Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30


      

Byty na predaj

(21.08 kb)
(45.98 kb)
(53.61 kb)
(43.35 kb)
BYT č. 1 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(76 kb)
(21.08 kb)
(44.71 kb)
(53.61 kb)
(30.31 kb)
BYT č. 2 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(75 kb)
(21.08 kb)
(44.46 kb)
(42.24 kb)
(34.34 kb)
BYT č. 3 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(56.96 kb)
(42.24 kb)
(0 b)
BYT č. 4 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.7 kb)
(41.05 kb)
(31.99 kb)
BYT č. 5 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(42.92 kb)
(41.05 kb)
(36.72 kb)
BYT č. 6 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(0 b)
(21.08 kb)
(44.71 kb)
(49.38 kb)
(41.07 kb)
BYT č. 7 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(73.5 kb)
(21.08 kb)
(44.68 kb)
(49.38 kb)
(39.04 kb)
BYT č.8 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.67 kb)
(41.07 kb)
(38.56 kb)
BYT č. 9 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
(21.08 kb)
(44.68 kb)
(41.07 kb)
(33.39 kb)
BYT č. 10 Súťažný návrh bytu
Súťažný návrh bytu
(74 kb)
Znalecký posudok BYTOV s prílohami
Znalecký posudok BYTOV s prílohami
(5078.57 kb)