Aktuality | Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 v termíne od: 29.11.2021 07:30:00 do: 29.11.2021 17:30:00 hod. 
(v pondelok)
bude v  obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s..
Súpisné čísla domov, ktorých sa odstávka týka : 

Zoznam aktualít