Aktuality | Sprístupnenie jaskýň v Malej Lehote

Obec Malá Lehota požiadala Správu slovenských jaskýň o vyjadrenie k možnosti sprístupnenie jaskýň v katastrálnom území obce Malá Lehota.

V katastrálnom území obce Malá Lehota podľa databázy jaskýň Slovenska v súčastnosti eviduje 5 jaskýň : Brloh pod Jazvinskou jaskyňou ( dĺžka 4m) , Jaskyňa v kameňolomne (36 m ), Jazvinská jaskyňa (Debnárova jaskyňa, 44m) , Ponor Suchého potoka (hĺbka 4 m) a Praženica (hĺbka 3 m).

Za verejnosti voľne prístupnú môže orgán ochrany prírody všeobecne záväznou výhlaškou vyhlásiť jaskyňu , v ktorej nehrozí nebezpečenstvo poškodenia jej prírodných a kultúrnych hodnôt a v ktorej je zaistený bezpečný pohyb návštevníkov.

Dňa 29. 04. 2015 sa uskutočnilo miestne šetrenie Správou slovenských jaskýň o sprístupenení Jaskyne v kameňolome a Jazvinskej jaskyne.

Zábery Jazvinskej jaskyne nájdete tu

Podkovár malý (Jazvinská jaskyňa)

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Zoznam aktualít