Aktuality | Poruchy na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení

Obec Malá Lehota bude realizovať odstránenie porúch na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení.

Prosíme o nahlásenie porúch na OcÚ.

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Zoznam aktualít