Aktuality | Úradné hodiny pre verejnosť v čase zákazu vychádzania

Obecný úrad Malá Lehota oznamuje občanom, že na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 o vyhlásení núdzového stavu zo dňa 24. novembra 2021, budú stránkové hodiny pre verejnosť zrušené odo dňa 25.11.2021.
Úrad bude naďalej plniť všetky úlohy podľa zákona.

Odporúčame Vám použiť e- mailovú alebo telefonickú komunikáciu.
Žiadame občanov, aby osobne navštívili obecný úrad iba pri záležitostiach, ktoré neznesú odklad.


Kontakty na Obecný úrad Malá Lehota:
Referentka obce: Mgr. Jana Müllerová : kontakt: 045 68 97 519 / 0915 515 641 e-mail: info@malalehota.eu
Ekonómka obce: Mgr. Ladislava Palajová: kontakt: 045 68 97 518 e-mail: ekonom@malalehota.eu
Starosta obce: Dušan Pacalaj: kontakt : 045 68 98 133 / 0905 766 950 e-mail: starosta@malalehota.eu

Zoznam aktualít