Aktuality ZŠ a MŠ | Oznam

Racionalizačné opatrenia Ministerstva školstva SR

MŠ SR určuje povinnosť vykonať nasledujúci druh racionalizačného opatrenia:

Ak bude do 31. mája v príslušnom kalendárnom roku menej ako 15 žiakov triede 5. ročníka pre nový rok, ukončiť vzdelávanie na druhom stupni základnej školy do 31. augusta.

Zoznam aktualít