Kultúra


KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2019

Termín Názov podujatia Organizátor,miesto konania
28.02. -03.03.2019 32. ročník Gajdošské fašiangy obec,dom kultúry, ZŠ s MŠ Malá Lehota
21. apríl 2019 Veľkonočná zábava obec,dom kultúry
30. apríl 2019 Stavanie mája obec,pred budovou OcÚ
12. máj 2019 Deň matiek obec,dom kultúry
2.jún 2019 Deň detí obec,dom kultúry
28.jún 2019 Rozlúčka so školským rokom obec, zasadačka OcÚ
13. júl 2019 5. ročník  Zetor 25 Pavlova Lúka
august 2019 Zájazd obec
3.august 2019

Malolehotská heligónka

Stretnutie chalupárov 

pred budovou OcÚ
30. august 2019 koniec prázdnin areál ZŠ s MŠ
október 2019 Mesiac úcty k starším obec
december 2019 Mikulaš,Vianočný program obec,dom kultúry,ZŠ a MŠ

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2018

Termín Názov podujatia Organizátor,miesto konania
26. január 2018 Ples dom kultúry
9.február 2018 Obecná zabíjačka,jarmok obec,pred budovou OcÚ
9.február 2018 31. ročník Gajdošské fašiangy obec,dom kultúry
1. apríl 2018 Veľkonočná zábava obec,dom kultúry
30. apríl 2018 Stavanie mája obec,pred budovou OcÚ
5. máj 2018 Posedenie pri vatre asfaltové ihrisko
13. máj 2018 Deň matiek obec,dom kultúry
3. jún 2018 Deň detí obec,dom kultúry
29. jún 2018 Rozlúčka so školským rokom obec, zasadačka OcÚ
14. júl 2018 4 ročník  Zetor 25 Pavlova Lúka
27,28,29.júl 2018 630. Výročie prvej zmienky o obci pred budovou OcÚ
1. august 2018 Zájazd obec
11. august 2018 Malolehotská heligónka,Stretnutie chalupárov  pred budovou OcÚ
1. september 2018 koniec prázdnin areál ZŠ s MŠ
september Hodová zábava obec,dom kultúry
október Mesiac úcty k starším obec
november
december Mikulaš,Vianočný program obec,dom kultúry,ZŠ a MŠ

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2017

Kalendár kultúrno - spoločenských podujatí na rok 2017

Termín

Názov podujatia

Organizátor, miesto konania

10.februar 2017

Ples

dom kultúry

24.februar 2017

Obecná zabíjačka, jarmok

obec, pred OU

24.februar 2017

30 ročník Gajdošské fašiangy

obec, dom kultúry

16. apríl 2017

Veľkonočná zábava

obec, dom kultúry

30. apríl 2017

Stavanie mája

obec, pred OU

6. máj 2017

Posedenie pri vatre

asfaltové ihrisko

14. máj 2017

Deň matiek

obec, dom kultúry

4. jún 2017

Deň detí

obec, dom kultúry

30. jún 2017

Rozlúčka so školským rokom

ZŠ a MŠ

8. júl 2017

3 ročník Zetor 25

Pavlova Lúka

29. júl 2017

Malolehotská heligónka, stretnutie chalupárov

pred OcÚ

9. august 2017

Zájazd

obec

2. september 2017

koniec prázdnin, turnaj vo futbale

areál ZŠ

september

hodová zábava

obec, dom kultúry

október

mesiac seniorov

obec

november

december

Mikuláš, Vianočný program

obec, dom kultúry, ZŠ a MŠ

Kalendár kultúrno - spoločenských podujatí na rok 2016

Termín Názov podujatia Organizátor, miesto konania

05.02. - 08.02.

2016

29. Gajdošské fašiangy
- medzinárodné stretnutie

Hlavný program 05.02.2016

Obecná zabíjačka, jarmok remeselných výrobkov

obec, Cech slovenských gajdošov,
BBSK- POS Žiar nad Hronom

 obec, Dom kultúry, ZŠ s MŠ

27. marec 2016 Veľkonočná zábava obec, dom kultúry
30. apríl 2016 Stavanie mája obec, pred domom kultúry
07. máj 2016 Opekačka obec, asfaltové ihrisko
15. máj 2016 Deň matiek obec, dom kultúry
05. jún 2016 Deň detí obec, asfaltové ihrisko
30. jún 2016 Rozlúčka so školským rokom obec,  ZŠ s MŠ
09. júl 2016 2. ročník - Zetor 25 CUP obec, Pavlova lúka
23. júl 2016 Malolehotská heligónka, Stretnutie chatárov,  diskotéka obec, pred domom kultúry
10. august 2016 Zájazd obec
03. september 2016 koniec prázdnin, turnaj FK Malá Lehota areál ZŠ s MŠ
september 2016 Hodová zábava obec, dom kultúry
 október 2016 Uvítanie detí obec, dom kultúry, zasadačka OcÚ
október 2016 Jubilanti, Mesiac úcty k starším obec, ZŠ s MŠ, dom kultúry, zasadačka OcÚ
december 2016 Mikuláš, Vianočný program obec, ZŠ s MŠ, dom kultúry, kostol

III. ročník Zetor 25 CUP

Obec Malá Lehota organizovala dňa 08. júla 2017 už tretí ročník Zetor 25 CUP, ktorý navštívilo približne 4000 divákov.

Do súťaže sa zapojilo 27 súťažiacich (traktor typu Zetor 25). Súťažilo sa v piatich súťažných disciplínach :

- hodnotenie originality

- šprint z horného neutrálu

- šprint zo spodného neutrálu

- pretek zručnosti

- silový pretek

O náladu sa počas dňa starala živá hudba : Malolehotská kapela, Amadeo, Eminent, Kysucký Prameň,Lojzo a Trial Show Majstra Európy Vladimíra Kothaya,

Pripravené boli aj atrakcie, ktoré bolo možné využiť počas celého dňa.

Obec Malá Lehota vyslovuje poďakovanie súťažiacim a divákom za účasť, organizátorom a všetkým, ktorí sa podielali na príprave už tretieho úspešného ročníka Zetor 25 CUP.

Kalendár kultúrno - spoločenských podujatí na rok 2015

Termín Názov podujatia Organizátor, miesto konania

13 - 15. február

28. Gajdošské fašiangy
- medzinárodné stretnutie
obec, Cech slovenských gajdošov,
BBSK- POS Žiar nad Hronom, ZŠ s MŠ
05. apríl Veľkonočná zábava obec, dom kultúry
30. apríl Stavanie mája obec, pred domom kultúry
08. máj Opekačka obec, asfaltové ihrisko
17. máj Deň matiek obec, dom kultúry
31. máj Deň detí obec, dom kultúry
30. jún Rozlúčka so školským rokom obec, ZŠ s MŠ
11. júl 1. ročník - Zetor 25 CUP obec, Pavlova lúka
05. august zájazd termálne kúpalisko Podhájska obec
08. august stretnutie chatárov, Lehotská heligónka, diskotéka obec, pre budovou OcÚ

29. august

30. august

koniec prázdnin - diskotéka: asfaltové ihrisko,

turnaj FK

obec, asfaltové ihrisko

areál ZŠ s MŠ

05. september hodová zábava obec, dom kultúry
02. október Uvítanie detí obec, dom kultúry, zasadačka OcÚ
16. október Jubilanti obec, dom kultúry, zasadačka OcÚ
december Mikuláš, Vianočný program obec, ZŠ s MŠ, dom kultúry, kostol

I. ročník Zetor 25 CUP

Video z I. ročníka ZETOR 25 CUP (klik)

 Obec Malá Lehota organizovala dňa 11. júla 2015 I. ročník ZETOR 25 CUP, ktorý sa tešil veľkej návšteve.

Obec Malá Lehota vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto podujatia.

Tešíme sa na Vašu účasť aj budúci rok !

Zábery z I. ročníka ZETOR 25 CUP nájdete vo fotogalérii


Malolehotská heligónka

Dňa 8. augusta 2015 organizovala Obec Malá Lehota I. ročník Malolehotskej heligónky. Všetci boli pozitívne naladení, okolím znel zvuk heligóniek a spev všetkých zúčastnených.

Vystúpili : Hudobná skupina z Malej Lehoty, Jozef Škvarka,Jaroslav Škvarka,Detský súbor Heligonček - ZUŠ Nová Baňa, Stanislav Trubiansky, Lukáš Garaj, Tomáš Garaj, Anton Boroš, Dezider Fuska, Zuzana Rajnohová, Andrej Zimerman, Marián Tužinský, Ján Zrebený, Miroslav Gúžik, Ivan Červenka, Albín Boroš, Ignác Šály, Róbert Veselovský, sestry Škvarkové, Vladimír Adamec, Peter Sliacky, Pavol Brada, Andrea Bradová,  Tibor Čík, Emília Tomagová, Vladimír Víglaský, Milan Sedala, Jaroslav Petrinec,Andrej Kamenský,  Adriana  Kráľová

Obec Malá Lehota vyslovuje poďakovanie všetkým účinkujúcim, všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto podujatia a v neposlednom rade všetkým návštevníkom.

Dúfame, že Malolehotská heligónka si zachová svoju tradíciu a budúci rok pre Vás pripravíme ešte lepší program.


Stretnutie chatárov

Príjemne nás potešila  veľká účasť chatárov a domácich obyvateľov obce dňa 8. augusta 2015 na Stretnutí chatárov. Všetkých zúčastnených privítal starosta obce a o zábavu sa postarala hudobná skupina Amadeo.

Svojou prítomnosťou nás poctil aj jeden z našich chatárov pán Róbet Kazík so synom, ktorí sprestrili program tohto podujatia a všetkých nás roztancovali.

To, že v našej obci sú šikovní a nadaní chatári, nám dokázali súrodenci Pšenčíkoví, ktorí nám predviedli ohňovú show a brušné tance, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie.

Dúfame, že budúci rok sa stretneme znovu!