Aktuality | Harmonogram zvozu na jún 2020

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2020

MASIAC:  MÁJ A JÚN

KOMUNÁL. ODPAD      PLASTY:            SKLO:               

13.05.2020,   10.06.2020                 06.05.2020                     20.05.2020                                         

27.05.2020,   24.06.2020                 03.06.2020

PAPIER

17.06.2020                                       

 VKM:                                   KOVY:   

 22. 06. 2020/ 19.6.2020-Obec/               22.06.2020/19.6.20 –Obec/  

Zoznam aktualít