Aktuality | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2023

Oznámenie o strategickom dokumente.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky

2015 - 2023

Zoznam aktualít