560.69 €
79/15 PC servis EPROM ELECTRONIC s.r.o.
573.70 €
78/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Ľubomír Petluš
140.00 €
77/15 Zriadenie služby WEB GIS Geodetica, s.r.o.
149.00 €
76/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.64 €
75/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
74/15 Telelekomuničné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.15 €
73/15 Kniha - Meranie času Jozef Blaha
12.00 €
72/15 Oprava miestneho rozhlasu MK hlas, s.r.o.
1188.41 €
71/15 Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov PK - Systems, spol s.r.o.
174.00 €
70/15 Práce vykonané kolesovým traktorom Pacalaj Maroš - LESPORTAL
120.00 €
69/15 Odobraté obedy stravníkov stravníkov za mesiac Apríl Základná škola s materskou školou Malá Lehota
450.00 €
68/15 Obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac APRÍL 2015 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
220.35 €
67/15 montážne práce, materiál ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1164.04 €
66/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
173.63 €
65/15 Pracovné náradie a pracovné odevy Redusch, s.r.o.
540.96 €
64/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Jozef Adamec
120.00 €
63/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
127.32 €
62/15 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
1457.84 €
61/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
60/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
59/15 Telelekomuničné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
36.70 €
58/15 malotraktor Ferrari ADACOM progatec, s.r.o.
19504.00 €
57/15 Príslušenstvo k malotraktoru Ferrari ADACOM progatec, s.r.o.
2484.00 €
56/15 Oprava tlačiarne H a S Nitra, spol. s.r.o.
176.47 €
55/15 Vystúpenie ĽH Zvolenskí vrchári VLAHOM s.r.o.
300.00 €
54/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
363.56 €
53/15 Systémová podpora URBIS Made spol. s.r.o
140.00 €
52/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
196.56 €
51/15 Obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac MAREC 2015 Základná škola s materskou školou Malá Lehota
273.70 €
50/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
49/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
48/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Ľubomír Petluš
120.00 €
47/15 Odvoz odpadu ŠIPIKAL KAROL
108.37 €
46/15 Práce vykonané kolesovým traktorom Pacalaj Maroš - LESPORTAL
216.00 €
45/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
43.52 €
44/15 Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
50.54 €
43/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
174.72 €
42/15 Odhŕňanie snehu Ľubomír Adamec
369.60 €
41/15 Propačný materiál JOZEF SMRHOLA - OLYMP
270.77 €
40/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Ing. Vladimír Baranec
300.00 €
39/15 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
842.65 €
38/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Jozef Adamec
240.00 €
37/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
37.00 €
36/15 Telelekomuničné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
DF35/15 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.72 €
DF34/15 Školské pomôcky Daffer spol. s.r.o.
282.20 €
DF33/15 Spustenie diskusie na malalehota.eu webex media, s.r.o.
54.00 €
DF32/15 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
661.63 €
DF30/15 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
14.28 €
DF29/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Ľubomír Petluš
970.00 €
DF28/15 Výmena žiariviek, osadenie novej lampy na verejnom osvetlení ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
237.20 €
DF27/15 Práce vykonané kolesovým traktorom Pacalaj Maroš - LESPORTAL
816.00 €
DF26/15 Tovar na Gajdošské fašiangy METRO Cash & Carry SR s.r.o.
114.68 €
DF25/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
97.68 €
DF24/15 Zmesový komunálny odpad SITA Slovensko, a.s.
1099.40 €
DF23/15 Doména a webhosting, malalehota.eu webex media, s.r.o.
0.00 €
DFZ3/15 Doména a webhosting, malalehota.eu webex media, s.r.o.
72.00 €
DF22/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Ing. Vladimír Baranec
636.00 €
DF21/15 Hudobná produkcia na podujatí GF 2015 Štefan Hruštinec
800.00 €
DF20/15 Propagačné materiály na GF GARMAD SRO
396.00 €
DF19/15 Tovar na Gajdošské fašiangy METRO Cash & Carry SR s.r.o.
84.64 €
DF18/15 Pútač - Gajdošské fašiangy 2015 Silvia Ďatková - foto - grafika
274.80 €
DF17/15 Pútač - Vítame Vás v obci Malá Lehota Silvia Ďatková - foto - grafika
240.00 €
DF16/15 Zimná údržba miestnych komunikácií Jozef Adamec
876.00 €
DF15/15 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
DF14/15 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
38.33 €
DF13/15 Odvoz odpadu, manipulácia ŠIPIKAL KAROL
233.84 €
DFZ3/15 Doména a webhosting, malalehota.eu webex media, s.r.o.
72.00 €
DF12/15 Telekomunikačné služby OcÚ Slovak Telekom, a.s.
29.27 €
DF10/15 Zriadenie webovej aplikácie www.malalehota.eu webex media, s.r.o.
480.00 €
DF9/15 Odvoz separovaného odpadu Technické služby mesta Nová Baňa
166.32 €
DF8/15 poskytovanie dátovej služby NBsieť Lýdia Kľačková
119.23 €
DF7/15 Odobraté obedy detí v hmotnej núdzi za mesiac január Základná škola s materskou školou Malá Lehota
190.09 €
DF6/15 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
DFZ2/15 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1765.54 €
DF5/15 My, Noviny Žiarskej kotliny Petit Press, a.s.
28.75 €
DFZ1/15 My, Noviny Žiarskej kotliny Petit Press, a.s.
28.75 €
DF4/15 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
10.00 €
DF3/15 Telekomunikačné služby OcÚ Orange Slovensko a.s.
46.54 €
DF2/15 Box na prepravu rozvážaných obedov METRO Cash & Carry SR s.r.o.
21.58 €
DF1/15 Systémová podpora URBIS Made spol. s.r.o
140.00 €

2016