Aktuality | Odovzdanie kandidátnych listín na voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Kandidátne listiny na voľby starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách 2022 môžete predložiť na Obecnom úrade V Malej Lehote, zapisovateľke miestnej volebnej komisie (Mgr. Jane Müllerovej) najneskôr 

30. augusta 2022 do 24,00 hod.

Kontakt: 0918 483 554, info@malalehota.eu

Zoznam aktualít