Aktuality | Verejná vyhláška – nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Malá Lehota

  

 

Zoznam aktualít