Aktuality | Prijatie prevetívnych opatrení v obci Malá Lehota -šírenie ochorenia COVID-19 (nového koronavírusu)

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020 prijala obec Malá Lehota tieto opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (nového koronavírusu) v Slovenskej republike:

-  Zakazujeme konania akýchkoľvek zhromaždení s počtom účastníkov väčším ako 10, ako aj konanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí  obci Malá Lehota,

- Stanovisko KBS – zakazuje dňom 10.03.2020 do 23.03.2020 verejné slávenie bohoslužieb

- odporúčame právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území našej obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,

- všetkým prípadným zvolávateľom verejného zhromaždenia navrhujeme prijať také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,

- neodporúčame obyvateľom obce navštevovať úrady a miesta s potenciálne vysokou koncentráciou návštevníkov. Pri komunikácii s úradmi s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny ako aj Sociálnou poisťovňou odporúčame výhradne využívať telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu

-  v prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) odporúčame postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234 

-   odporúčame prísne dodržiavať hygienické pravidlá 

-  vyzývame obyvateľov obce, ktorí v posledných dňoch navštívili Taliansko, Čínu, Južnú Kóreu alebo Irán, aby dodržiavali karanténne opatrenia  

- odporúčame zamestnávateľom informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153v

Zoznam aktualít