Aktuality | Hlasovanie do prenosnej schránky 29.10.2022

Oznamujeme občanom, že je možnosť hlasovať vo voľbách prostredníctvom prenosnej schránky pre imobilných občanov, ako aj občanov, ktorí sa z iného závažného zdravotného dôvodu nemôžu dostaviť dňa 29.10.2022 do volebnej miestnosti.

Občania sa môžu nahlásiť vopred telefonicky na čísle 045 68 97 519ako aj v deň konania volieb, alebo ich môže nahlásiť rodinný príslušník, alebo iný občan priamo vo volebnej miestnosti predsedovi komisie. 

Zoznam aktualít