Aktuality | Pomoc Ukrajinským utečencom pred vojnou

Vážení občania obce Malá Lehota.

Po konzultácii s obcou Tekovská Breznica sa zapojíme do pomoci Ukrajinských matiek a detí, ktoré utekajú pred vojnou v ich rodnej zemi nasledovným spôsobom. Pre Vás všetkých čo sa chcete zapojiť zverejňujeme číslo účtu na ktoré môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou.

Dediny na východnom Slovensku sa stali nárazníkovou zónou a celé rodiny pracujú ako dobrovoľníci Grécko-katolíckej eparchie Košice. Na základe jej vlastných skúseností nás prosia o zabezpečenie prvotných potrieb pre utekajúce matky s deťmi. 

Do budúcnosti prosia o zváženie možností ubytovania pre tie matky s deťmi,  ktoré nemajú na Slovensku alebo v okolitých štátoch príbuzných a ktoré nemajú kam ísť.

Číslo účtu: SK98 0200 0000 0032 5506 0551

Variabilný symbol 10

Prosím, do poznámky uveďte Obec Malá Lehota - pomoc Ukrajine. 

Nateraz potreba oblečenia, a hračiek neplatí, zatiaľ je ich dostatok.

Veľmi pekne za všetkých ďakujeme.


Zoznam aktualít