Aktuality | Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 v obci Malá Lehota

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Malá Lehota predkladá informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021:

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 je 44,97 %

Zoznam aktualít