Aktuality | Menovanie zapisovateľky miestnej a okrskovej volebnej komisie pre Referendum

       Menovanie

zapisovateľky miestnej a okrskovej volebnej komisie.

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Zb. v znení neskorších predpisov § 169, ods. 6

m e n u j e m

za zapisovateľku miestnej a okrskovej volebnej komisie pre Referendum konané dňa 21. januára 2023

Mgr. Janu Müllerovú

Telefónne číslo:  045/68 97 519

e-mail: info@malalehota.eu

adresa: Obec Malá Lehota, Obecný úrad č. 383 

966 42 Malá Lehota

V Malej Lehote, dňa 14.11.2022

Dušan Pacalaj, starosta obce

Zoznam aktualít