Aktuality | Vakcinácia psov proti besnote

Veterinárny lekár MVDr. Juraj Adamec oznamuje občanom,že bude v sobotu 02. júla v čase od 7.00 do 9..00 pred Obecným úradom, od 9.00 do 10.00 u Debnárov a od 10.30 do 11.30 u Adamcov pri obchode vykonávať vakcináciu psov. Cena vakcinácie proti besnote bude 13 € a cena kompletnej vakcinácie bude 25 €. Bude tiež vykonávať čipovanie doposiaľ neoznačených psov v cene 17 € a odhlásenie uhynutých psov z centrálneho registra v cene 7€.

Zoznam aktualít