Aktuality ZŠ a MŠ | Vyjadrenie k súčasnej situácií v ZŠ s MŠ

Ministerstvo školstva SR Obci Malá Lehota ako zriaďovateľovi ZŠ s MŠ v lete 2013 určilo povinnosť vykonať nasledujúce racionalizačné opatrenia:

  • uskutočňovať vzdelávanie na I. stupni ZŠ v jednej triede od šk. r. 2013/2014
  • ukončiť vzdelávanie na II. stupni ZŠ od šk. r. 2014/2015

Prvé opatrenie sme splnili aj napriek tomu, že je to pre deti ako aj pre pedagóga stresujúce, keď má v jednej triede 20 žiakov prvákov až štvrtákov. O kvalite ani nehovoriac.

Druhé racionalizačné opatrenie v decembri 2013 bolo doplnené po zmene školského zákona

  • ak bude do 31.mája v príslušnom kalendárnom roku menej ako 15 žiakov v triede 5. ročníka pre nový školský rok, ukončiť vzdelávanie na druhom stupni ZŠ do 31. augusta.

Ďalšia predstava ministerstva bola, že z troch základných škôl Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce) zostane len jedna spoločná.

Prvé opatrenie bolo rôzne aj pre susedné školy, od druhého racionalizačného opatrenia vo Veľkej Lehote upustili, aj keď naša obec má pre výučbu detí lepšie podmienky. V Jedľových Kostoľanoch majú tiež II. stupeň zrušiť aj napriek tomu, že spĺňajú podmienku v zákone a to, že do 6 km nie je žiadna iná škola s druhým stupňom.
Je samozrejmé, že Obec Malá Lehota ako zriaďovateľ školy s predmetným opatrením nesúhlasila, ale naše argumenty ministerstvo nevzalo do úvahy. Zrejme sledovali len počet žiakov, či výšku finančných prostriedkov v dofinancovaní, o ktoré naša obec tak ako aj ostatné obce požiadali v dohodovacom konaní v roku 2013 na osobné a prevádzkové náklady.

Pre našu školu to bola čiastka 22 500 eur, okrem toho sme z vlastného rozpočtu dali na školu ďalších 24 159 eur, najmä na údržbu budov. Na školské zariadenia (materská škola, školský klub, školská jedáleň) z rozpočtu obce boli v roku 2013 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 34 311 eur.
Počet žiakov 15 v piatom ročníku spĺňajú snáď len mestské základné školy. U nás bude v 5. ročníku päť žiakov.
Našu základnú školu od 1. septembra bude navštevovať 51 žiakov, z toho na II. stupni ich bude 34. Je pravdou, že počet detí každým rokom klesá. V ďalších rokoch ich už bude pod 50.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27.03.2014 rozhodlo o zachovaní II. stupňa, na čom trvali najmä rodičia žiakov.

Ministerstvo školstva po nesplnení druhého racionalizačného opatrenia už nemôžeme požiadať o ďalšie finančné prostriedky z dôvodu ich nedostatku najmä na osobné (mzdové) náklady a preto obec musí štátnu školu dofinancovávať z vlastného rozpočtu. V tomto kalendárnom roku to bude vyše  30 000 Eur.

V súčasnosti má naša obec už len 890 obyvateľov a tiež zápasí s nedostatkom financií. Ak zrušíme všetky plánované aktivity a urobíme ďalšie úsporné opatrenia tak v obci ako aj v ZŠ s MŠ, do konca roku 2014 to snáď zvládneme.

Ale čo ďalej od januára 2015?

Ministerstvo školstva nemá ešte samé jasno ako sa budú financovať základné školy. Plánuje zrušenie financovania na žiaka, má byť na triedu, či niečo medzi tým. Na naše otázky nám v súčasnosti nedokázali dať adekvátnu odpoveď.
Napriek všetkým problémom školský rok 2014/2015 v ZŠ s MŠ začneme aj s druhým stupňom.

Zoznam aktualít